Ana Sayfa***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) ) ----

***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

29 Şubat 2016 - 18:13 borsagundem.com

***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )
Finansal Durum Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 31.122.015 31.122.014
Raporlama Birimi TL TL

V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 263.563.260 241.012.278
Nakit ve Nakit Benzerleri 4 150.047.638 136.869.513
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar 70.633.208 62.135.132
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 24 386.257 54.411
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6.1 70.246.951 62.080.721
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 238
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 238
Türev Araçlar
Stoklar 8 39.887.776 40.587.843
Canlı Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar 14.1 2.994.638 1.419.552
ARA TOPLAM 263.563.260 241.012.278
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

DURAN VARLIKLAR 173.491.035 184.030.321
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
Diğer Alacaklar 1.072.742 892.176
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.1 1.072.742 892.176
Türev Araçlar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 9 312.552 144.252
Canlı Varlıklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar 10 171.262.977 181.496.212
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 507.589 1.114.715
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 507.589 1.114.715
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı 15 335.175 308.538
Diğer Duran Varlıklar 74.428
TOPLAM VARLIKLAR 437.054.295 425.042.599

K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 58.470.135 53.383.318
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar 42.230.447 39.653.797
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 24 5.312.334 8.383.965
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.2 36.918.113 31.269.832
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar 2.285.152 3.105.733
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7.2 2.285.152 3.105.733
Türev Araçlar 5 110.448 130.000
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 15 3.404.327 3.044.764
Kısa Vadeli Karşılıklar 5.069.711 3.629.115
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12 5.069.711 3.629.115
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14.2 5.370.050 3.819.909
ARA TOPLAM 58.470.135 53.383.318
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10.618.845 11.860.806
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 4.694.332 4.549.705
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13 3.921.650 3.798.283
- Borç Karşılıkları 12 772.682 751.422
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 15 5.924.513 7.311.101
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 367.965.315 359.798.475
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 367.905.710 359.752.930
Ödenmiş Sermaye 16 4.873.440 4.873.440
Sermaye Düzeltme Farkları 16 61.484.151 61.484.151
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -71.220 -71.220
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 36.911 36.911
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -242.156 -394.883
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar -242.156 -394.883
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 33.343.416 29.458.444
- Yasal Yedekler 29.499.459 25.614.487
- Statü Yedekleri 3.843.957 3.843.957
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 222.063.351 204.100.068
Net Dönem Karı/Zararı 46.417.817 60.266.019
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 59.605 45.545
TOPLAM KAYNAKLAR 437.054.295 425.042.599http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=509520


BIST
-Foreks Haber Merkezi-