Ana Sayfa***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )----

***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

29 Şubat 2016 - 18:13 borsagundem.com

***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015 01.01.2014 - 31.12.2014
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 53.653.752 61.981.419
Dönem Karı/Zararı 46.434.430 60.272.018
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 27.746.106 27.713.260
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 17.974.134 17.542.616
- Alacak ve borç reeskontlarındaki değişim, net 22 53.477 335.953
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü Karşılığı 13 1.021.513 1.067.695
- Kullanılmamış İzin Karşılığı 12 199.572 226.136
- Kıdemli İşçiliği Teşvik Primi Karşılığı 12 21.261 60.399
- Dava Karşılıkları 12 273.905 -166.000
- Maliyet Gider Karşılıkları 12 967.120 285.259
- Şüpheli Alacak Karşılığı 6 766.922 1.212.010
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler 21 -5.066.605 -3.728.733
- Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 22 31.713 79.311
- Türev Finansal araçlar değerleme farkları ile ilgili düzeltmeler 5 -19.552 -4.286.081
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 15 11.739.888 15.442.317
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler -217.242 -357.622
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -7.518.663 -8.211.921
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 738.906 -2.767.140
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -9.947.944 -7.000.483
- Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim -1.575.085 660.502
- Diğer Duran Varlıklardaki Değişim -106.139 603.503
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari ve Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 1.821.458 3.436.248
- Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim 1.550.141 -3.144.551
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları 66.661.873 79.773.357
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz -31.713 -79.311
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 15 -12.831.543 -16.066.899
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- Şüpheli Alacak Tahsilatları 6 564.313 -991.522
- Ödenen Kıdem Tazminatları 13 -709.178 -654.206
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -2.495.821 -22.376.162
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 10, 11 -7.174.914 -26.091.170
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 219.746 357.622
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 4.627.647 3.398.956
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen Yatırımlardaki Değişim -168.300 -41.570
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -38.418.764 -11.764.885
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler 16 -38.418.764 -11.764.885
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 12.739.167 27.840.372
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ 12.739.167 27.840.372
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 136.869.513 108.566.300
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 149.608.680 136.406.672http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=509522


BIST
-Foreks Haber Merkezi-