Ana Sayfa***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )----

***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )

29 Şubat 2016 - 18:21 borsagundem.com

***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. HOROZLUHAN MAHALLESİ, CİHAN SOKAK, NO:15 42300, SELÇUKLU/KONYA
Telefon 332 - 3460355
Faks 332 - 3460365
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 332 - 3460355
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 332 - 3460368
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜN VE GÜNDEMİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI


EK AÇIKLAMALAR:
Konya Çimento Sanayii A.Ş.'nin 2015 Yılı Olağan Genel Kurulu'na ilişkin gündemi içeren duyuru ve vekaletname örneği ekte yer almaktadır.


Karar Tarihi 29.02.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 30.03.2016 11:00
Adresi KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. HOROZLUHAN MAHALLESİ, CİHAN SOKAK, NO:15 42300, SELÇUKLU / KONYA
Gündem GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın oluşturulması,

2. Genel Kurul Toplantı tutanağının Pay Sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi,

3. 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu?nun okunması, müzakeresi ve tasdiki,

4. 2015 yılı Denetçi Raporları ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması,

5. 2015 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7. Şirketin ?Kar Dağıtım Politikası? hakkında bilgi verilmesi ve 2015 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nca teklif edilen kar dağıtım önerisi hakkında karar alınması,

8. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı?ndan alınan izinlere istinaden, Yönetim Kurulu?nun Şirket Esas Sözleşmesi?nin 26. ve 29. maddelerinin değiştirilmesine ve 27. maddesinin iptal edilmesine ilişkin önerisinin müzakeresi ve onaya sunulması,

9. Yönetim Kurulu?nun üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

10. Türk Ticaret Kanunu uyarınca yönetim kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim şirketi seçiminin değerlendirilmesi, onaylanması,

11. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca yönetim kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim şirketi seçiminin değerlendirilmesi, onaylanması,

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin yazılı hale getirilmiş olan ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,

13. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,

14. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine 2016-2017 yılı faaliyetleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddelerinde belirtilen iznin verilmesi,

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2015 yılı içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişikleri hakkında bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılabilecek bağışlar için Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen üst sınırın Genel Kurul onayına sunulması,

16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

18. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin ve bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususunun Genel Kurul?un onayına sunulması, ayrıca 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul?da bilgi verilmesi,

19. Dilek ve görüşler

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayırhttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=509579


BIST
-Foreks Haber Merkezi-