Ana Sayfa***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )----

***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

01 Nisan 2016 - 17:57 borsagundem.com

***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

Ortaklığın Adresi : Horozluhan Mahallesi, Cihan Sokak, No:15 42300,Selçuklu/KONYA
Telefon ve Faks Numarası : Tel: +(90) 332 346 03 55 Faks:+(90) 332 346 03 65
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Tel: +(90) 332 346 03 55 Faks:+(90) 332 346 03 65
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -
Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Komiteleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri


AÇIKLAMA:
Yönetim Kurulumuzun 30.03.2016 tarihli toplantıları ile

Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği altında düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum doğrultusunda Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi'nin çalışma usul ve esaslarını belirleyen, Yönetim Kurulu tarafından güncellenmiş ve kabul edilmiştir. Komite İç Yönergeleri, bildirimimiz ekinde kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Komitelerinin oluşumu aşağıdaki gibidir.

A) Yönetim Kurulu üyelerimizden Mehmet DÜLGER ve Hüseyin ERKAN'ın Bağımsız yönetim kurulu üyeleri olduğunun tespiti ve bu amaçla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmasına,

B) Denetim Komitesi üyeliklerine Mehmet DÜLGER ve Hüseyin ERKAN'ın seçilmelerine, Denetim Komitesi başkanlığına Mehmet DÜLGER'in seçilmesine,

Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Mehmet DÜLGER, Philippe CHIORRA ve Emine ÜSTÜNDAĞ'ın seçilmelerine, Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite başkanlığına Mehmet DÜLGER'in seçilmesine,

Aday Gösterme ve Ücret Komitesi üyeliklerine Mehmet DÜLGER, Guy SIDOS ve Philippe CHIORRA'nın seçilmelerine, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi başkanlığına Mehmet DÜLGER'in seçilmesine,

Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine Mehmet DÜLGER, Philippe CHIORRA ve Benjamin TACHOIRES'ın seçilmelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Mehmet DÜLGER'in seçilmesine, ve TTK hükümlerinin de bu komite için uygulanmasına,

C) Yukarıda B bendinde anıldığı şekilde teşekkül ettirilen komitelerin sürelerinin, görev, yetki ve sorumluluklarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği hükümler doğrultusunda tespitine oybirliği ile karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=519807


BIST

-Foreks Haber Merkezi-