Ana Sayfa***SERVE***SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu ) ----

***SERVE***SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )

29 Nisan 2016 - 17:47 borsagundem.com

***SERVE***SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu )
Kar veya Zarar Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL TL TL

KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat 31 4,767,033 19,585
Satışların Maliyeti (-) 31 -4,443,540 -16,247
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR 323,493 3,338
Genel Yönetim Giderleri (-) 33 -143,213 -144,102
Pazarlama Giderleri (-) 33 -536,176
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 34 111,175 218,394
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) 34 -10,077 -17,938
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI -254,798 59,692
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 35 7,200 59,692
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI -247,598 59,692
Finansman Giderleri (-) 37 -559 -524
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI -248,157 59,168
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri 1,785 -1,338
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 40 1,785 -1,338
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI -246,372 57,830

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 39

DÖNEM KARI/ZARARI -246,372 57,830

Dönem Karı/Zararının Dağılımı
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları

Pay Başına Kazanç 41 -21 7
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -21 7
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç


Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Cari Dönem 3 Aylık Önceki Dönem 3 Aylık
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 010.01.2015-31.03.2015 GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY
Raporlama Birimi TL TL TL TL

DÖNEM KARI/ZARARI -246,372 57,830
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar -4,846 -3,722
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 30/ca
Maddi Duran Varlıklar Değerleme Artışları Amortismanı 30/ca -5,032 -3,913
Çalışanlara Sağlanan Fayadalara İlişkin Aktüeryal (Kayıp)/Kazanç 30/cb -83 -7
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler 269 198
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 269 198

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri

DİĞER KAPSAMLI GELİR -4,846 -3,722

TOPLAM KAPSAMLI GELİR -251,218 54,108

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: -251,218 54,108
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları -251,218 54,108http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=527678


BIST
-Foreks Haber Merkezi-