Ana Sayfa***SERVE***SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) ----

***SERVE***SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

29 Nisan 2016 - 17:47 borsagundem.com

***SERVE***SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
Dönem 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -427,615 477,431
Dönem Karı/Zararı -246,372 57,830
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 6,185 13,739
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 20,829 2,532
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler -13,418 9,351
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 559 524
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler -1,785 1,141
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler 191
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -149,809 405,862
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -833,781
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -2,529,575 -20,820
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 112,515 379,752
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 3,076,639 36,720
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 41,246 -249
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -16,853 10,459
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -389,996 477,431
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri -31,504
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları -6,115
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI -52,881
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri 102,721
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları -155,602
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -559 -488,051
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları -494,333
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları 6,806
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz -559 -524
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -481,055 -10,620
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -481,055 -10,620
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4,121,319 19,633
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 3,640,264 9,013http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=527679


BIST
-Foreks Haber Merkezi-