Ana Sayfa***SERVE***SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı ) ----

***SERVE***SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )

29 Nisan 2016 - 17:48 borsagundem.com

***SERVE***SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 29.04.2016
KARAR SAYISI: 2016 .13
ERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1.SAYILI "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI


Şirketimizin, Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış, 01.01.2016-31.03.2016 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulunun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Seri II-14.1)" uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde ve mevzuata uygun olarak hazırlanan, ara dönem Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret A.Ş. finansal tablo ve dipnotları ile ara dönem faaliyet raporumuz ektedir.

a) 31.03.2016 tarihli ara dönem Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret A.Ş. finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ara dönem Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret A.Ş. finansal tabloların ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış ara dönem Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret A.Ş. finansal tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolide olmayan finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Cemalettin Doğan Onur Şengül
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Fehmi Akın Taner Mirza
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi


Sayım Engür
Mali İşler Koordinatörühttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=527694


BIST
-Foreks Haber Merkezi-