Ana Sayfa***SERVE***SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) ) ----

***SERVE***SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

04 Mayıs 2016 - 10:30 borsagundem.com

***SERVE***SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Ortaklığın Adresi : Abbasağa Mah. Jandarma Mektebi Sok. 16/A Yıldız Beşiktaş İstanbul
Telefon ve Faks Numarası : Telefon: 0 212 258 34 64 Faks: 0 212 258 17 87
E-posta adresi : [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : Telefon: 0 212 258 34 64 Faks: 0 212 258 17 87
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Şirket merkezi olarak kullanılan taşınmazın güvence olarak Türkiye İş Bankası A.Ş.'ye ipotek verilmesi kararı hakkında


AÇIKLAMA:
Şirketimizin yönetim kurulu kararı gereği Türkiye İş Bankası A.Ş. (Banka) Merkez ve ALTUNİZADE TİCARİ Şubesi ile diğer tüm Şubelerine karşı her türlü doğmuş ve doğacak tüm borçlarımızın 2.000.000.-TL'sine kadar olan ana para kısmı ile bu meblağa ilaveten ve ayrıca bu borçlarla ilgili olarak doğacak akdi faizler, gecikme faizleri, icra takip, yargılama giderleri ve temerrüt faizleri ve gider vergisini ve her türlü komisyon ve masrafları kapsamak üzere
şirket merkezi olarak kullanılan ve aşağıda detayı bulunan taşınmazın Türkiye İş Bankası A.Ş.'ye ipotek verilmesine karar verilmiştir.

İpotek olarak verilecek taşınmaz
İstanbul, İli, Beşiktaş İlçesi, Abbasağa Mahallesi
337 ada, 18 parsel 1 no'lu bağımsız bölüm,
337 ada, 18 parsel 2 no'lu bağımsız bölüm,
337 ada, 18 parsel 3 no'lu bağımsız bölüm

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=529700


BIST
-Foreks Haber Merkezi-