Ana Sayfa***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )----

***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Durum Tablosu (Bilanço) )

10 Mayıs 2016 - 17:54 borsagundem.com
427,905,200 437,054,295

K A Y N A K L A R 121,821,536 58,470,135
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Diğer Finansal Yükümlülükler 5 247,218 0
Ticari Borçlar 34,929,585 42,230,447
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 23 3,996,563 5,312,334
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7.b 30,933,022 36,918,113
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar 77,097,120 2,285,152
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 75,150,976 0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.b 1,946,144 2,285,152
Türev Araçlar 6 0 110,448
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 16 1,207,578 3,404,327
Kısa Vadeli Karşılıklar 6,858,333 5,069,711
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 13 6,858,333 5,069,711
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 15.b 1,481,702 5,370,050
ARA TOPLAM 121,821,536 58,470,135
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 10,003,799 10,618,845
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Araçlar
Devlet Teşvik ve Yardımları
Ertelenmiş Gelirler
Uzun Vadeli Karşılıklar 4,894,197 4,694,332
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14 4,078,683 3,921,650
-Borç Karşılıkları 13 815,514 772,682
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 16 5,109,602 5,924,513
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

Ö Z K A Y N A K L A R 296,079,865 367,965,315
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 296,021,156 367,905,710
Ödenmiş Sermaye 17 4,873,440 4,873,440
Sermaye Düzeltme Farkları 17 61,484,151 61,484,151
Geri Alınmış Paylar (-)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -71,220 -71,220
Paylara İlişkin Primler/İskontolar 36,911 36,911
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -242,156 -242,156
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar -242,156 -242,156
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
- Diğer Kazanç/Kayıplar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 40,834,735 33,343,416
- Yasal Yedekler 36,990,778 29,499,459
- Statü Yedekleri 3,843,957 3,843,957
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 185,838,874 222,063,351
Net Dönem Karı/Zararı 3,266,421 46,417,817
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 58,709 59,605
TOPLAM KAYNAKLAR 427,905,200 437,054,295http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=532195


BIST

-Foreks Haber Merkezi-