Ana Sayfa***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )----

***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )

10 Mayıs 2016 - 17:54 borsagundem.com

***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Nakit Akış Tablosu )
Nakit Akış Tablosu Dolaylı Yöntem
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
Finansal Tablo Türü Konsolide Konsolide
Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016 01.01.2015 - 31.03.2015
Raporlama Birimi TL TL

A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI -8,746,299 -7,551,033
Dönem Karı/Zararı 3,266,524 3,479,230
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler 3,675,895 5,472,795
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 11,12 4,476,116 4,358,135
- Alacak ve borç reeskontlarındaki değişim, net 319,105 408,752
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
- Kıdem Tazminatı Yükümlülüğü Karşılığı 495,892 288,944
- Kullanılmamış İzin Karşılığı
- Kıdemli İşçiliği Teşvik Primi Karşılığı 13 42,832 24,842
- Dava Karşılıkları 13 40,000 -2,595
- Maliyet Gider Karşılıkları 13 1,748,622 2,030,140
- Şüpheli Alacak Karşılığı 139,604 151,708
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
- Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler 20 -3,117,177 -2,367,344
- Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler 21 33,147 16,970
- Türev Finansal araçlar değerleme farkları ile ilgili düzeltmeler -1,423,629 -396,554
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler 16 921,383 959,797
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler -11,380,652 -12,880,647
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -15,106,616 -15,170,817
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler 16,430,898 9,224,913
- Diğer Dönen Varlıklardaki Değişim -889,123 -2,405,272
- Diğer Duran Varlıklardaki Değişim -200,501 424,280
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler -7,726,962 -7,337,625
- Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Değişim -3,888,348 2,383,874
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları -4,438,233 -3,928,622
Ödenen Temettüler
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz 21 -33,147 -16,970
Alınan Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri 16 -3,936,060 -3,439,163
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- Şüpheli Alacak Tahsilatları
- Ödenen Kıdem Tazminatları 14 -338,859 -166,278
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI 436,727 -106,080
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 11,12 -2,712,608 -2,265,361
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Alınan Temettüler
Ödenen Faiz
Alınan Faiz 3,064,042 2,160,401
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen Yatırımlardaki Değişim 85,293 -1,120
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI 247,218 333,152
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
Ödenen Temettüler
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vergi Ödemeleri/İadeleri
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
- Finansal Borçlardaki Net Değişim 247,218 333,152
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -8,062,354 -7,323,961
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ -8,062,354 -7,323,961
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 4 150,047,638 136,869,513
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ 141,985,284 129,545,552http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=532197


BIST

-Foreks Haber Merkezi-