Ana Sayfa***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )----

***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )

10 Mayıs 2016 - 17:58 borsagundem.com

***KONYA***KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 10.05.2016
KARAR SAYISI : 988 - 4445
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No:14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca 31 Mart 2016 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablolarının ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

Saygılarımızla,
KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.


Beyazidi Bestami İNAN Kadir BÜYÜKKARA

YÖNETİM KURULU ÜYESİ GENEL MÜDÜRhttp://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=532253


BIST

-Foreks Haber Merkezi-