Ana SayfaANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)----

ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

11 Mayıs 2016 - 08:51 borsagundem.com

Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Analizi:
"Brezilya'da devlet başkanı Rouseff'in görevden alınacağına
ilişkin beklentiler ve Petrol fiyatlarında toparlanma ile nötr risk
sabahına uyanıyoruz. Dün akşam S&P500 endeksi %1,3 primlenirken
Türkiye ETF'i %0,3 oranında değer kazandı. Böylece ETF, BİST'in
yaklaşık %0,4 oranında önüne geçti. Brezilya'daki haber akışı
Gelişmekte Olan Ülke kurları için pozitif. Buna karşın Suudi
Arabistan'da Riyal'in devalue edileceğine yönelik spekülasyonlar
petrol bakanının görevden alınmasıyla yeniden yükselmekte. İç
siyasetteki gelişmeler nedeniyle 22 Mayıs Ak Parti kurultayı öncesinde
kurda ve Lira varlıklarda oynaklık sürebilir. Bugün, veri açısından
sakin bir gün. Petrol fiyatındaki dalgalanma ve iç siyasi haber akışı
dahilinde piyasa hareket edebilir.

ŞİRKET HABERLERİ

Aselsan (ASELS, Öneri "EKLE", Sınırlı Pozitif): Aselsan'ın net
dönem karı 2016 yılının ilk çeyreğinde 111,9mn TL olarak gerçekleşmiş
ve beklentimiz olan 78mn TL'nin üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü
sergilemiştir. Aselsan 1Ç2015'te 43,9mn TL zarar kaydetmişti.
Tahminimizdeki sapmada beklentimizin altında gerçekleşen operasyonel
giderler etkili olmuştur. Aselsan'ın satış gelirleri ilk çeyrekte bir
önceki yılın aynı çeyreğine göre %17 oranında daralarak 633,8mn TL'ye
inmesine karşın brüt kar %21,5 oranında artarak 180mn TL olarak
gerçekleşmiştir. Operasyonel giderlerdeki artış %7 ile oldukça sınırlı
olmuştur. Bunlara ilaveten diğer faaliyetlerden giderler 99,3mn TL'den
25,2mn TL'ye düşerek karı desteklemiştir. Ayrıca 1Ç2015'te kaydedilen
56,4mn TL'lik net finansman giderine karşın 1Ç2016'da 14mn TL'lik
finansman geliri kaydedilmiş ve tüm bunların etkisiyle Şirket
1Ç2015'teki 43,9mn TL'lik net dönem zararından 111,9mn TL net dönem
karına geçmiştir. Aselsan'ın bakiye siparişleri de yeni alınan
projelerin ve düşük satış rakamının etkisiyle 2015 yılı sonundaki 4,3
milyar dolardan Mart sonunda 4,4 milyar dolara yükselmiş ve iyi bir
görüntü sergilemiştir.
Aksa Enerji (AKSEN, Nötr): Aksa Enerji'nin 2016 yılı ilk çeyrek
net dönem karı 8,2mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı
döneminde kaydedilen 94,9mn TL'lik zarar rakamına göre iyi bir görüntü
sergilemiştir. Satış gelirleri %105 oranında artarak 726mn TL'ye
ulaşan şirketin brüt karı ise sadece %20 oranında artmış ve 71,4mn TL
olarak gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar marjı %16,8'den
%9,8'e gerilemiştir. Faaliyet karı da %24 oranında artışla 68,4mn
TL'ye ulaşan şirket, net finansman giderlerinin 1Ç2015'teki 166,6mn
TL'den 61,5mn TL'ye gerilemesine bağlı olarak bir önceki yılki 94,9mn
TL'lik zarar rakamından 8,2mn TL'lik kara geçebilmiştir.
Ayen Enerji (AYEN, Sınırlı Negatif): Şirketin ilk çeyrek karı 3mn
TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %53
oranında gerilemiştir. Satış gelirleri %26 oranında artarak 94mn TL'ye
yükselen şirketin brüt karı ise %62'lik artışla 30,4mn TL'ye yükselmiş
ve olumlu bir görüntü sergilemiştir. Ancak 1Ç2015'te yatırım
faaliyetlerinden kaydedilen 14,6mn TL'lik net gelire karşın kur farkı
giderleri nedeniyle 1Ç2016'da yatırım faaliyetlerinden net 2,5mn TL
gider kaydedilmesi karın düşük gelmesine neden olmuştur.
Anadolu Cam (ANACM, Sınırlı Pozitif): Anadolu Cam'ın 2016 yılı ilk
çeyrek ana ortaklık karı %230 artışla 253,4mn TL olmuş ve piyasa
beklentisi olan 248mn TL'nin bir miktar üzerinde gerçekleşmiştir.
Satışlar ve satışların maliyeti %20 artış kaydetmiştir. Brüt kar %19
artışla 69,5mn TL, brüt kar marjı ise 0,1 puan gerilemeyle %20,1
olmuştur. Operasyonel giderler %20 artışla 66,8mn TL olurken, diğer
faaliyet giderleri ile iştirak gelirleri nette 5,8mn TL ile kara katkı
sağlamıştır. Faaliyet karı %30 gerilemeyle 8,5mn TL, faaliyet kar
marjı ise 1,7 puan düşüşle %2,4'ü göstermiştir. Şirketin yatırım
faaliyetlerinden gelirlerini geçen seneye göre 191mn TL artırarak
272mn TL'ye yükseltmiştir. Bu rakam karı destekleyen ana unsur
olmuştur. Finansman tarafında geçen seneki 34,3mn TL'lik giderden
biraz daha düşük 14,6mn TL gider kaydedilmiştir. Kontrol gücü olmayan
paylardan geçen seneki 17mn TL'lik zararın aksine 660 bin TL kar elde
edilmiştir. Ana ortaklık karı üstünden hesaplanan net kar marjı 47
puanlık artış ile %73'ü göstermektedir.
Trakya Cam (TRKCM, Pozitif): Trakya Cam'ın 2016 yılı ilk çeyrek
ana ortaklık karı %53 yükselişle 64,8mn TL olmuş ve piyasa beklentisi
olan 39mn TL'nin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Satışlar özellikle
Avrupa gelirlerindeki iyileşme sebebiyle %36 artış kaydetmiştir.
Satışların maliyeti ise hasılat artışından daha düşük %32 oranında
yükselmiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda, brüt kar %47 artışla
185,8mn TL, brüt kar marjı ise 2,3 puan yükselişle %29,7 olmuştur.
Operasyonel giderler %40 artışla 142mn TL olurken, diğer faaliyet ve
iştirak gelirleri 16,5mn TL ile kara katkı sağlamıştır. Faaliyet karı
%52 artışla 59,3mn TL, faaliyet kar marjı ise 1 puan artışla %9,5'i
göstermiştir. Finansman tarafında geçen seneki 2,9mn TL'lik gelirin
aksine 3,7mn TL gider kaydedilmiştir. Kontrol gücü olmayan paylardan
net kar %169'luk artış gerçekleştirirken (1Ç15:1,2mn TL, 1Ç16:3,2mn
TL), ana ortaklığa ait net kardaki artış %53 ile daha sınırlı
olmuştur. Ana ortaklık karı üstünden hesaplanan net kar marjı 1,1
puanlık artış ile %10,3'ü göstermektedir.
Soda Sanayii (SODA, Sınırlı Pozitif): Soda Sanayii'nin 2016 yılı
ilk çeyrek ana ortaklık karı %8 gerilemeyle 86,7mn TL olmuş ve piyasa
beklentisi olan 72mn TL'nin bir miktar üzerinde gerçekleşmiştir.
Satışlar özellikle yurtiçi gelirlerindeki iyileşme sebebiyle %18,5
artış kaydetmiştir. Satışların maliyeti ise hasılat artışından daha
düşük %10,7 oranında yükselmiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda, brüt
kar %45,3 artışla 132,3mn TL, brüt kar marjı ise 5,1 puan yükselişle
%27,8 olmuştur. Operasyonel giderler %15 artışla 40,5mn TL olurken,
diğer faaliyet giderleri ile iştirak gelirleri nette 14,2mn TL ile
kara katkı sağlamıştır. Faaliyet karı %32,7 artışla 106mn TL, faaliyet
kar marjı ise 2,4 puan artışla %22,3'ü göstermiştir. Finansman
tarafında geçen seneki 33,9mn TL'lik gelirin aksine 11,6mn TL gider
kaydedilmiştir. Kontrol gücü olmayan paylardan net kar %85'lik düşüş
gerçekleştirirken (1Ç15:1,2mn TL, 1Ç16:179bin TL), ana ortaklığa ait
net kardaki düşüş %8 ile daha sınırlı olmuştur. Ana ortaklık karı
üstünden hesaplanan net kar marjı 5,3 puanlık düşüş ile %18,2'yi
göstermektedir.
Şişecam (SISE, Sınırlı Negatif): Şişecam'ın 2016 yılı ilk çeyrek
ana ortaklık karı %15 gerilemeyle 127,6mn TL olmuş ve piyasa
beklentisi olan 163mn TL'nin altında gerçekleşmiştir. Satışlar %15,
satışların maliyeti ise hasılat artışından daha düşük %12 oranında
artış kaydetmiştir. Brüt kar %23 artışla 295,2mn TL, brüt kar marjı
ise 2,1 puan yükselişle %31,8 olmuştur. Operasyonel giderler %20
artışla 402mn TL olurken, diğer faaliyet ve yatırım gelirleri 45,7mn
TL ile kara katkı sağlamıştır. Faaliyet karı %21 artışla 239,6mn TL,
faaliyet kar marjı ise 0,6 puan artışla %12,8'i göstermiştir.
Finansman tarafında geçen seneki 7,2mn TL'lik giderden daha yüksek
36,7mn TL gider kaydedilmiştir. Kontrol gücü olmayan paylardan net kar
%149'luk artış gerçekleştirirken (1Ç15:13,3mn TL, 1Ç16:33,1mn TL), ana
ortaklığa ait net karda %15'lik gerileme olmuştur. Ana ortaklık karı
üstünden hesaplanan net kar marjı 2,5 puanlık düşüş ile %6,8'i
göstermektedir.
Çelebi Hava Servisi (CLEBI, Sınırlı Pozitif): Şirket'in
1Ç2016'daki net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,4
oranında artarak 4,8mn TL olmuştur. Brüt kar rakamı ise aynı dönem
itibariyle %25 oranında artarak 1Ç2016'da 36,9mn TL'ye yükselmiştir.
Brüt kar marjı da 1Ç2016'da %22'ye yükselmiştir. Geçtiğimiz yılın ilk
çeyreğinde bu rakam %21,1 idi. Net kar marjı ise 1Ç2016'da %2,9
olmuştur.
Pegasus (PGSUS, Sınırlı Negatif): 1Ç2016'da 152mn TL'lik net zarar
beklentisine karşın 190mn TL zarar açıklamıştır. Şirket geçtiğimiz
yılın aynı döneminde 74,3mn TL zarar açıklamıştı. Satışlardaki %19'luk
artışa karşın, maliyetlerin 26 artması beraberinde 86,4mn TL'lik brüt
zarar getirmiştir. Operasyonel giderler %40 artışla 80,6mn TL olurken,
diğer faaliyet giderleri nette 38,9mn TL ile zararı artırıcı etkide
bulunmuştur. Faaliyet zararı 206mn TL ile geçen seneki 11mn TL'lik
zararın oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Finansman tarafında geçen
seneki 44,5mn TL'lik giderin aksine 22,2mn TL gelir kaydedilmiştir.
Kontrol gücü olmayan paylardan net zarar 1Ç15'deki 6,4mn TL'den 364bin
TL'ye azalırken, ana ortaklığa ait net zarardaki artış %156 ile
olumsuz bir görüntü sergilemiştir.
Tümosan (TMSN, Sınırlı Pozitif): Tümosan'ın 2016 yılı ilk çeyrek
ana ortaklık karı %16 artışla 10,2mn TL olmuş ve piyasa beklentisi
olan 8mn TL'nin bir miktar üzerinde gerçekleşmiştir. Satışlar %13 ve
satışların maliyeti ise %3 artış kaydetmiştir. Brüt kar %49 artışla
31mn TL, brüt kar marjı ise 7 puan iyileşmeyle %28,5 olmuştur.
Operasyonel giderler %66 artışla 19,6mn TL olurken, diğer faaliyet
gelirleri nette 1,3mn TL ile kara katkı sağlamıştır. Faaliyet karı %14
artışla 12,7mn TL, faaliyet kar marjı ise 0,1 puan artışla %11,7'yi
göstermiştir. Şirketin yatırım faaliyetlerinden gelirleri 179bin TL
ile sınırlıdır. Finansman tarafında geçen seneki 307bin TL'lik gidere
paralel 340bin TL gider kaydedilmiştir. Net kar marjı 0,3 puanlık
artış ile %9,4'ü göstermektedir.
Turcas (TRCAS, Pozitif): 2016 yılının ilk çeyreğinde Grubun ana
ortaklık net dönem karı 15,4mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki
yılın aynı döneminde kaydedilen 19mn TL'lik net dönem zararına göre
iyi bir görüntü sergilemiştir. Turcas'ın kar rakamında Shell&Turcas
Petrol A.Ş'den (STAŞ) elde edilen işletme bedeli gelirleri ana etken
olmuştur.
Yazıcılar Holding (YAZIC, Sınırlı Negatif): Yazıcılar Holding 2016
yılının ilk çeyreğinde 19,4mn TL ana ortaklık net dönem zararı
kaydetmiş ve bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 13,1mn TL'ye
göre zararı yükselmiştir. Holding'in brüt karı %8 oranında artmasına
karşın, 1Ç2015'te kaydedilen 47,8mn TL'lik net finansman gelirinin
aksine 1Ç2016'da kaydedilen 64,6mn TL'lik net finansman gideri zarar
açıklanmasında ana etken olmuştur.
Odaş Elektrik Üretim (ODAS, Pozitif): 2016 yılının ilk çeyreğinde
şirketin net dönem karı 10,7mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki
yılki 455bin TL'lik kar rakamına göre iyi bir görüntü sergilemiştir.
Satış gelirleri %29,7 oranında artarak 127,6mn TL'ye yükselen şirketin
brüt karı ise %59 oranında artarak 15,7mn TL'ye ulaşmıştır. Brüt kar
marjı da %10'dan %12,3'e yükselmiştir. Faaliyet karı da 10,9mn TL ile
%68 oranında artış kaydeden Odaş,1Ç2015'teki 5,8mn TL'lik finansman
giderine karşın 1Ç2016'da 2,5mn TL finansman geliri kaydetmiş ve buna
bağlı olarak da net dönem karı 10,9mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Bimeks Bilgi İşlem (BMEKS, Sınırlı Negatif): Bimeks'in net dönem
karı 2016 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre
%75 oranında gerileyerek 628bin TL olarak gerçekleşmiştir. Satış
gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılla yaklaşık aynı seviyede kalan
şirketin brüt karı ise %6,6 oranında artarak 66,8mn TL'ye
yükselmiştir. Şirketin faaliyet karı ise, 1Ç2015'teki diğer
faaliyetlerden kaydedilen 5,6mn TL'lik gidere karşın 1Ç2016'da 1,5mn
TL gelir kaydedilmesinin katkısıyla bir önceki yıla göre %164 oranında
artarak 18,8mn TL'ye yükselmiştir. Diğer taraftan finansman giderleri
6,3mn TL'den 18,2mn TL'ye yükselmiş ve net dönem karının düşük
gerçekleşmesinde ana etken olmuştur.
İndeks Bilgisayar (INDES, Nötr): Şirketin 1Ç2016'daki net dönem
karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,2 oranında artarak 12,1mn
TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar rakamı ise 1Ç2016'da bir önceki
yılın aynı çeyreğine göre %3,3 oranında azalarak 36,5mn TL olarak
gerçekleşti.
Özak GYO (OZKGY, Sınırlı Pozitif): Özak GYO 1Ç2016'da 4,5mn TL kar
açıklamıştır. Şirket geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde 16mn TL zarar
kaydetmişti. Diğer taraftan, brüt kar 1Ç2016'da bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre %24,7 oranında artarak 7,1mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Şirketin zarardan kara geçmesinde 1Ç2015'teki 29mn TL'lik finansman
giderinin 2016 yılının ilk çeyreğinde 7mn TL'ye düşmesi etkili
olmuştur.
Katmerciler (KATMR, Sınırlı Pozitif): Şirketin 1Ç2016'daki ana
ortaklık karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %77 oranında artarak
2,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar rakamı ise 1Ç2016'da bir
önceki yılın aynı çeyreğine göre %25 oranında artarak 12,6mn TL olarak
gerçekleşti.
Karsan (KARSN, Negatif): Şirketin 1Ç2016'daki ana ortaklık zararı
bir önceki yılın aynı dönemine göre %41,6 oranında artarak 25,6mn TL
olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar rakamı ise 1Ç2016'da bir önceki
yılın aynı çeyreğine göre %0,9 oranında azalarak 10,3mn TL olarak
gerçekleşti.
Selçuk Ecza Deposu (SELEC, Pozitif): Şirket 1Ç2016'da 87,4mn TL
kar açıklarken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde 46,7mn TL kar
açıklamıştı. Brüt kar rakamı ise 1Ç2016'da bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre %45,3 oranında artarak 185,3mn TL olmuştur.
Konya Çimento (KONYA, Nötr): Konya Çimento'nun 1Ç2016 dönemindeki
net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %6,1 oranında
gerileyerek 3,3mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar rakamı da %1,8
oranında gerileyerek 8,2mn TL olmuştur.
Batıçim Çimento (BTCIM, Sınırlı Negatif): Batıçim Çimento'nun
1Ç2016'daki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %2 oranında
gerileyerek 20,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar ise aynı
dönemler itibariyle %23,5 oranında gerileyerek 39,3mn TL olmuştur.
Zorlu Enerji (ZOREN, Sınırlı Negatif): Zorlu Enerji 2016 yılının
ilk çeyreğinde 13,9mn TL zarar açıklamış ve bir önceki yılın aynı
döneminde kaydedilen 136,5mn TL'lik zarara göre daha olumlu bir
görüntü sergilemiştir. Zorlu Enerji'nin satış gelirleri ilk çeyrekte
%74 oranında artarak 244,5mn TL'ye yükselirken, brüt kar da %99
oranında artarak 51,3mn TL'ye ulaşmış ve iyi bir görüntü
sergilemiştir. Ancak şirketin bir önceki yılın aynı dönemine göre
finansman giderleri 184mn TL'den 60mn TL'ye düşmesine karşın şirketin
net dönem zararı açıklamasında ana etken olmuştur.
Ziraat Bankası: Ziraat Bankası'nın 1Ç2016'daki solo net dönem karı
bir önceki çeyreğe göre %1,8 oranında artarak 1.609mn TL olmuştur.
Çeyreksel bazda %3,4 ile sektörün üzerinde kredi büyümesi
gerçekleştiren Ziraat Bankası'nın kredi mevduat oranı ise ufak çaplı
artarak %100,7'ye çıksa da sektörün oldukça altındadır. Özsermaye
karlılığı ise 2016 yılının ilk çeyreğinde %19,7 olarak
gerçekleşmiştir. Takipteki krediler ise %1,7 ile sektörün oldukça
altında kalmaya devam etmiştir.
Emlak Konut GYO (EKGYO, Öneri "AL", Nötr): Şirket Bulvar İstanbul
projesinde 202,44mn TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri artarak
228,89mn TL'ye çıkmıştır.
Türk Hava Yolları (THYAO, Öneri "AL", Nötr): Şirket uçak
müsaitliğine bağlı olarak Romanya'nın Cluj şehrine tarifeli seferler
başlatılmasına karar verildiğini duyurmuştur.
Garanti Bankası (GARAN, Öneri "EKLE", Nötr): Kredi derecelendirme
kuruluşu Standard & Poor's Türkiye'nin görünümünün "Durağan"a
yükseltilmesini takiben, Garanti Bankası'nın notlarının görünümü de
"Negatif"ten "Durağan"a yükseltilmiştir.
Akbank (AKBNK, Öneri "EKLE", Nötr): Banka'nın GMTN programı
kapsamında hazırladığı 10mn USD tutarındaki ihraç belgesi SPK
tarafından onaylanmıştır.
Tav Havalimanları (TAVHL, Öneri "AL", Nötr): TAV Holding CEO'su
Sani Şener, gelecek 12-24 ay içinde Vietnam, Endonezya, Malezya ve
Hindistan'daki yeni ihalelere teklif vermeyi planladıklarını söyledi.

SEKTÖR HABERLERİ

Bankacılık Sektörü: Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin,
Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Mart 2016 Raporu
açıklandı. Rapora göre bireysel kredi veya kredi kartı borcundan
dolayı yasal takibe girenlerin sayısı, yılın ilk çeyreğinde geçen
yılın aynı dönemine göre % 5 artarak 404 bin oldu. Aynı yıl içinde
birden fazla kaydı bulunan kişilerin bir kez sayılmasıyla elde edilen
veriler dikkate alındığında bireysel kredi borcundan dolayı yasal
takibe giren kişi sayısı yılın ilk çeyreğinde, 2015 yılının aynı
dönemine göre % 18 artarak 207 bin kişiye çıktı. Bireysel kredi kartı
borcundan dolayı yasal takibe giren kişi sayısı ise aynı dönemde % 1
azalarak 287 bin kişiye geriledi.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon (ALCLT, Pozitif): Alcatel
1Ç2016'da 4,4mn TL kar açıklamıştır. Şirket geçtiğimiz yılın ilk
çeyreğinde 622bin TL zarar kaydetmişti. Diğer taraftan, brüt kar
1Ç2016'da 13,1mn TL olarak gerçekleşirken, 1Ç2015'te bu rakam 5mn TL
idi.
Netaş Telekomünikasyon (NETAS, Nötr): Netaş 2016 yılının ilk
çeyreğinde 1,8mn TL zarar açıklamıştır. Şirket geçtiğimiz yılın aynı
dönemine göre 4,8mn TL kar açıklamıştı. Brüt kar ise 1Ç2016'da 22,5mn
TL olurken, 1Ç2015'te bu rakam 13,5mn TL idi. Zarar kaydedilmesinde
finansman giderlerdeki 14,1mn TL'lik artış etkili olmuştur. Ayrıca
şirket geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde 27mn TL kur farkı geliri elde
etmiştir."


******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey