Ana Sayfa***SERVE*** SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ) ----

***SERVE*** SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

05 Ağustos 2016 - 17:55 borsagundem.com

***SERVE*** SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 10.831.075 51.537 6.064.042 31.952
Satışların Maliyeti
31 -10.144.919 -45.198 -5.701.379 -28.951
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
686.156 6.339 362.663 3.001
BRÜT KAR (ZARAR)
686.156 6.339 362.663 3.001
Genel Yönetim Giderleri
33 -282.750 -288.709 -139.537 -144.607
Pazarlama Giderleri
33 -1.371.061 0 -834.885 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 445.437 267.301 334.262 48.906
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -59.172 -27.380 -49.095 -9.442
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-581.390 -42.449 -326.592 -102.142
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 7.200 2.602 0 2.602
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-574.190 -39.847 -326.592 -99.540
Finansman Giderleri
37 -2.561 -1.074 -2.002 -550
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-576.751 -40.921 -328.594 -100.090
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
9.816 -480 8.031 858
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 9.816 -480 8.031 858
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-566.935 -41.401 -320.563 -99.232
DÖNEM KARI (ZARARI)
-566.935 -41.401 -320.563 -99.232
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-566.935 -41.401 -320.563 -99.232
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.562.587 23.398 506.904 46.480 -739 689.799 -6.270.314 -264.249 3.293.866
Transferler
-264.249 264.249
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
259.992 -138 -41.401 218.453
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-509.281 -509.281
Dönem Sonu Bakiyeler
30 8.562.587 23.398 -509.281 766.896 46.480 -877 689.799 -6.534.563 -41.401 3.003.038 0 3.003.038
Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.559.492 23.398 -509.281 755.311 46.480 -908 689.799 -6.534.563 -249.066 5.780.662
Transferler
-11.588 -249.066 249.066 -11.588
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
245 -566.935 -566.690
Dönem Sonu Bakiyeler
30 11.559.492 23.398 -509.281 743.723 46.480 -663 689.799 -6.783.629 -566.935 5.202.384 0 5.202.384


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.895.758 1.864.893
Dönem Karı (Zararı)
-566.935 -41.401
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
29.130 -1.523
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,17 51.336 7.057
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-12.390 -8.290
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-9.816 480
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -770
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.335.125 1.907.821
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.382.386 -30.014
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.447.573
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.934.813 -30.014
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.206 1.901.222
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.206 1.901.222
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.498.104 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.680.368 31.040
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-81.776
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.762.144 31.040
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
58.665 129
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
58.665 129
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-178.462 5.444
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-178.462 5.444
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.872.930 1.864.897
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-22.828 -4
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
367.485 172
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
102.721
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
172
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
172
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
264.764
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
256.185
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8.579
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
523.573 -509.281
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-509.281 -509.281
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-509.281 -509.281
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.032.854 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
1.032.854 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.004.700 1.355.784
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.004.700 1.355.784
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47/b 4.121.319 19.633
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47/b 3.116.619 1.375.417


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 30.06.2015 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2015 - 30.06.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-566.935 -41.401 -320.563 -99.232
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-11.343 259.854 -6.497 263.774
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30/da 267.528 0 267.528
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30/da-db -11.343 -7.674 -6.497 -3.754
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.343 259.854 -6.497 263.774
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-578.278 218.453 -327.060 164.542
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-578.278 218.453 -327.060 164.542


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
47 3.116.619 4.121.319
Ticari Alacaklar
3.476.251 93.865
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,7 1.541.110 93.537
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.935.141 328
Diğer Alacaklar
9 15.206 0
Stoklar
10 1.498.104 0
Peşin Ödenmiş Giderler
12 94.329 1.224
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
94.329 1.224
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 22.828 15.206
Diğer Dönen Varlıklar
29 229.449 54.635
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
229.449 54.635
ARA TOPLAM
8.452.786 4.286.249
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.452.786 4.286.249
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 591.952 694.673
Diğer Alacaklar
9 16.892 7.082
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16.892 7.082
Maddi Duran Varlıklar
14 1.327.038 1.121.650
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 8.625 585
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.944.507 1.823.990
TOPLAM VARLIKLAR
10.397.293 6.110.239
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 1.032.854
Ticari Borçlar
3.912.235 231.867
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,7 60.638 142.414
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 3.851.597 89.453
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 91.420 0
Diğer Borçlar
99 69.818 11.153
Kısa Vadeli Karşılıklar
31.677 26.570
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 22.226 18.333
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 9.451 8.237
ARA TOPLAM
5.138.004 269.590
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.138.004 269.590
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
25 34.715 27.432
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 22.190 32.555
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
56.905 59.987
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.194.909 329.577
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.202.384 5.780.662
Ödenmiş Sermaye
30/a 11.559.492 11.559.492
Sermaye Düzeltme Farkları
30/b 23.398 23.398
Geri Alınmış Paylar (-)
30c -509.281 -509.281
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
789.540 800.883
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
743.060 754.403
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30/da 743.723 755.311
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30/db -663 -908
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30/dc 46.480 46.480
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30/e 689.799 689.799
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30/f -6.783.629 -6.534.563
Net Dönem Karı veya Zararı
-566.935 -249.066
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.202.384 5.780.662
TOPLAM KAYNAKLAR
10.397.293 6.110.239http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/550735


BIST
-Foreks Haber Merkezi-