Ana Sayfa***SERVE*** SERVE KIRTAS?YE SANAY? VE T?CARET A.?.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )----

***SERVE*** SERVE KIRTAS?YE SANAY? VE T?CARET A.?.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

27 Ekim 2016 - 17:46 borsagundem.com

***SERVE*** SERVE KIRTAS?YE SANAY? VE T?CARET A.?.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteli?i Konsolide Olmayan

?lgili ?irketler []
?lgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yap?lan Aç?klama Düzeltme mi?
Hay?r (No)
Konuya ?li?kin Daha Önce Yap?lan Aç?klaman?n Tarihi
-
Aç?klamalar

01.01.2016-30.09.2016 dönemine ait Faaliyet Raporu ekte sunulmaktad?r.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/564405


BIST

-Foreks Haber Merkezi-