Ana Sayfa***SERVE*** SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor----

***SERVE*** SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28 Şubat 2017 - 18:25 borsagundem.com

***SERVE*** SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 21.260.374 163.677
Satışların Maliyeti
31 -19.525.841 -152.871
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.734.533 10.806
BRÜT KAR (ZARAR)
1.734.533 10.806
Genel Yönetim Giderleri
33 -550.714 -586.183
Pazarlama Giderleri
33 -3.118.992 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 674.039 381.476
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -418.029 -51.491
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.679.163 -245.392
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 7.437 1.818
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.671.726 -243.574
Finansman Giderleri
37 -4.471 -2.214
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.676.197 -245.788
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
419.115 -3.278
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 419.115 -3.278
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.257.082 -249.066
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.257.082 -249.066
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.257.082 -249.066
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 -0,10900000 -0,02800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
8.562.587 23.398 506.904 -739 46.480 689.799 -6.270.314 -264.249 3.293.866
Transferler
-264.249 264.249 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
248.407 -169 -249.066 -828
Sermaye Arttırımı
2.996.905 2.996.905
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-509.281 -509.281
Dönem Sonu Bakiyeler
30 11.559.492 23.398 -509.281 755.311 -908 46.480 689.799 -6.534.563 -249.066 5.780.662 5.780.662
Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 11.559.492 23.398 -509.281 755.311 -908 46.480 689.799 -6.534.563 -249.066 5.780.662 5.780.662
Transferler
-246.066 249.066 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
436.406 -2.511 -1.257.082 -823.187
Dönem Sonu Bakiyeler
30 11.559.492 23.398 -509.281 1.191.717 -3.419 46.480 689.799 -6.783.629 -1.257.082 4.957.475 4.957.475


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.739.039 1.677.778
Dönem Karı (Zararı)
-1.257.082 -249.066
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.257.082 -249.066
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-209.978 -4.880
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,17 90.931 13.600
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
102.501 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
102.501 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.705 -20.988
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 13.180 -20.988
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 2.525 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -419.115 3.278
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -770
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.238.650 1.946.930
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.933.019 -82.188
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-30.663 -81.860
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.902.356 -328
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.089.706 1.901.336
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.012.363 1.901.336
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-77.343 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.397.390 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-37.858 -68
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.293.632 118.971
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-138.096 46.634
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.431.728 72.337
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
74.660 5.016
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
61.643 1.075
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
61.643 1.075
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
2.153 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-212.765 2.788
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-212.765 2.788
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.705.710 1.692.984
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-33.329 -15.206
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-234.262 -63.716
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
102.721 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 172
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 172
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-336.983 -63.888
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-336.983 -63.888
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.981.799 2.487.624
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.996.905
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.996.905
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -509.281
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -509.281
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.981.799 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
1.981.799 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.991.502 4.101.686
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.991.502 4.101.686
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47/b 4.121.319 19.633
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47/b 129.817 4.121.319


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016 Önceki Dönem 01.01.2015 - 31.12.2015
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.257.082 -249.066
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
433.895 248.238
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30/da 459.582 267.529
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30/db -2.511 -169
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
30/da -23.176 -19.122
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
433.895 248.238
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-823.187 -828
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-823.187 -828


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2016 Önceki Dönem 31.12.2015
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
47 129.817 4.121.319
Ticari Alacaklar
2.991.916 93.865
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,7 124.200 93.537
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.867.716 328
Diğer Alacaklar
2.027.569 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,9 2.012.363 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 15.206 0
Stoklar
10 1.397.390 0
Peşin Ödenmiş Giderler
39.082 1.224
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
39.082 1.224
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 33.329 15.206
Diğer Dönen Varlıklar
267.400 54.635
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
267.400 54.635
ARA TOPLAM
6.886.503 4.286.249
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.886.503 4.286.249
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 591.952 694.673
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 591.952 694.673
Diğer Alacaklar
16.892 7.082
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 16.892 7.082
Maddi Duran Varlıklar
14 1.820.005 1.121.650
Binalar
14 1.510.001 1.058.745
Taşıtlar
14 176.826 62.824
Mobilya ve Demirbaşlar
14 89.212 81
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
14 43.966 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 7.657 585
Diğer Haklar
17 126 126
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 7.531 459
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 364.219 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.800.725 1.823.990
TOPLAM VARLIKLAR
9.687.228 6.110.239
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 1.981.799 0
Ticari Borçlar
2.525.499 231.867
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,7 4.318 142.414
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.521.181 89.453
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 74.660 0
Diğer Borçlar
9 72.796 11.153
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
72.796 11.153
Ertelenmiş Gelirler
12 2.153 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
2.153 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
34.843 26.570
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 24.081 18.333
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 10.762 8.237
ARA TOPLAM
4.691.750 269.590
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.691.750 269.590
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
25 38.003 27.432
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 38.003 27.432
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 0 32.555
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.003 59.987
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.729.753 329.577
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.957.475 5.780.662
Ödenmiş Sermaye
30/a 11.559.492 11.559.492
Sermaye Düzeltme Farkları
30/b 23.398 23.398
Geri Alınmış Paylar (-)
30/c -509.281 -509.281
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.234.778 800.883
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.188.298 754.403
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30/da 1.191.717 755.311
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30/db -3.419 -908
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30/dc 46.480 46.480
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
689.799 689.799
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
30/e 689.799 689.799
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30/f -6.783.629 -6.534.563
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.257.082 -249.066
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.957.475 5.780.662
TOPLAM KAYNAKLAR
9.687.228 6.110.239http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/589345


BIST
-Foreks Haber Merkezi-