Ana Sayfa***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri----

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

28 Mart 2017 - 19:11 borsagundem.com

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             Yönetim Kurulumuzun 28.03.2017 tarihli toplantıları ile
 Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği altında düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin tespit ve ilanı ile Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulması, bu komitelerin üyelerinin tespiti ile görev ve vazifelerinin tespiti için yapılan müzakereler neticesinde,
A) Yönetim Kurulu üyelerimizden Tahir BÜYÜKHELVACIGİL ve Hüseyin ERKAN'ın Bağımsız yönetim kurulu üyeleri olduğunun tespiti ve bu amaçla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmasına,
B) Denetim Komitesi üyeliklerine Tahir BÜYÜKHELVACIGİL ve Hüseyin ERKAN'ın seçilmelerine, Denetim Komitesi başkanlığına Hüseyin ERKAN'ın seçilmesine,
Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Tahir BÜYÜKHELVACIGİL, Philippe CHIORRA ve Emine ÜSTÜNDAĞ'ın seçilmelerine, Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite başkanlığına Tahir BÜYÜKHELVACIGİL'in seçilmesine,
Aday Gösterme ve Ücret Komitesi üyeliklerine Tahir BÜYÜKHELVACIGİL, Guy SIDOS ve Philippe CHIORRA'nın seçilmelerine,  Aday Gösterme ve Ücret Komitesi başkanlığına Tahir BÜYÜKHELVACIGİL ?in seçilmesine,
Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine Tahir BÜYÜKHELVACIGİL, Philippe CHIORRA ve Benjamin TACHOIRES'ın seçilmelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Tahir BÜYÜKHELVACIGİL ?in seçilmesine, ve TTK hükümlerinin de bu komite için uygulanmasına,
C) Yukarıda B bendinde anıldığı şekilde teşekkül ettirilen komitelerin sürelerinin, görev, yetki ve sorumluluklarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği hükümler doğrultusunda tespitine oybirliği ile karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/595675


BIST

-Foreks Haber Merkezi-