Ana Sayfa***SERVE*** SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor----

***SERVE*** SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27 Nisan 2017 - 18:12 borsagundem.com

***SERVE*** SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
3.862.745 4.767.033
Satışların Maliyeti
31 -3.499.144 -4.443.540
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
363.601 323.493
BRÜT KAR (ZARAR)
363.601 323.493
Genel Yönetim Giderleri
33 -143.695 -143.213
Pazarlama Giderleri
33 -854.134 -536.176
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 233.062 111.175
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -126.890 -10.077
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-528.056 -254.798
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 0 7.200
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-528.056 -247.598
Finansman Giderleri
37 -17.714 -559
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-545.770 -248.157
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
40 7.875 1.785
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 7.875 1.785
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-537.895 -246.372
DÖNEM KARI (ZARARI)
-537.895 -246.372
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-537.895 -246.372
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 -0,04700000 -0,02100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.559.492 23.398 -509.281 -908 755.311 46.480 689.799 -6.534.563 -249.066 5.780.662 5.780.662
Transferler
-249.066 249.066
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.511 436.406 -1.257.082 -823.187 -823.187
Dönem Sonu Bakiyeler
30 11.559.492 23.398 -509.281 -3.419 1.191.717 46.480 689.799 6.783.629 -1.257.082 4.957.475 4.957.475
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.559.492 23.398 -509.281 -3.419 1.191.717 46.480 689.799 -6.783.629 -1.257.082 4.957.475 4.957.475
Transferler
-1.257.082 1.257.082 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.078 -8.984 -537.895 -537.895 -545.801 -545.801
Dönem Sonu Bakiyeler
30 11.559.492 23.398 -509.281 -2.341 1.182.733 46.480 689.799 -8.040.711 -537.895 4.411.674 4.411.674


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
149.287 -421.499
Dönem Karı (Zararı)
-537.895 -246.372
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-537.895 -246.372
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
45.110 6.185
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,17 29.601 20.829
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23.384 -13.418
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 23.580 -13.418
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -196 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -7.875 -1.226
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
675.670 -149.808
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
593.825 -2.529.575
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.353 -1.138.428
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
601.178 -1.391.147
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-47.443 113.614
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-104.791 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
57.348 113.614
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
228.281 -833.781
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
28.503 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-148.231 3.076.639
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.059 -72.757
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-144.172 3.149.396
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15.364 5.016
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.738 35.132
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.738 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
35.132
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
-2.153 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.262 -16.853
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
11.262 -16.853
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
182.885 -389.995
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-33.598 -31.504
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.540 -58.997
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 96.605
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
96.605
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.540 -155.602
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.540 -155.602
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-131.169 -559
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-131.169 -559
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-131.169 -559
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.578 -481.055
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.578 -481.055
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47/b 129.817 4.121.319
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47/b 144.395 3.640.264


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-537.895 -246.372
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.906 -4.846
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30/db 1.078 -83
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
30/da -8.984 -5.032
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 269
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
269
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.906 -4.846
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-545.801 -251.218
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-545.801 -251.218


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
47 144.395 129.817
Ticari Alacaklar
6,7 2.398.091 2.991.916
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,7 131.553 124.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.266.538 2.867.716
Diğer Alacaklar
6,9 2.117.154 2.027.569
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,9 2.117.154 2.012.363
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 0 15.206
Stoklar
10 1.169.109 1.397.390
Peşin Ödenmiş Giderler
10.579 39.082
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 10.579 39.082
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 33.598 33.329
Diğer Dönen Varlıklar
29 256.138 267.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 256.138 267.400
ARA TOPLAM
6.129.064 6.886.503
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.129.064 6.886.503
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
591.952 591.952
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 591.952 591.952
Diğer Alacaklar
9 8.079 16.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 8.079 16.892
Maddi Duran Varlıklar
14 1.784.970 1.820.005
Binalar
14 1.497.838 1.510.001
Taşıtlar
14 166.600 176.826
Mobilya ve Demirbaşlar
14 79.167 89.212
Özel Maliyetler
14 41.365 43.966
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 7.174 7.657
Diğer Haklar
17 126 126
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 7.048 7.531
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 372.297 364.219
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.764.472 2.800.725
TOPLAM VARLIKLAR
8.893.536 9.687.228
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 1.850.630 1.981.799
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.850.630 1.981.799
Banka Kredileri
47 500.000 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 1.350.630 1.981.799
Ticari Borçlar
6,7 2.377.268 2.525.499
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,7 259 4.318
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.377.009 2.521.181
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 90.024 74.660
Diğer Borçlar
9 69.058 72.796
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 69.058 72.796
Ertelenmiş Gelirler
12 2.153
Kısa Vadeli Karşılıklar
38.667 34.843
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 28.101 24.081
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 10.566 10.762
ARA TOPLAM
4.425.647 4.691.750
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.425.647 4.691.750
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
25 56.215 38.003
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 56.215 38.003
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
56.215 38.003
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.481.862 4.729.753
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30/a 4.411.674 4.957.475
Ödenmiş Sermaye
11.559.492 11.559.492
Sermaye Düzeltme Farkları
30/b 23.398 23.398
Geri Alınmış Paylar (-)
30/c -509.281 -509.281
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.226.872 1.234.778
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.180.392 1.188.298
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30/da 1.182.733 1.191.717
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30/db -2.341 -3.419
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30/dc 46.480 46.480
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30/e 689.799 689.799
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
30/e 689.799 689.799
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30/f -8.040.711 -6.783.629
Net Dönem Karı veya Zararı
-537.895 -1.257.082
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.411.674 4.957.475
TOPLAM KAYNAKLAR
8.893.536 9.687.228http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/603235


BIST
-Foreks Haber Merkezi-