Ana Sayfa***SERVE*** SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***SERVE*** SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

08 Mayıs 2017 - 11:35 borsagundem.com

***SERVE*** SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin 07.06.2017 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 08.05.2017
Genel Kurul Tarihi 07.06.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.06.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Abbasağa Mah. Jandarma Mektebi Sok. Kurtel Apt. 16/A Yıldız

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi, onaylanması
4 - Bağımsız Denetim Raporunun Okunması
5 - Şirketin 2016 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi, onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının belirlenmesi
8 - İkisi Bağımsız Üye olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tespiti ve yeni Yönetim Kurulunun teşkili
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin onaylanması ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi
10 - Şirketin sosyal yardım amacıyla 2016 yılında yaptığı bağış ve yardımların genel kurulun bilgisine sunulması
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K'nın 395 ve 396. maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi
12 - Şirketimizde 2016 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle 2016 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılamaması ile ilgili 06.03.2016 tarih ve 06 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurul onayına sunulması
13 - 06.03.2017 tarih ve 05 sayılı yönetim kurulu kararıyla tadil edilmek istenen Şirket Esas Sözleşmesinin 10. maddesine ilişkin tadil metninin Genel Kurulun onayına sunulması
14 - TTK 376'ya göre şirket sermayesinin %57,80 kadarının karşılıksız kalması nedeniyle 28.02.2017 tarih ve 03 sayılı yönetim kurulu kararı ile hazırlanan rapor hakkında genel kurula bilgi sunulması
15 - Şirketin 2017 yılı finansal tabo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Bağımsız Denetçinin seçimi
16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
17 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi
18 - Dilekler ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Duyuru Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/605472


BIST

-Foreks Haber Merkezi-