Ana Sayfa***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor----

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

10 Mayıs 2017 - 19:14 borsagundem.com

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -242.156 33.343.416 222.063.351 46.417.817 367.905.710 59.605 367.965.315
Transferler
7.491.318 38.926.499 -46.417.817
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.266.421 3.266.421 103 3.266.524
Dönem Karı (Zararı)
3.266.421 3.266.421 103 3.266.524
Kar Payları
-75.150.976 -75.150.976 -1.000 -75.151.976
Dönem Sonu Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -242.156 40.834.734 185.838.874 3.266.421 296.021.155 58.708 296.079.863
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -912.462 40.834.735 187.035.653 41.366.949 334.648.157 72.708 334.720.865
Transferler
2.910.283 38.456.666 -41.366.949
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.875.468 -3.875.468 1.749 -3.873.719
Dönem Karı (Zararı)
-3.875.468 -3.875.468 1.749 -3.873.719
Kar Payları
-29.339.640 -29.339.640 -1.000 -29.340.640
Dönem Sonu Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -912.462 43.745.018 196.152.679 -3.875.468 301.433.049 73.457 301.506.506


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.137.783 -8.627.859
Dönem Karı (Zararı)
-3.873.719 3.266.524
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.398.666 3.761.188
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 4.345.036 4.476.116
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
115.866 139.604
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
115.866 139.604
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.346.113 2.327.346
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13,14 291.182 538.724
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 205.000 40.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.849.931 1.748.622
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-456.740 -2.764.925
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -886.959 -3.117.177
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 65.640 33.147
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
20 364.579 319.105
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.568.807 -1.423.629
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
2.568.807 -1.423.629
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
44.737 85.293
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -1.561.763 921.383
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.390 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-3.390 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.524.311 -11.380.652
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
19.587.424 16.631.593
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
502.963 -200.695
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-22.239.523 -15.106.616
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.529.765 -82.538.930
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
28.657.713 74.811.968
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.503.123 -4.977.972
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.375.914 -1.089.624
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.872.791 -3.888.348
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.999.364 -4.352.940
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -82.992 -338.859
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
16 -3.055.427 -3.936.060
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.318.811 351.434
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.390 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.390 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.100.514 -2.712.608
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -7.100.514 -2.712.608
Alınan Faiz
778.313 3.064.042
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-65.640 214.071
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
34.408.030 10.673.724
Kredilerden Nakit Girişleri
34.408.030 10.673.724
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-34.408.030 -10.426.506
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-34.408.030 -10.426.506
Ödenen Faiz
21 -65.640 -33.147
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.522.234 -8.062.354
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.522.234 -8.062.354
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 93.332.354 150.047.638
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
79.810.120 141.985.284


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 79.918.766 93.332.354
Finansal Yatırımlar
5 114.428 2.683.235
Ticari Alacaklar
46.758.782 66.678.504
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 207.723 206.736
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1 46.551.059 66.471.768
Diğer Alacaklar
99.613 810.740
Stoklar
9 78.641.501 56.401.978
Diğer Dönen Varlıklar
15.1 10.639.088 5.306.398
ARA TOPLAM
216.172.178 225.213.209
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
216.172.178 225.213.209
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8.1 1.497.556 1.289.392
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
10 232.937 277.674
Maddi Duran Varlıklar
11 179.918.681 177.119.684
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 546.687 590.207
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 372.896 349.962
Diğer Duran Varlıklar
1.602.320 2.767.260
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
184.171.077 182.394.179
TOPLAM VARLIKLAR
400.343.255 407.607.388
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
44.175.244 46.424.386
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 4.325.796 4.639.488
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2 39.849.448 41.784.898
Diğer Borçlar
32.315.435 3.657.722
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
29.340.640 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.2 2.974.795 3.657.722
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
16 741.312 2.886.197
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 7.735.575 5.680.645
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15.3 5.492.128 3.619.337
ARA TOPLAM
90.459.694 62.268.287
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
90.459.694 62.268.287
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
6.355.827 6.147.636
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 5.344.728 5.178.338
Genel Karşılıklar
13 1.011.099 969.298
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 2.021.228 4.470.600
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.377.055 10.618.236
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
98.836.749 72.886.523
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
301.433.049 334.648.157
Ödenmiş Sermaye
17 4.873.440 4.873.440
Sermaye Düzeltme Farkları
17 61.484.151 61.484.151
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-71.220 -71.220
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
36.911 36.911
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-912.462 -912.462
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-912.462 -912.462
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-912.462 -912.462
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
43.745.018 40.834.735
Yasal Yedekler
39.901.061 36.990.778
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
3.843.957 3.843.957
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
196.152.679 187.035.653
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.875.468 41.366.949
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
73.457 72.708
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
301.506.506 334.720.865
TOPLAM KAYNAKLAR
400.343.255 407.607.388


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.03.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 39.339.378 52.356.056
Satışların Maliyeti
18 -39.442.476 -44.201.960
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-103.098 8.154.096
BRÜT KAR (ZARAR)
-103.098 8.154.096
Genel Yönetim Giderleri
-7.091.542 -6.388.282
Pazarlama Giderleri
-1.440.429 -1.593.557
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19.1 1.644.811 1.354.263
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19.2 -1.643.639 -954.794
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-8.633.897 571.726
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-44.586 -84.793
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-8.678.483 486.933
Finansman Gelirleri
20 6.287.335 5.700.929
Finansman Giderleri
21 -3.044.334 -1.999.955
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.435.482 4.187.907
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.561.763 -921.383
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
16 -910.542 -1.739.310
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 2.472.305 817.927
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.873.719 3.266.524
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.873.719 3.266.524
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.749 103
Ana Ortaklık Payları
-3.875.468 3.266.421
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.873.719 3.266.524
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.749 103
Ana Ortaklık Payları
-3.875.468 3.266.421http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/606525


BIST

-Foreks Haber Merkezi-