Ana SayfaANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)----

ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

11 Mayıs 2017 - 08:59 borsagundem.com

Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Analizi:
"İyimser risk iştahı ile Perşembe günü sabahına uyanıyoruz.
Katalizör: Hammadde fiyatlarındaki satış dalgasının tamamlanmasıyla
enerji sektörü varlıkların değer kazanmaları. S&P500, vadeli
işlemlerde yatay, Dolar / TL kotasyonları 3,5850 seviyesinden
geçiyorlar. TSİ 10:00'da merkez bankası Mart ayı Ödemeler Dengesi
tablosunu açıklayacak. Petrol fiyatlarının senenin ilk çeyreğinde
yüksek seyrine karşın 1.) Otomobillere uygulanan vergilerdeki
düzenleme, 2.) Kurdaki değer kaybı ile ithal mal talebinin düşmesi, ve
3.) Küresel artan ticaret hacmi dahilinde temel mal ticaretindeki
iyileşmeyle dış denge bu sene iyi seyrediyor. Mevsim ve takvim
etkilerinden arındırılmış altın ve enerji dışı cari denge yılın ilk
çeyreğinde eskiden görmeye alıştığımız gibi pozitife döndü (Şekil 1).
Finansman tarafında ise hem uzun hem de kısa vadeli kaynaklar
gözlemliyoruz. "Reflasyon" teması dahilinde küresel piyasalarda artan
risk iştahı portföy akımları şeklinde kısa vade para girişlerini
sürdürürken doğrudan yatırımlar (FDI) ve yurt-dışı finans
kuruluşlarından kullanılan krediler uzun vadeli para girişlerini
sağlamakta. Reel sektör %100'ün üzerinde bankalar ise %100'e yakın
borçlarını çevirmekteler. Bankalar, getiri - maliyet analizleri
dahilinde bilinçli tercihle daha sakin davranıyorlar. Yılın ilk
çeyreğinde ülke risk primi ortalama 254 baz puanda seyrederken ABD 10
yıllık devlet tahvil getirisi de %2,63 oranına kadar yükselerek
maliyetleri arttırmıştı. Zira son dönemde hem EuroBond ihracına çıkan
bankalar geniş yatırımcı kitlelerinden talep görürken sendikasyonlar
da yenileniyorlar. Türkiye'nin asıl anlamı ile borç çevirme
(roll-over) üzerine kurulu yıllık brüt finansman ihtiyacı yaklaşık 180
milyar Dolar'ı bulabilme konusunda sıkıntısı görünmüyor.
Öğleden sonra TSİ 14:30'da her Perşembe günü gibi sermaye
hareketleri ve döviz tevdiat hesaplarını (DTH) takip edeceğiz.
Yurt-dışında ise günün gelişmesi TSİ 14:00'de İngiltere Merkez
Bankası'nın kararı. Sabahtan TSİ 9:00'da Almanya'da toptan satış
fiyatları, öğlen TSİ 12:00'de Avrupa Komisyonu ekonomik beklentileri,
ve TSİ 15:30'da ABD'de üretici fiyat enflasyonu açıklanacak. FED'in
New York Şube Başkanı William Dudley'in Hindistan'da TSİ 13:25'deki ve
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Peter Praet'in TSİ
19:30'daki konuşmaları takip edilecek.

ŞİRKET HABERLERİ

Ayen Enerji (AYEN, Sınırlı Negatif): 2017 yılının ilk çeyreğinde
şirket, 27,2mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiş ve bir
önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 3mn TL'lik ana ortaklık net
dönem karına göre olumsuz bir görüntü sergilemiştir. Şirketin zarar
kaydetmesinde, finansman giderinin 1Ç2016'daki 18,6mn TL'den 54,9mn
TL'ye yükselmesi ana etken olmuştur. Satış gelirleri %18,3 oranında
artan şirketin brüt karı ise %11 oranında azalarak 27mn TL olarak
gerçekleşmiştir.
Adana Çimento (ADANA, ADBGR, ADNAC, Nötr): Adana Çimento ve Bağlı
Ortaklıklarının 1Ç2017'deki ana ortaklık karı bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre %18 oranında azalarak 30,3mn TL'ye gerilemiştir.
Beklenti Şirket'in 29mn TL kar elde edeceği yönündeydi. Brüt kar ise
%22 oranında azalmış ve 20,6mn TL'ye gerilemiştir. Şirket'in
1Ç2017'deki net kar marjı %32 ile bir önceki yılın ilk çeyreğindeki
%42 net kar marjının altında kalmıştır.
Anadolu Cam (ANACM, Pozitif): Anadolu Cam'ın 1Ç2017'deki ana
ortaklık net dönem karı, 26mn TL olan beklentilerin üzerinde, 40,8mn
TL olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde 264,1mn
TL'lik satılmaya hazır finansal varlık satış karı, ana ortaklık
karının 253,4mn TL ile yüksek gelmesinde etkili olmuştu. Satış
gelirleri %49 oranında artarken, maliyetler %43 oranında artmış ve
buna bağlı olarak da brüt karlılık %73 oranında artmış ve 1Ç2017'de
120,1mn TL'ye yükselmiştir. Açıklanan rakamlar sonrasında net kar
marjı ve brüt kar marjı sırasıyla %8 ve %23 oranında gerçekleşmiştir.
Çelebi (CLEBI, Sınırlı Negatif:) Çelebi'nin 2017 1. çeyrek ana
ortaklık net dönem karı 249bin TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen seneki
net kar 4,8mn TL idi. Brüt kar %36,9 artışla 42,2mn TL olurken, brüt
kar marjı 1,2 puan artışla %23,2 olmuştur. Faaliyet karı 10,4mn TL'yi
göstermiştir. 10,2mn TL'lik finansman gideri kaydedilmiş ve vergi
öncesi kar 2mn TL ile geçen seneki 7mn TL'lik karın altında
gerçekleşmiştir. 1,4mn TL'lik vergi gideri sonrasında ana ortaklık net
dönem karı 249bin TL olmuştur.
Doğuş Otomotiv (DOAS, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 1Ç2017'deki ana
ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %40
oranında azalarak 28,3mn TL'ye gerilemiş ancak piyasa beklentisi olan
12mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Doğuş Otomotiv'in satış
gelirleri 1. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,4
oranında azalarak 2.085mn TL'ye gerilerken, satışların maliyeti de
%7,4 oranında düşüş kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %8
oranında gerileyerek 232,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı
ise 0,1 puan düşüşle %11,2 olmuştur. Doğuş Otomotiv'in operasyonel
giderleri aynı dönemde %1,2 oranında azalmış ve 173,7mn TL olmuştur.
Diğer faaliyetlerden de 25,4mn TL gelir kaydedilmesinin ardından
faaliyet karı %0,4 gerilemeyle 84,2mn TL olmuştur. Faaliyet karı marjı
0,3 puan artarak %4'e ulaşmıştır. Finansman tarafında 79,8mn TL'lik
gider kaydedilmiştir. Tüm bunların etkisiyle de vergi öncesi net kar
30,2mn TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem karı da 27,9mn TL
olmuştur. Ana ortaklığın payına düşen net kar ise 28,3mn TL'dir. Net
kat marjı 0,7 puan düşüşle %1,4 olmuştur.
Ege Endüstri (EGEEN, Sınırlı Pozitif): Ege Endüstri'nin 2017 1.
çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %43,2
artarak 29,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar %0,6 artışla 30,3mn
TL olurken, brüt kar marjı 1,4 puan artışla %40,3 olmuştur. Faaliyet
karı %5,7 yükselerek 25,4mn TL'yi göstermiştir. Faaliyet marjı 2,7
puan artışla %33,9 olmuştur. 6,5mn TL'lik finansman geliri kaydedilmiş
ve vergi öncesi kar 33,4mn TL ile geçen sene aynı çeyreğe göre %42,2
artmıştır. 3,8mn TL'lik vergi gideri sonrasında dönem karı 29,6mn TL
olmuştur. Geçen sene ilk çeyrekteki net dönem karı 20,7mn TL idi. Net
kar marjı 12,7 puan artışla %39,5 olmuştur.
Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Nötr): Şirket'in 2017 yılının ilk
çeyreğindeki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı
dönemine göre ufak çaplı bir artış kaydederek 36mn TL olmuştur. Brüt
karlılık ise %7 oranında artarak 98,4mn TL'ye yükselmiştir. Şirket'in
1Ç2017'deki net kar marjı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ufak
bir düşüşle %9 olarak gerçekleşmiştir.
Eczacıbaşı Yatırım Holding (ECZYT, Sınırlı Pozitif): Holding'in
ilk çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine
göre %12,8 oranında artarak 37mn TL'ye yükselmiştir.
Gübre Fabrikaları (GUBRF, Sınırlı Negatif): Gübre Fabrikaları'nın
2017 1. çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı
dönemine göre %64,5 azalarak 10,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Piyasa
beklentisi 18mn TL kar idi. Brüt kar %4,9 artışla 131,6mn TL olurken,
brüt kar marjı 0,9 puan düşüşle %11,8 olmuştur. Faaliyet karı %37,6
gerileyerek 34mn TL'yi göstermiştir. Faaliyet marjı 2,5 puan düşüşle
%3,1 olmuştur. 3,2mn TL'lik finansman gideri kaydedilmiş ve vergi
öncesi kar 17,2mn TL ile geçen sene aynı çeyreğe göre %44,9
gerilemiştir. 4,9mn TL'lik vergi gideri sonrasında dönem karı 12,3mn
TL olmuştur. Ana ortaklığın payına düşen net kar ise 10,7mn TL'dir.
Geçen sene ilk çeyrekteki ana ortaklık karı 30,3mn TL idi. Net kar
marjı 2,1 puan düşüşle %1 olmuştur.
Global Yatırım Holding (GLYHO, Sınırlı Negatif): 2017 yılının ilk
çeyreğinde Holding, 56,8mn TL ana ortaklık net dönem zararı
kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde 34,9mn TL ana ortaklık
zararı kaydetmişti. Satış gelirleri %37,7 oranında artan Holding'in
brüt karı ise %9,4 oranında artmış ve 29mn TL olarak gerçekleşmiştir.
Diğer taraftan yüksek operasyonel giderlere bağlı olarak 19,2mn TL ilk
çeyrekte zarar oluşmuştur. Buna ilaveten finansman giderleri 32,8mn
TL'den 58,8mn TL'ye yükselmiş ve zararın artmasında ana etken
olmuştur.
Karsan Otomotiv (KARSN, Negatif): 2017 yılının ilk çeyreğinde
şirket 16,5mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiş ve bir önceki
yılın aynı döneminde kaydedilen 25,6mn TL'lik ana ortaklık zararına
göre zararı gerilemiştir. Satış gelirleri %48 oranında gerileyen
şirketin brüt karı da 10,2mn TL'den 4mn TL'ye inmiştir. Diğer faaliyet
gelirlerinin 11,2mn TL'den 29,7mn TL'ye yükselmesine bağlı olarak
faaliyet karı 19,2mn TL'ye ulaşmıştır. 38,9mn TL'lik finansman
giderinin etkisiyle şirket ilk çeyrekte 16,5mn TL'lik ana ortaklık net
dönem zararı kaydetmiştir.
Konya Çimento (KONYA, Negatif): Konya Çimento 1Ç2017'de 3,9mn TL
zarar kaydetmiştir. Şirket geçen yılın ilk çeyreğinde 3,3mn TL kar
yazmıştır. Ayrıca, ufak çaplı da olsa brüt zarar kaydeden Şirket
geçen yılın ilk çeyreğinde 8,2mn TL brüt kar elde etmişti. Şirket'in
satış gelirleri 1Ç2017'de 39,4mn TL gerçekleşerek geçen yılın ilk
çeyreğine göre %25 oranında gerilemiştir.
Net Holding (NTHOL, Sınırlı Negatif): 2017 yılının ilk çeyreğinde
Holding 29,5mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Bir
önceki yılın aynı döneminde 20,7mn TL ana ortaklık zararı kaydetmişti.
Satış gelirleri %23,4 oranında artan Holding'in brüt karı ise %21,7
oranında gerilemiş ve 7,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel
giderlerle beraber Holding 22,9mn TL faaliyet zararı kaydetmiştir.
Finansman giderlerinin 6,7mn TL'den 19,4mn TL'ye yükselmesi de net
dönem zararının artmasında etken olmuştur.
Nuh Çimento (NUHCM, Negatif): Nuh Çimento'nun 1Ç2017'deki ana
ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %61
oranında azalarak 17,9mn TL olurken, brüt karlılık %44 oranında
gerilemiş ve 41,2mn TL olmuştur. Net kar marjı 1Ç2017'de %8 ile bir
önceki yılın net kar marjı olan %20'nin altında gerçekleşmiştir.
Odaş Elektrik (ODAS, Sınırlı Negatif): 2017 yılının ilk çeyreğinde
şirket, 13,3mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiş ve bir
önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 10,7mn TL'lik ana ortaklık net
dönem karına göre olumsuz bir görüntü sergilemiştir. Satış gelirleri
%14,2 oranında artan şirketin brüt karı sadece %0,7 oranında artmış ve
15,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan faaliyet karı ise %13
oranında azalarak 9,5mn TL'ye gerilemiştir. Şirketin 1Ç2016'daki 2,5mn
TL'lik finansman gelirine karşın, 1Ç2017'de 26,3mn TL finansman gideri
kaydetmesi, ilk çeyrekte zarar kaydedilmesinde ana etken olmuştur.
Özak GYO (OZKGY, Sınırlı Pozitif): Özak GYO 1Ç2017'de 39,9mn TL
ana ortaklık karı kaydetmiştir. Şirket geçen yılın ilk çeyreğinde
4,5mn TL ana ortaklık karı elde etmişti. Diğer yandan brüt karlılık
1Ç2017'de bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2 oranında artarak
7,3mn TL olmuştur. Finansman giderlerdeki 19,3mn TL'lik artışa karşın,
esas faaliyetlerden diğer gelirlerin 63,4mn TL artması, dönem karının
yüksek gelmesinde etkili olmuştur. Şirket'in brüt kar marjı 1Ç2017'de
%46 ile bir önceki yılın ilk çeyreğindeki brüt kar marjı olan %22'nin
oldukça üzerinde gerçekleşmiştir.
Pegasus (PGSUS, Negatif): Pegasus'un 2017 yılı ilk çeyrek ana
ortaklık zararı 203,2mn TL ile piyasanın 147mn TL olan zarar
beklentisinden daha yüksek gelmiş ve olumsuz bir görüntü çizmiştir.
1Ç2016'daki ana ortaklık zararı 190,2mn TL idi. Satış gelirleri %28,2
oranında artan Şirketin, brüt zararı 1Ç2017'de 58mn TL artarak 144,6mn
TL'ye yükselmiştir. 202,1mn TL'lik faaliyet zararı ise operasyonel
giderlerdeki azalma ve diğer faaliyet gelirleri sebebiyle geçen seneye
göre 3,8mn TL daha düşük gerçekleşmiştir. Öte yandan, yatırım
faaliyetlerinden 7,8mn TL gider kaydeden şirketin finansman öncesi
zararı 208,8mn TL ile 1Ç2016'daki 214,2mn TL'lik zararın bir miktar
altında gerçekleşmiştir. Finansman tarafında ise 18,4mn TL gider
kaydedilmiş ve vergi öncesi zarar 227,2mn TL olmuştur. 20,7mn TL'lik
vergi geliri sonrasında net zarar 206,4mn TL olmuştur.Bu zararın 3,2mn
TL'si kontrol gücü olmayan paylara bağlı olması sebebiyle ana
ortaklığa düşen zarar 203,2mn TL'dir.
Polisan Holding (POLHO, Pozitif): Holding'in ilk çeyrek ana
ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %63,5
oranında artarak 16,2mn TL'ye yükselmiş ve iyi bir görüntü
sergilemiştir. Satış gelirleri %53,2 oranında artarak 163mn TL'ye
yükselen Holding'in, brüt karı da %73,9 oranında artmış ve 28,5mn TL
olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderlerdeki görece düşük artış ve
iştirak gelirlerinin 582bin TL'den 7,2mn TL'ye yükselmesinin olumlu
katkısıyla faaliyet karı 7mn TL'den 24,4mn TL'ye yükselmiştir.
1Ç2016'da durdurulan 8mn TL'lik durdurulan faaliyetlerden gelir
kaydedilmesi ilk çeyrekte kar artışını sınırlandırmıştır.
Şişe Cam (SISE, Pozitif): Şişe Cam'ın 1Ç2017'deki ana ortaklık net
dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %164 oranında artarak
336,8mn TL'ye yükselmiştir. Beklenti 268mn TL yönündeydi. Şirket'in
satış gelirleri %37 oranında artarak 2.568mn TL'ye yükselirken, brüt
karlılık %44 oranında artmış ve 856mn TL'ye ulaşmıştır. Açıklanan
rakamlar sonrasında net kar marjı ve brüt kar marjı sırasıyla %13 ve
%33 oranında gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğindeki
oranların üzerinde gerçekleşmiştir.
Sinpaş GYO (SNGYO, Nötr): Sinpaş GYO 1Ç2017'de 47,1mn TL zarar
açıklamıştır. Şirket geçen yılın ilk çeyreğinde 121bin TL zarar
kaydetmişti. Diğer yandan, brüt kar yaklaşık iki katına çıkarak 9,9mn
TL olurken, finansman giderlerindeki 38,9mn TL'lik artış Şirket'in
zarar kaydetmesinde önemli bir etken olmuştur.
Selçuk Ecza Deposu (SELEC, Pozitif): Selçuk Ecza Deposu'nun
1Ç2017'deki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı
çeyreğine göre %21 oranında artarak 105,8mn TL'ye yükselmiştir.
Beklenti 82mn TL kar elde edeceği yönündeydi. Şirket'in satış
gelirleri %24 oranında artarak 2.675mn TL'ye yükselirken, brüt
karlılık %25 oranında artmış ve 232mn TL'ye yükselmiştir. Açıklanan
rakamlar sonrasında net kar marjı ve brüt kar marjı sırasıyla %4 ve %9
oranında gerçekleşerek bir önceki yılın aynı çeyreğindeki oranlara
paralel gerçekleşmiştir.
Soda Sanayii (SODA, Nötr): Soda Sanayii'nin 1Ç2017'deki ana
ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %93
oranında artarak 167,7mn TL'ye yükselmiştir. Beklenti 190mn TL kar
elde edeceği yönündeydi. Şirket'in satış gelirleri %17 oranında
artarak 559mn TL'ye yükselirken brüt karlılık %41 oranında artmış ve
187mn TL'ye yükselmiştir. Açıklanan rakamlar sonrasında net kar marjı
ve brüt kar marjı sırasıyla %30 ve %33 oranında gerçekleşmiştir. Bir
önceki yılın ilk çeyreğinde net kar marjı ve brüt kar marjı sırasıyla
%18 ve %28 idi.
Trakya Cam (TRKCM, Pozitif): Trakya Cam'ın 1Ç2017'deki ana
ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %77
oranında artarak 114,8mn TL'ye yükselmiştir. Beklenti 78mn TL
yönündeydi. Şirket'in satış gelirleri %53 oranında artarak 956mn TL'ye
yükselirken, brüt karlılık %68 oranında artmış ve 311,9mn TL'ye
yükselmiştir. Açıklanan rakamlar sonrasında net kar marjı ve brüt kar
marjı sırasıyla %12 ve %33 oranında gerçekleşerek bir önceki yılın
aynı çeyreğindeki oranların üzerinde gerçekleşmiştir.
Turcas Petrol (TRCAS, Sınırlı Negatif): 2017 yılının ilk
çeyreğinde şirket, 2,1mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiş ve
bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 15,4mn TL'lik ana ortaklık
net dönem karına göre olumsuz bir görüntü sergilemiştir. Şirketin
zarar kaydetmesinde, 1Ç2016'da 24mn TL olarak kaydedilen STAŞ'tan
alınan işletme bedeli gelirlerinin, 2017 yılında ikinci çeyreğe
kayması ana etken olmuştur. Diğer taraftan özkaynak yöntemiyle
değerlenen yatırımlardan gelirler 0,8mn TL'den 22,7mn TL'ye yükselerek
olumlu bir görüntü çizerken, finansman gideri ise 18,2mn TL olarak
gerçekleşmiştir.
Vakıfbank (VAKBN, Öneri "EKLE", Sınırlı Pozitif): Vakıfbank'ın net
dönem karı 2017 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %56,6
oranında artarak 1.225mn TL'ye yükselmiş ve hem beklentimiz olan
1.016mn TL'nin, hem de piyasa beklentisi olan 1.020mn TL'nin üzerinde
gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir. Tahminimizdeki sapmada
net faiz gelirleri ve diğer faaliyet gelirlerin beklentimizin üzerinde
gerçekleşmesi etkili olmuştur. Ayrıntılar için tıklayınız?
Yazıcılar Holding (YAZIC, Pozitif): Holding'in ilk çeyrek ana
ortaklık net dönem karı 253,1mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki
yılın aynı döneminde kaydedilen 5,3mn TL'lik zarara göre çok iyi bir
görüntü sergilemiştir. Kaydedilen bu yüksek karda, Migros'ta ilk
çeyrek kaydedilen yüksek karın katkısıyla özkaynak yöntemiyle
değerlenen yatırımlardan gelirlerin 411,2mn TL olarak gerçekleşmesi
ana etken olmuştur. Satış gelirleri %5,6 oranında azalan Holding'in
brüt karı ise %26,7 oranında artmıştır. 411mn TL'lik iştirak
gelirleriyle birlikte Holding'in faaliyet gelirleri 29mn TL'den
479,1mn TL'ye yükselmiştir. Diğer taraftan finansman giderleri 66mn
TL'den 129mn TL'ye yükselmiş ve Holding'in konsolide karı 399,4mn
TL'ye yükselmiştir. Bu rakamın 146,3mn TL'si kontrol gücü olmayan
paylara ilişkin olduğu için, ana ortaklık karı 253,1mn TL olarak
gerçekleşmiştir.
Yataş (CLEBI, Sınırlı Pozitif:) Yataş'ın 2017 1. çeyrek net dönem
karı 6,7mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen seneki net kar 2,7mn TL
idi. Brüt kar %56,1 artışla 63,2mn TL olurken, faaliyet karı 12,7mn
TL'yi göstermiştir. 4,4mn TL'lik finansman gideri kaydedilmiş ve vergi
öncesi kar 8,5mn TL ile geçen seneki 3,5mn TL'lik karın üstünde
gerçekleşmiştir. 1,8mn TL'lik vergi gideri sonrasında dönem karı 6,7mn
TL olmuştur.
Aselsan (ASELS, Sınırlı Pozitif): Aselsan, uçak üreticisi
Antonov'la işbirliği mutabakatı imzaladı. Kaynak: aa/Bloomberg HT
Emlak Konut GYO (EKGYO, Öneri "AL", Sınırlı Pozitif): "İstanbul
Zeytinburnu Beştelsiz Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi"
ihalesinin 1.Oturumunun, 06.06.2017 Salı günü yapılacağı duyurulmuştur.
Tav Havalimanları (TAVHL, Öneri "EKLE", Nötr): Malaysia Airports
Holdings Berhad, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işleten iştirakinde
azınlık hissesi satmayı değerlendiriyor. Bloomberg News'in haberine
göre, konuya yakın kaynaklar Malezyalı şirketin yatırımcı arayışında
olduğunu, şirketin kontrolünü elinde bulundurmaya devam edeceğini
söyledi. Malaysia Airports Holdings Berhad, Sabiha Gökçen
Havalimanı'nın tüm hisselerine sahip konumda bulunuyor. (Kaynak:
Habertürk) Haber sonrasında havalimanı arayışları devam eden TAV
Hisseleri dün %7,1 artış kaydetti.
26 Nisan 2017 Tarihli TAV Havalimanları Holding Raporumuz için
tıklayınız?
Türk Hava Yolları (THYAO, Öneri "AL", Pozitif): Türk Hava
Yolları'nın 2017 yılı Nisan ayına ait trafik verileri yayınlandı.
THY'nin yolcu sayısı yılın dördüncü ayında bir önceki yılın aynı ayına
göre %8,1 artarak 5,6mn kişi olurken, yolcu doluluk oranı 5,9 puanlık
artışla %79,3 seviyesine yükselmiştir. Ocak-Nisan dönemindeki yolcu
sayısı %4,9 düşüşle 50,6mn kişi, yolcu doluluk oranı ise 2 puan
artışla %75,6 olmuştur.
Tümosan (TMSN, Nötr): Şirket'in 31.03.2017 tarihli finansal
raporlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirimine ilişkin
olarak ek süre talebi SPK tarafından 22.05.2017 (dahil) tarihine
kadar uzatılmıştır.
Ziraat Bankası: Ziraat Bankası'nın 1Ç2017'deki net dönem karı bir
önceki çeyreğe göre %38 bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise %35
oranında artarak 2.170mn TL'ye yükselmiştir. Artan karlılığa bağlı
olarak özsermaye karlılığı bir önceki çeyreğe göre 520baz puan artarak
%21,8'e yükselmiştir. Ziraat Bankası'nın kredi mevduat oranı %109
oranında sektörün altıda kalmaya devam ederken, takipteki kredi
rasyosu de %1,7 ile sektörün oldukça altındadır.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Bimeks (BMEKS, Negatif): Bimeks'in 2017 1. çeyrek ana ortaklık net
dönem zararı 57,5mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen seneki net kar
628bin TL idi. Brüt kar %95,5 düşüşle 3mn TL olurken, brüt kar marjı
11,3 puan düşüşle %5,3 olmuştur. Faaliyet zararı 32,4mn TL'yi
göstermiştir. 17,2mn TL'lik finansman gideri kaydedilmiş ve vergi
öncesi zarar 51,9mn TL ile geçen seneki 78bin TL'lik karın tersi
yönünde gerçekleşmiştir. 5,9mn TL'lik vergi gideri sonrasında dönem
zararı 57,5mn TL olmuştur. Geçen sene ilk çeyrekteki ana ortaklık karı
628bin TL idi.
Çemaş Döküm (CEMAS, Negatif:) Çemaş'ın 2017 1. çeyrek net dönem
zararı 4,6mn TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen seneki net zarar 687bin
TL idi. Brüt kar %25,6 azalışla 3,2mn TL olurken, faaliyet zararı
1.400 TL'yi göstermiştir. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan
4,2mn TL gider kaydedilmiştir. 1,7mn TL'lik finansman gideri
kaydedilmiş ve vergi öncesi zarar 5,2mn TL ile geçen seneki 1,4mn
TL'lik zararın üstünde gerçekleşmiştir. 64bin TL'lik vergi gideri
sonrasında dönem zararı 5,1mn TL olmuştur. Bu zararın 474bin TL'si
kontrol gücü olmayan paylara bağlı olması sebebiyle ana ortaklığa
düşen zarar 4,6mn TL'dir.
Katmerciler Araç Üstü Ekipman (KATMR, Nötr): 2017 yılının ilk
çeyreğinde şirketin ana ortaklık net dönem karı 2,5mn TL ile bir
önceki yılın ilk çeyreği ile aynı seviyede gerçekleşmiştir. Satış
gelirleri %11,7 oranında daralan şirketin, brüt karı ise %42 oranında
artarak 17,8mn TL'ye ulaşmıştır. Faaliyet karı da 5,8mn TL'den 13,7mn
TL'ye yükselmiştir. Finansman giderleri 2,8mn TL'den 10,6mn TL'ye
yükselmiş ve karın sabit kalmasında ana etken olmuştur."

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey