Ana Sayfa***SERVE*** SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***SERVE*** SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

07 Haziran 2017 - 13:08 borsagundem.com

***SERVE*** SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 08.05.2017
Genel Kurul Tarihi 07.06.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.06.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Abbasağa Mah. Jandarma Mektebi Sok. Kurtel Apt. 16/A Yıldız

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi, onaylanması
4 - Bağımsız Denetim Raporunun Okunması
5 - Şirketin 2016 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi, onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının belirlenmesi
8 - İkisi Bağımsız Üye olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tespiti ve yeni Yönetim Kurulunun teşkili
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin onaylanması ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi
10 - Şirketin sosyal yardım amacıyla 2016 yılında yaptığı bağış ve yardımların genel kurulun bilgisine sunulması
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K'nın 395 ve 396. maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi
12 - Şirketimizde 2016 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle 2016 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılamaması ile ilgili 06.03.2016 tarih ve 06 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurul onayına sunulması
13 - 06.03.2017 tarih ve 05 sayılı yönetim kurulu kararıyla tadil edilmek istenen Şirket Esas Sözleşmesinin 10. maddesine ilişkin tadil metninin Genel Kurulun onayına sunulması
14 - TTK 376'ya göre şirket sermayesinin %57,80 kadarının karşılıksız kalması nedeniyle 28.02.2017 tarih ve 03 sayılı yönetim kurulu kararı ile hazırlanan rapor hakkında genel kurula bilgi sunulması
15 - Şirketin 2017 yılı finansal tabo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Bağımsız Denetçinin seçimi
16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
17 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi
18 - Dilekler ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Duyuru Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Divan Başkanlığı'na Cemalettin Doğan, Oy Toplayıcılığı'na Sayım Engür ve Yazmanlığa Arzu Besen'in seçilmesine 5.347.049,77 kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.
2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine 5.347.049,77 kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.
3- 2016 Yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu şirketimizin kurumsal web sitesinde (www.serve.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlanmış ve Şirket merkezinde yasal süresinden itibaren Sn. Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulmuş olduğundan okundu sayılarak, rapor 5.347.049,77 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edilmiştir.
4- 2016 Yılına ait Bağımsız Denetim raporu şirketimizin kurumsal web sitesinde (www.serve.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlanmış ve Şirket merkezinde yasal süresinden itibaren Sn. Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulmuş olduğundan okundu sayılarak, rapor 5.347.049,77 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edilmiştir.
5- Şirketin 2016 yılı Finansal Tablolarının şirketimizin kurumsal web sitesinde (www.serve.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlanmış ve Şirket merkezinde yasal süresinden itibaren Sn. Pay Sahiplerimizin ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlanmış ve Sn. Hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olduğundan okundu sayılarak 5.347.049,77 kabul oyu ile oy birliği ile kabul edilmiştir.
6- 2016 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyeleri 605,28 kabul oyu ile oy birliği ile ibra edildi. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.)
7- Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 1.100- TL huzur hakkı ödenmesine, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine toplantı başına aylık net 1.650-TL huzur hakkı ödenmesine 5.347.049,77 kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.
8- A grubu imtiyazlı hisse senetleri sahiplerinden Cemalettin Doğan'ın önerdiği Yönetim Kurulu adaylarından Cemalettin Doğan, Onur Şengül ,Şahin Albayrak'ın ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri gereği seçilmesi gereken Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak , Fehmi Akın ve Taner Mirza'nın ilk genel kurula kadar Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmesi 5.347.049,77 kabul oyu ile oybirliği ile karar verildi
9- Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verildi.
10- Sosyal yardım amacıyla 2016 yılında bağış ve yardım yapılmamıştır. Bu konuda bilgi verilmiştir.
11- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi, 605,28 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi. (Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Ortağı bu maddede oy kullanmamıştır.)
12- Şirketimizde 2016 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeni ile, 2016 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili 07.03.2016 tarih ve 06 sayılı Yönetim Kurulu kararının onaylanmasına 5.347.049,77 kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.
13- Tadil edilmek istenen SPK'nın 04.04.2017. tarih ve 29833736-100-E.4201 sayılı yazısı ile uygun görüş verilen ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 14.04.2017 tarihli ve 24246059 sayılı yazısı ile izin verilen Şirket Esas Sözleşmesinin Şirketin Temsil ve İlzamı başlıklı 10. maddesine ilişkin aşağıda sunulan tadil metninin onaylanmasına 5.347.049,77 kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.
14- TTK 376'ya göre şirket sermayesinin %57,80 kadarının karşılıksız kalması nedeniyle 28.02.2017 tarih ve 03 sayılı yönetim kurulu kararı ile hazırlanan rapor hakkında genel kurula bilgi sunuldu.
15- Şirketin 2017 yılı finansal tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için RSM Turkey Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız denetçi olarak seçilmesine 5.347.049,77 kabul oyu ile oy birliği ile karar verildi.
16- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi
17- Şirket tarafından 3. kişiler lehine Teminat, Rehin ve İpotek verilmediği hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
18- Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı. Toplantı Divan Başkanı tarafından kapatıldı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Tutanagi.pdf - Tutanak
EK: 2 Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/611208


BIST

-Foreks Haber Merkezi-