Ana SayfaSPM: Ekonomide canlanma sürüyor, Nisan 2017'de işsizlik 0,9 puan azalışla yüzde 10,8'e gerileyebilir----

SPM: Ekonomide canlanma sürüyor, Nisan 2017'de işsizlik 0,9 puan azalışla yüzde 10,8'e gerileyebilir

12 Temmuz 2017 - 09:53 borsagundem.com

Türkiye?de istihdam konusunda kısa vadeli geleceğe dönük tek
tahmin yapan kuruluş durumundaki TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama
ve Araştırma Merkezi (SPM), 17 Temmuz 2017-Pazartesi günü ilan
edilecek Nisan-2017 dönemi işsizlik oranının, (2017-Mart dönemine
göre) 0,9 puanlık azalışla yüzde 10,8?e gerileyeceğini tahmin etti.
SPM?ye göre Nisan-2017 döneminde tarım dışı işsizlik ise 1,1 puan
azalarak yüzde 12,6?ya inecek.
SPM Araştırmacısı Pınar KAYNAK, Mart döneminde şiddetlenen azalma
eğiliminin Nisan döneminde ivmesini arttırarak devam etmesi
beklediklerini ifade ederek ?Mart döneminde ihracat, Şubat dönemine
göre yüzde 20 oranında arttı. Diğer yandan yatırım malları ithalatı
yüzde 7, ara malları ithalatı ise yüzde 18 oranında arttı. Bu
gelişmelerin ekonomiye canlandırıcı etkisinin Nisan dönemi işsizlik
verilerine de yansıması beklenmelidir? dedi.
SPM Direktörü Prof. Dr. Serdar SAYAN gözetiminde araştırmacı
Pınar KAYNAK TÜİK?ce açıklanacak olan genel işsizlik oranı, tarım dışı
işsizlik oranı, istihdam oranı ve sanayi istihdamı rakamlarına dair
tahminlerini bu verilerin kendi geçmiş değerleri ile GSYH ve Sanayi
Üretim Endeksi?nin (SÜE) geçmiş değerlerini kullanarak gerçekleştirdi.
SPM, Temmuz-2017 ?Sanayide Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri?
çalışmasının sonuçlarını açıklarken, Nisan-2017 dönemine ait 17
Temmuzda ilan edilecek işsizlik oranı tahminini de kamuoyuyla paylaştı.
SPM, 17 Temmuz?da açıklanacak Nisan dönemi işsizlik verilerinde
mevsimsellikten arındırılmış tarım dışı işsizlik oranının ise 0,2 puan
azalarak yüzde 13,5 seviyesine ineceğini, istihdam oranının da 0,9
puan artarak yüzde 47 düzeyinde gerçekleşeceğini, sanayi istihdamının
ise ufak bir artışla 5 milyon 382 bin kişi seviyesinde seyredeceğini
öngördü.
Ekonomide dönemsel canlanma ve istihdam teşvikleri işsizliği ciddi
oranda düşürdü
SPM geçen ay yayınladıkları bültende hem ekonomideki dönemsel
canlanma hem de yürürlüğe giren istihdam teşviklerinin etkisiyle
işsizlik verilerinde Mart dönemi itibariyle ciddi oranda bir düşüş
beklediklerini anımsattıktan sonra, 15 Haziran tarihinde açıklanan
Mart 2017 dönemi işsizlik verilerinin (keskin düşüş beklentilerini de
aşarak) ciddi oranda gerilediğini ve sırasıyla yüzde 11,7 ve yüzde
13,7 oranlarına indiğini anımsattı ve ?Buna paralel olarak istihdam
oranı 0,8 puan artmış ve yüzde 46,1 düzeyinde gerçekleşmiştir?
değerlendirmesinde bulundu.
Nisan dönemine ilişkin tahminlerinin de işsizlik verilerinde
azalma eğiliminin aynı kuvvette devam etmesi yönünde olduğunu bildiren
SPM, çalışmanın sonuç bölümünde ise şu değerlendirmeyi yaptı:
?İşsizlikte Mart döneminde şiddetlenen azalma eğiliminin Nisan
döneminde ivmesini arttırarak devam etmesi beklenmelidir. Bir önceki
bültenimizde belirttiğimiz gibi Mart döneminde ihracatın, Şubat
dönemine göre yüzde 20 oranında arttığı görülmektedir. Diğer yandan,
yatırım malları ithalatı yüzde 7, ara malları ithalatı ise yüzde 18
oranında artmıştır. Bu gelişmelerin ekonomiye canlandırıcı etkisinin
Nisan dönemi işsizlik verilerine de yansıması beklenmelidir. Nitekim
yaptığımız sayısal tahminler de bu beklentimizi destekler
niteliktedir.?

Kapasite kullanımı oranı geçen yıla göre 0,5 puan arttı

İmalat sektöründe faaliyet gösteren firmaların yöneticilerinin
TCMB İktisadi Yönelim Anketi?ne verdikleri yanıtlara göre hesaplanan
?İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı? (KKO) ise Mart dönemindegeçen
yılın aynı ayına göre 0,5 puan artarak yüzde 76,7 seviyesine çıktı. Bu
rakam Şubat dönemi imalat sanayi KKO seviyesinden 0,1 puan düşük. Mart
2017?de yatırım malları imalatı alt sektöründeki kapasite kullanım
oranı ise bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 81,1 düzeyine
çıktı. Yine aynı dönemde tüketim malları imalatındaki KKO yüzde
72,3?den yüzde 71,9?a inerken ara malları imalatındaki KKO ise yüzde
76,5?den yüzde 77,2?ye çıktı. Dolayısıyla, ara ve yatırım malları
KKO?sundaki artış eğiliminin ve tüketim malları KKO?sundaki azalma
eğiliminin devam ettiği görüldü.

Mart-2017 Döneminde İşgücü Verilerinde Neler Yaşandı?

SPM TÜİK?ce 15 Haziran 2017 tarihinde açıklanan Mart-2017 dönemi
işsizlik verileriyle ilgili analizinde ise genel işsizlik oranının
yüzde 11,7 olarak açıklandığını ve bu oranın bir önceki yılın aynı
dönemine göre 1,6 puan artış, Şubat dönemi işsizlik oranına göre ise
0,9 puanlık bir düşüş demek olduğunu ifade etti. Böylece işsiz
sayısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 20,5 oranında bir
artış meydana geldiği bildirilirken, ?Diğer yandan, tarım dışı
işsizlik oranı Şubat?a göre 1,1 puan azalmış, bir önceki yılın aynı
dönemine göre ise 1,8 puan artmış ve yüzde 13,7 oranına inmiştir.
Dolayısıyla hem işsizlik hem de tarım dışı işsizlik oranlarında Şubat
dönemi itibariyle kendini gösteren düşüş eğilimi daha da
keskinleşmiştir. Her iki işsizlik oranında da Kasım 2012?den bu yana
süregelen artış eğilimi ise devam etmektedir? denildi.
Mart döneminde işgücü, Şubat dönemine göre yüzde 0,9 oranında
genişlemiş ve 31 milyon 131 bin kişi olarak açıklanmıştır. Geçen yılın
aynı dönemine göre ise yüzde 3,7 oranında bir artış görülmektedir. Bu
da 1 milyon 115 bin kişinin daha işgücüne katıldığı anlamına
gelmektedir. Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü bir önceki döneme
göre 81 bin kişi artarak 31 milyon 434 bin kişi seviyesine çıkmıştır.
Bu da bir önceki döneme göre yüzde 0,3 oranında, geçen yılın aynı
dönemine göre ise yüzde 3,7 oranında bir genişleme olduğuna işaret
etmektedir.
Mart 2017 toplam işgücüne katılım oranı (İKO) yüzde 52,2 olarak
açıklanmıştır. Bu oran Şubat dönemine göre 0,4, geçen yılın aynı
dönemine göre ise 0,9 puanlık bir artış olduğunu göstermektedir.
Mevsim etkilerinden arındırılmış genel işgücüne katılım oranı, Şubat
dönemine göre 0,1 puan artmış ve yüzde 52,7 seviyesinde seyretmiştir.
Bu oran geçen yılın aynı döneminden 0,9 puan yüksektir.
Mart 2017?de imalat sektöründe istihdam bir önceki döneme göre 76
bin kişi artarak 4 milyon 940 bin seviyesine çıkarken, madencilik ve
taş ocakçılığı ile altyapı hizmetleri sektörlerinde toplam istihdam 18
bin kişi artmıştır. Bu değişimlere binaen sanayi sektörü istihdamında
Şubat dönemine göre 95 bin kişilik bir artış meydana gelmiştir. Yıllık
bazda imalat sektöründe 36 bin kişilik, madencilik ve taş ocakçılığı
ile altyapı hizmetleri sektöründeki 14 bin kişilik artışa mukabil,
sanayi istihdamı yıllık olarak toplam 51 bin kişi artmıştır.

spm.etu.edu.tr/tr/publish/2017_07_12-IstihdamGorunumu-BasinBulteni.html

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey