Ana Sayfa***SERVE*** SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor----

***SERVE*** SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

08 Ağustos 2017 - 18:14 borsagundem.com

***SERVE*** SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 7.374.378 10.831.075 3.511.633 6.064.042
Satışların Maliyeti
31 -6.586.446 -10.144.919 -3.087.302 -5.701.379
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
787.932 686.156 424.331 362.663
BRÜT KAR (ZARAR)
787.932 686.156 424.331 362.663
Genel Yönetim Giderleri
33 -304.554 -282.750 -160.859 -139.537
Pazarlama Giderleri
33 -1.664.882 -1.371.061 -810.748 -834.885
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 313.181 445.437 80.119 334.262
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -185.338 -59.172 -58.448 -49.095
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.053.661 -581.390 -525.605 -326.592
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 0 7.200 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.053.661 -574.190 -525.605 -326.592
Finansman Giderleri
37 -125.982 -2.561 -108.268 -2.002
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.179.643 -576.751 -633.873 -328.594
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-382.861 9.816 -390.736 8.031
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -382.861 9.816 -390.736 8.031
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.562.504 -566.935 -1.024.609 -320.563
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.562.504 -566.935 -1.024.609 -320.563
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.562.504 -566.935 -1.024.609 -320.563
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaleyitlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,13500000 -0,04900000 -0,08900000 -0,02800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.559.492 23.398 -509.281 -908 755.311 46.480 689.799 -6.534.563 -249.066 5.780.662 5.780.662
Transferler
-249.066 249.066
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
245 -11.588 -566.935 -578.278 -578.278
Dönem Sonu Bakiyeler
30 11.559.492 23.398 -509.281 -663 743.723 46.480 689.799 -6.783.629 -566.935 5.202.384 5.202.384
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 11.559.492 23.398 -509.281 -3.419 1.191.717 46.480 689.799 -6.783.629 -1.257.082 4.957.475 4.957.475
Transferler
-1.257.082 1.257.082
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.086 -18.522 -1.562.504 -1.582.112 -1.582.112
Dönem Sonu Bakiyeler
30 11.559.492 23.398 -509.281 -4.505 1.173.195 46.480 689.799 -8.040.711 -1.562.504 3.375.363 3.375.363


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.384.609 -1.884.033
Dönem Karı (Zararı)
-1.562.504 -566.935
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.562.504 -566.935
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
520.263 16.993
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,17 58.262 39.138
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9.150 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 9.150 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
69.990 -12.390
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 61.093 -11.176
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 8.897 -1.214
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 382.861 -9.816
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 61
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-342.099 -1.311.263
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
799.874 -3.382.386
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.838 -1.447.573
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
819.712 -1.934.813
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-151.314 -25.016
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-169.384 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
18.070 -25.016
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-242.758 -1.498.104
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-140.521 -93.105
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-611.550 3.680.368
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.063 -81.776
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-607.487 3.762.144
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8.347 91.420
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.977 58.665
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.977 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 58.665
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
47.470 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.670 -143.105
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-39.670 -143.105
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.384.340 -1.861.205
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-269 -22.828
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.541 -153.521
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
111.243
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.541 -264.764
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,17 -3.541 -264.764
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.322.807 1.032.854
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.322.807 1.032.854
Kredilerden Nakit Girişleri
1.322.807 1.032.854
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-65.343 -1.004.700
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-65.343 -1.004.700
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47/b 129.817 4.121.319
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47/b 64.474 3.116.619


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.562.504 -566.935 -1.024.609 -320.563
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-19.608 -11.343 -11.702 -6.497
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30/db -1.086 245 -2.164 328
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
30/da -18.522 -11.588 -9.538 -6.825
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-19.608 -11.343 -11.702 -6.497
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.582.112 -578.278 -1.036.311 -327.060
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.582.112 -578.278 -1.036.311 -327.060


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
47 64.474 129.817
Ticari Alacaklar
2.182.892 2.991.916
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,7 144.038 124.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.038.854 2.867.716
Diğer Alacaklar
2.215.162 2.027.569
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,9 2.181.747 2.012.363
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 33.415 15.206
Stoklar
10 1.640.148 1.397.390
Peşin Ödenmiş Giderler
104.343 39.082
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 104.343 39.082
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 269 33.329
Diğer Dönen Varlıklar
307.071 267.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 307.071 267.400
ARA TOPLAM
6.514.359 6.886.503
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.514.359 6.886.503
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 591.952 591.952
Diğer Alacaklar
13.942 16.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 13.942 16.892
Maddi Duran Varlıklar
14 1.746.754 1.820.005
Binalar
14 1.486.444 1.510.001
Taşıtlar
14 156.373 176.826
Mobilya ve Demirbaşlar
14 63.283 89.212
Özel Maliyetler
14 40.654 43.966
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 6.689 7.657
Diğer Haklar
17 126 126
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 6.563 7.531
Peşin Ödenmiş Giderler
75.260 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 75.260 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 0 364.219
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.434.597 2.800.725
TOPLAM VARLIKLAR
8.948.956 9.687.228
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 3.304.606 1.981.799
Ticari Borçlar
1.913.949 2.525.499
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,7 255 4.318
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.913.694 2.521.181
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
83.007 74.660
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar
27 83.007 74.660
Diğer Borçlar
60.819 72.796
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 60.819 72.796
Ertelenmiş Gelirler
49.623 2.153
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 49.623 2.153
Kısa Vadeli Karşılıklar
65.332 34.843
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 45.673 24.081
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 19.659 10.762
ARA TOPLAM
5.477.336 4.691.750
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.477.336 4.691.750
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
25 78.862 38.003
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 78.862 38.003
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 17.395 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
96.257 38.003
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.573.593 4.729.753
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.375.363 4.957.475
Ödenmiş Sermaye
30/a 11.559.492 11.559.492
Sermaye Düzeltme Farkları
30/b 23.398 23.398
Geri Alınmış Paylar (-)
30/c -509.281 -509.281
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.215.170 1.234.778
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.168.690 1.188.298
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30/da 1.173.195 1.191.717
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30/db -4.505 -3.419
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30/dc 46.480 46.480
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
689.799 689.799
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
30/e 689.799 689.799
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30/f -8.040.711 -6.783.629
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.562.504 -1.257.082
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.375.363 4.957.475
TOPLAM KAYNAKLAR
8.948.956 9.687.228http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/623648


BIST

-Foreks Haber Merkezi-