Ana Sayfa***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor ----

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

21 Ağustos 2017 - 19:22 borsagundem.com
Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -242.156 33.343.416 222.063.351 46.417.817 367.905.710 59.605 367.965.315
Transferler
7.491.319 38.926.498 -46.417.817
Dönem Karı (Zararı)
15.495.807 15.495.807 13.455 15.509.262
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-227.117 -227.117 -1.198 -228.315
Kar Payları
-73.954.195 -73.954.195 -1.000 -73.955.195
Dönem Sonu Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -469.273 40.834.735 187.035.654 15.495.807 309.220.205 70.862 309.291.067
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -912.462 40.834.735 187.035.653 41.366.949 334.648.157 72.708 334.720.865
Transferler
2.910.283 38.456.666 -41.366.949
Dönem Karı (Zararı)
3.091.164 3.091.164 9.081 3.100.245
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
29.955 29.955 -279 29.676
Kar Payları
-28.813.323 -28.813.323 -1.000 -28.814.323
Dönem Sonu Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -882.507 43.745.018 196.678.996 3.091.164 308.955.953 80.510 309.036.463


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.882.609 -10.284.361
Dönem Karı (Zararı)
3.100.245 15.509.262
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.100.245 15.509.262
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.433.277 9.370.985
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 8.705.947 8.941.799
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
289.827 272.680
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21.2 289.827 272.680
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.252.484 865.816
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.108.100 578.576
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 174.833 380.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 -30.449 -92.760
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
512.597 -3.485.114
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -1.426.551 -3.844.901
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 1.062.226 52.131
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
23 876.922 307.656
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.704.257 -1.168.810
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
6 3.704.257 -1.168.810
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-33.012 49.319
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 862.561 3.985.295
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-861.384 -90.000
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21.1 -861.384 -90.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-34.747.856 -29.678.026
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.955.292 -5.884.038
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.077.121 -200.628
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-8.859.614 -2.425.797
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.291.790 -17.646.484
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.059.541 830.545
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.495.502 -4.351.624
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.115.816 -1.741.429
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.379.686 -2.610.195
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-17.214.334 -4.797.779
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -120.486 -449.067
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -3.966.021 -5.368.968
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
418.232 331.453
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.466.969 -1.267.483
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.915.972 90.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.915.972 90.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-14.755.242 -5.194.254
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -14.755.242 -5.194.254
Alınan Faiz
1.372.301 3.836.771
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.033.118 -74.007.326
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
841.026.155 29.022.556
Kredilerden Nakit Girişleri
841.026.155 29.022.556
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-789.116.488 -29.022.556
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-789.116.488 -29.022.556
Ödenen Temettüler
18 -28.814.323 -73.955.195
Ödenen Faiz
-1.062.226 -52.131
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.316.460 -85.559.170
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-9.316.460 -85.559.170
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 93.332.354 150.047.638
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 84.015.894 64.488.468


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 84.070.145 93.332.354
Finansal Yatırımlar
6 0 2.683.235
Ticari Alacaklar
84.276.410 66.678.504
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 39.223 206.736
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8.1 84.237.187 66.471.768
Diğer Alacaklar
1.679.697 810.740
Stoklar
10 65.261.592 56.401.978
Diğer Dönen Varlıklar
16.1 5.242.484 5.306.398
ARA TOPLAM
240.530.328 225.213.209
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
240.530.328 225.213.209
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
9.1 1.497.554 1.289.392
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 310.537 277.674
Maddi Duran Varlıklar
12 181.201.431 177.119.684
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 503.167 590.207
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 379.517 349.962
Diğer Duran Varlıklar
16.2 1.507.194 2.767.260
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
185.399.400 182.394.179
TOPLAM VARLIKLAR
425.929.728 407.607.388
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
51.909.667 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
51.909.667 0
Banka Kredileri
5 51.909.667 0
Ticari Borçlar
39.151.879 46.424.386
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 7.959.443 4.639.488
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8.2 31.192.436 41.784.898
Diğer Borçlar
2.598.181 3.657.722
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.2 2.598.181 3.657.722
Türev Araçlar
6 1.021.022 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
1.021.022 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 2.054.775 2.886.197
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 6.126.911 5.680.645
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16.3 4.999.023 3.619.337
ARA TOPLAM
107.861.458 62.268.287
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
107.861.458 62.268.287
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
6.796.273 6.147.636
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 5.743.373 5.178.338
Genel Karşılıklar
14 1.052.900 969.298
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 2.235.534 4.470.600
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.031.807 10.618.236
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
116.893.265 72.886.523
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
308.955.953 334.648.157
Ödenmiş Sermaye
18 4.873.440 4.873.440
Sermaye Düzeltme Farkları
18 61.484.151 61.484.151
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-71.220 -71.220
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
36.911 36.911
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-882.507 -912.462
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-882.507 -912.462
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-882.507 -912.462
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
43.745.018 40.834.735
Yasal Yedekler
18 39.901.061 36.990.778
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
3.843.957 3.843.957
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
196.678.996 187.035.653
Net Dönem Karı veya Zararı
3.091.164 41.366.949
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
80.510 72.708
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
309.036.463 334.720.865
TOPLAM KAYNAKLAR
425.929.728 407.607.388


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.06.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2016 - 30.06.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 130.331.948 133.357.529 90.992.570 81.001.473
Satışların Maliyeti
19 -114.976.696 -106.013.515 -75.534.220 -61.811.555
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.355.252 27.344.014 15.458.350 19.189.918
BRÜT KAR (ZARAR)
15.355.252 27.344.014 15.458.350 19.189.918
Genel Yönetim Giderleri
-14.043.868 -12.427.784 -6.952.325 -6.039.502
Pazarlama Giderleri
-2.962.127 -3.022.438 -1.521.698 -1.428.881
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21.1 5.874.974 2.634.597 4.230.163 1.280.334
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21.2 -2.755.183 -1.663.626 -1.111.544 -708.832
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.469.048 12.864.763 10.102.946 12.293.037
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
33.012 -48.819 77.598 35.974
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.502.060 12.815.944 10.180.544 12.329.011
Finansman Gelirleri
22 8.037.557 10.526.873 1.750.221 4.825.943
Finansman Giderleri
23 -5.576.811 -3.848.260 -2.532.477 -1.848.304
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.962.806 19.494.557 9.398.288 15.306.650
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-862.561 -3.985.295 -2.424.324 -3.063.912
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -3.134.599 -5.221.193 -2.224.057 -3.481.883
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 2.272.038 1.235.898 -200.267 417.971
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.100.245 15.509.262 6.973.964 12.242.738
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.100.245 15.509.262 6.973.964 12.242.738
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.081 13.455 7.332 13.352
Ana Ortaklık Payları
3.091.164 15.495.807 6.966.632 12.229.386
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
29.676 -228.315 29.676 -228.315
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
37.095 -285.394 37.095 -285.394
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.419 57.079 -7.419 57.079
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-7.419 57.079 -7.419 57.079
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.676 -228.315 29.676 -228.315
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.129.921 15.280.947 7.003.640 12.014.423
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.803 12.257 7.054 12.154
Ana Ortaklık Payları
3.121.118 15.268.690 6.996.586 12.002.269http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/626817


BIST
-Foreks Haber Merkezi-