Ana Sayfa***SERVE*** SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor----

***SERVE*** SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27 Ekim 2017 - 18:17 borsagundem.com

***SERVE*** SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 8.696.032 15.799.973 1.321.654 4.968.898
Satışların Maliyeti
31 -7.784.050 -14.617.232 -1.197.604 -4.472.313
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
911.982 1.182.741 124.050 496.585
BRÜT KAR (ZARAR)
911.982 1.182.741 124.050 496.585
Genel Yönetim Giderleri
33 -461.783 -418.907 -157.229 -136.157
Pazarlama Giderleri
33 -2.390.517 -2.213.884 -725.635 -842.823
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 427.280 666.439 114.099 221.002
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -225.603 -54.497 -40.265 4.675
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.738.641 -838.108 -684.980 -256.718
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 11.473 7.200 11.473 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.727.168 -830.908 -673.507 -256.718
Finansman Giderleri
37 -204.478 -3.899 -78.496 -1.338
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.931.646 -834.807 -752.003 -258.056
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-382.970 7.043 -109 -2.773
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -382.970 7.043 -109 -2.773
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.314.616 -827.764 -752.112 -260.829
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.314.616 -827.764 -752.112 -260.829
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.314.616 -827.764 -752.112 -260.829
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 41 -0,20000000 -0,07200000 -0,06500000 -0,02300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.559.492 23.398 -509.281 -908 755.311 46.480 689.799 -6.534.563 -249.066 5.780.662 5.780.662
Transferler
-249.066 249.066
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
256 -19.494 -847.764 -847.002 -847.002
Dönem Sonu Bakiyeler
30 11.559.492 23.398 -509.281 -652 735.817 46.480 689.799 -6.783.629 -827.764 4.933.660 4.933.660
Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.559.492 23.398 -509.281 -3.419 1.191.717 46.480 689.799 -6.783.629 -1.257.082 4.957.475 4.957.475
Transferler
-1.257.082 1.257.082
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.086 -27.783 -2.314.616 -2.343.485 -2.343.485
Dönem Sonu Bakiyeler
30 11.559.492 23.398 -509.281 -4.505 1.163.934 46.480 689.799 -8.040.711 -2.314.616 2.613.990 2.613.990


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.403.307 -2.426.545
Dönem Karı (Zararı)
-2.314.616 -827.764
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-2.314.616 -827.764
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
527.873 37.105
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,17 86.372 62.389
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
58.531 -18.302
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 58.843 0
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -312 -18.302
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 382.970 -7.043
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 61
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
383.436 -1.603.577
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.108.656 -2.473.013
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-27.617 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.136.273 -2.473.013
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-216.642 -15.206
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-231.972 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
15.330 -15.206
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
913.594 -1.408.117
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-513.996 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.970.477 2.405.382
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.318 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.966.159 2.405.382
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
471 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.240 60.838
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-20.240 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 60.838
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
17.544 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
64.526 -173.461
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
64.526 -173.461
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.403.307 -2.394.236
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -32.309
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
37.986 -153.615
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 111.149
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
41.527 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14,17 41.527 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.541 -264.764
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14,17 -3.541 -264.764
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.286.700 1.986.880
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.286.700 1.986.880
Kredilerden Nakit Girişleri
1.286.700 1.986.880
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-78.621 -593.280
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-78.621 -593.280
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47/b 129.817 4.121.319
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47/b 51.196 3.528.039


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 30.09.2016 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.314.616 -827.764 -752.112 -260.829
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-28.869 -19.238 -9.261 -7.895
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30/db -1.086 256 0 11
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
30/da -27.783 -19.494 -9.261 -7.906
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-28.869 -19.238 -9.261 -7.895
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.343.485 -847.002 -761.373 -268.724
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.343.485 -847.002 -761.373 -268.724


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
47 51.196 129.817
Ticari Alacaklar
883.260 2.991.916
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,7 151.817 124.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 731.443 2.867.716
Diğer Alacaklar
2.280.490 2.027.569
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,9 2.244.335 2.012.363
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 36.155 15.206
Stoklar
10 483.796 1.397.390
Peşin Ödenmiş Giderler
504.380 39.082
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 504.380 39.082
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 0 33.329
Diğer Dönen Varlıklar
202.875 267.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 202.875 267.400
ARA TOPLAM
4.405.997 6.886.503
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.405.997 6.886.503
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 591.952 591.952
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 591.952 591.952
Diğer Alacaklar
13.942 16.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 13.942 16.892
Maddi Duran Varlıklar
14 1.667.854 1.820.005
Binalar
14 1.474.666 1.510.001
Taşıtlar
14 105.685 176.826
Mobilya ve Demirbaşlar
14 49.555 89.212
Özel Maliyetler
14 37.948 43.966
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 6.205 7.657
Diğer Haklar
17 126 126
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 6.079 7.531
Peşin Ödenmiş Giderler
48.698 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 48.698 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 0 364.219
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.328.651 2.800.725
TOPLAM VARLIKLAR
6.734.648 9.687.228
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 3.268.499 1.981.799
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 3.268.499 1.981.799
Banka Kredileri
47 1.764.445 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 1.504.054 1.981.799
Ticari Borçlar
555.022 2.525.499
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,7 0 4.318
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 555.022 2.521.181
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 75.131 74.660
Diğer Borçlar
52.556 72.796
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 52.556 72.796
Ertelenmiş Gelirler
19.697 2.153
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 19.697 2.153
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 54.066 34.843
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 43.616 24.081
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 10.450 10.762
ARA TOPLAM
4.024.971 4.691.750
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.024.971 4.691.750
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
25 78.670 38.003
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 78.670 38.003
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 17.017 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
95.687 38.003
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.120.658 4.729.753
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.613.990 4.957.475
Ödenmiş Sermaye
30/a 11.559.492 11.559.492
Sermaye Düzeltme Farkları
30/b 23.398 23.398
Geri Alınmış Paylar (-)
30/c -509.281 -509.281
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.205.909 1.234.778
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.159.429 1.188.298
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30/da 1.163.934 1.191.717
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30/db -4.505 -3.419
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30/dc 46.480 46.480
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30/e 689.799 689.799
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
30/e 689.799 689.799
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30/f -8.040.711 -6.783.629
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.314.616 -1.257.082
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.613.990 4.957.475
TOPLAM KAYNAKLAR
6.734.648 9.687.228http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/637358


BIST

-Foreks Haber Merkezi-