Ana Sayfa***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor----

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

09 Kasım 2017 - 18:28 borsagundem.com
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Sermaye Avansı eri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri lmayan Paylara İlişkin Satış Oı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirle Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) erleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korurılmayacak Paylar Yabancı Para Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Kindeki Değişiklikler Foreşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Y Geçmiş Yıllar Kar / Zara Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleazanç/Kayıpları Nakit Akış Riyıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançla Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğ 33.343.416 Karı (Zararı)
28.086.296 -912.462 40.83 38.456.666 -41.366.949
Dönem Karı (Zararı)
-277 29.678
Kar Payları
-28.813.323 -28.813.323 -eler
61.484.151 0 36.911 -882.507 43.745.018
Sunum Para Birimi
Dipnot R30.09.2016
Nakit Akış Tablosu 28.101.965
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabaka 24.738.540 ler
11, üşüklüğü (İptali) İle İlgili D 552.827 22 457.811
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.700.5
14 Ceza Karşılıkları (İptali) il 4.833 492.069
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Dü -4.126.581
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.008.43 22 2.697.707 lımlardan Kaynaklanan Ertelenm 1.005.054 157.318
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili ürev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
10 .186 16 5.428.591 7.150.079
rılmasından Kaynaklanan Kayıpl -902.843 -274.573
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkaar (Kazançlar) ile İlgili Düze -274.573
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
ış) ile İlgili Düzeltmeler
593.052 aki Azalışlar (Artışlar) İle İ ş (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
763 şletme Sermayesinde Gerçekleşe 3.522.719
Faaliyetlerle İlgili Diğ)
-3.894.524
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülükl 9.408.692 31.198
Çalışanlara Sağlanan -385.864 -449.066
Vergi İadeleri Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-11.228 -3.288.403
Malıkların Satışından Kaynaklana 2.957.432 275.805tışından Kaynaklanan Nakit Gir 2 Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit 9.805 aynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 1.863.889 4.249.441
FİNANSMAN FAALİYE 4.772.970 naklanan Nakit Girişleri
t Girişleri
1.584 39.398.908
-1.547 Kredi Geri Ödemelerine İlişki 215
Ödenen Temettüler
- -2.697.707 FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAET ARTIŞ (AZALIŞ)
-64.415. 93.332.354 47.638
DÖNEM SONU NAKİT VE N0.112.834 TL Konsolid Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bil VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 Finansal Yatırımlar
0 2.683.235
Ticari Alacaklar
97.909.002 flardan Ticari Alacaklar
6 araflardan Ticari Alacaklar
97.880.682 66.471.768
Diğer Alacakl 127.298 9 55.980.985 15.1 5.306.398
ARA TOPLAM
225.213.209
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
246.234.797 225.21 8.1 1.289.392
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
277.674
Maddi Duran Varlıklar
11 178.197.590 1 12 46 590.207
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 15.2 2.996.069 2.767.260
TOPLAM D 182.394.179
TOPLAM VARLIKLAR
07.388
KAYNAKLAR

KISA V 36.285.000 0
36.285.000 0
Banka Kredileri
0 37.279.625 46.424.386
İlişkili Taraflara Ti 6 4.639.488
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2 41.784.898
4.311.485 3.657.722
İlişkili Olmayan Tarafla 8.2 3.657.722
Türev Araçlar
Riskten Korunma Amaçlı Türev A 235.531 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
4
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 6.483.972 5.680.645
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.619.337
ARA TOPLAM
93.413.464 93.413.464 62.268.287
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
6.147.636
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.094.701 969.298
Ertelenmiş Vergi Yüküm 4.470.600
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
102.332.052 72.886.523
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait594.393 334.648.157
Ödenmiş Sermaye
17 17 61.484.151 61.484.151
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltme -71.220
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
ak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-882.507
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
yda Planları Yeniden Ölçüm Kaz 745.018 40.834.735
.778
Diğer Kısıtlanmış Y 187.035.653
Net D66.949
Kontrol Gücü Olmaya 327. 334.720.865
TOPLAM KAYNAKLAR
Konsolide

Cari Dönem 3 Aylık 01.07.20 Dönem 3 Aylık 01.07.2016 - 30.09.2016
Kar veya Zarar ve Di 103.063.472 -188.095.399 156.024.683 45.300.021 48.777.536 45.300.021 77.536 20.557.674 4 20.1 651 20.2 19.891 54 LİYET KARI (ZARARI)
23.963.291 Gelirleri
11.526.055 3.488.498 1.651
Finansman Giderleri
-8.320.142 .331 DÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27.169.204 23.206.398 15.757.487
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Gelir -5.428.591 -4. -3.164.784
Dönem Vergi (Gideri) Geliri -8.021.740 -4.8 -3.950.864
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Ge 2.593.149 786.080
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM 21 12.592.703
DÖNEM KARI (ZAR 21.740.613 12.592.703
Dönem Karının (Zararının) 15.669 1.928 28.086.296 38.440 12.590.489
zanç (Zarar)

SulandırılmSınıflandırılmayacaklar
28.315 yda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-285.3 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Di -7.419 0 0
0
Kar veya Za 0 0
0
TOPLAM KA 12.592.703
Toplam Ka 1.928 18.638.440
-Foreks Haber Merkezi-