Ana SayfaANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)----

ANALİZ-Sabah Stratejisi(Ziraat Yatırım)

10 Kasım 2017 - 09:29 borsagundem.com

Ziraat Yatırım Menkul Değerler ( http://www.ziraatyatirim.com.tr )
Tarafından Hazırlanan Sabah Stratejesi Analizi:
"Önemli Not: Ayen Enerji ve Anel Elektrik'in kodları sehven ters
yazılmıştır. Düzeltilmiş şekli aşağıdadır.
Ekonomi gündemi açısından sakin geçen haftayı Avrupa'dan gelecek
sanayi veri setiyle tamamlayacağız. S&P500, vadeli işlemlerde %0,04
oranında değer kaybederken, Dolar / TL kotasyonları 3,8674
seviyesinden geçiyorlar. Türkiye gibi Avrupa ekonomisine yönelik
yukarı yönlü güncellemeler beklemekteydik. Dün, Avrupa büyümesini
yukarı yönde güncelleyen kuruluşlara Avrupa Birliği'nin (AB) kendisi
dahil oldu. Avrupa'da hem üretim hem tüketim tempolarını koruyorlar.
AB Komisyonu, daha önce %1,7 seviyesinde izlediği beklentiyi %2,2
oranına yükseltti. Bahsi geçen değer, son 10 yılın en yüksek seviyesi.
Önümüzdeki yıl için de beklenti %1,8 oranından %2,1 oranına
yükseltildi.
TSİ 10:45'de Fransa'nın açıklayacağı sınai üretim verilerini TSİ
12:00'de İtalya izleyecek. İtalya, Almanya gibi yukarı eğilimde
dalgalanma yaşayacak gibi görünüyor (Şekil 1). Beklenti Eylül ayı için
%0,3 oranında gerileme. Fransa ise bölge ülkelerden ayrışarak %0,5
oranında artış kaydedebilir. Böylece önceki ay ortaya çıkan
beklenmedik gerileme de telafi edilebilir.
TSİ 12:30'da bu sefer İngiltere'nin sanayi verisini
gözlemleyeceğiz. Öğleden sonra TSİ 16:00'da Rusya, dış ticaret
verilerini açıklayacak.

ŞİRKET HABERLERİ

Anel Elektrik (ANELE, Pozitif): Şirket'in 3Ç2017 ana ortaklık net
dönem karı 20mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı
dönemindeki 6,6mn TL'ye göre iyi bir görüntü sergilemiştir. Satış
gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yıla göre %98,9 oranında artan
Şirket'in brüt karı ise %139 oranında artarak 28,8mn TL'ye
yükselmiştir. Operasyonel giderlerdeki görece düşük artışa bağlı
olarak faaliyet karı da 6,2mn TL'den 24,1mn TL'ye yükselmiştir. Üçüncü
çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirketin ilk dokuz aylık ana ortaklık
net dönem karı 59,5mn TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde
Şirket 20mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.
Ayen Enerji (AYEN, Negatif): Şirket 3Ç2017'de 30,2mn TL ana
ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı
döneminde şirket 18,5mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.
Satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yıla göre %39 oranında
artan Şirket'in brüt karı ise maliyetlerdeki yüksek artışa bağlı
olarak %62 oranında azalarak 6,8mn TL'ye gerilemiştir. Faaliyet karı
da 17mn TL'den 5,4mn TL'ye inmiştir. 42,8mn TL'lik net finansman
giderine bağlı olarak da şirket 3.çeyrekte zarar kaydetmiştir. Üçüncü
çeyrek zarar rakamıyla birlikte Şirketin ilk dokuz aylık ana ortaklık
net dönem zararı 39,7mn TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde
Şirket 2,8mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti.
Çelebi (CLEBI, Pozitif): Çelebi'nin 2017 3. çeyrek ana ortaklık
net dönem karı 54,3mn TL ile piyasa beklentisi olan 53mn TL'ye paralel
gerçekleşmiştir. Geçen sene aynı dönemdeki net kar 21,9mn TL idi. Brüt
kar %87,8 artışla 107,9mn TL olurken, brüt kar marjı 8,7 puan artışla
%38,3 olmuştur. Faaliyet karı 78,6mn TL'yi göstermiştir. 11,6mn TL'lik
finansman gideri kaydedilmiş ve vergi öncesi kar 69,8mn TL ile geçen
seneki 29,1mn TL'lik karın oldukça üstünde gerçekleşmiştir. 14,6mn
TL'lik vergi gideri sonrasında ana ortaklık net dönem karı 54,3mn TL
olmuştur. 3.çeyrek finansallarıyla birlikte Şirketin 2017 yılı ilk 9
aylık net dönem karı 77,7mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yıla
göre 2,4 kat artış kaydetmiştir.
Doğuş Otomotiv (DOAS, Pozitif): Şirket'in 3Ç2017'deki ana ortaklık
net dönem karı 72,5mn TL ile piyasa beklentisi olan 29mn TL'nin
üzerinde gerçekleşmiş ve pozitif bir görüntü çizmiştir. Geçen sene
aynı dönemde net kar 29,4mn TL idi. Doğuş Otomotiv'in satış gelirleri
3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %26,4 oranında artarak
3.287mn TL'ye yükselirken, satışların maliyeti de %25,2 oranında artış
kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %37,2 artarak 349,3mn TL
olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 0,8 puan artışla %10,6'yı
göstermiştir. Doğuş Otomotiv'in operasyonel giderleri aynı dönemde
%10,8 oranında artmış ve 207,4mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de
3,5mn TL gelir kaydedilmesinin ardından faaliyet karı 145,4mn TL
olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki faaliyet karı 83,9mn TL idi.
Yatırım faaliyetlerinden 4,7mn TL gelir kaydeden şirket, özkaynak
yöntemiyle değerlediği yatırımlardan da 20,4mn TL'lik gelir
kaydetmiştir. Böylelikle finansman öncesi kar 170,5mn TL olmuştur.
Finansman tarafında 83,1mn TL'lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların
etkisiyle de vergi öncesi net kar 87,4mn TL seviyesinde
gerçekleşirken, net dönem karı da 72,6mn TL olmuştur. Ana ortaklığın
payına düşen net kar ise 72,5mn TL'dir. 3. çeyrek kar rakamı
sonrasında Şirket'in 2017 yılının ilk 9 ayındaki net dönem karı
142,2mn TL olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki net dönem karı da
142,4mn TL seviyesindeydi.
Petkim (PETKM, Öneri "EKLE", Pozitif): Petkim'in 3Ç2017 ana
ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %174
oranında artarak 374,1mn TL'ye yükselmiş ve bizim beklentimiz olan
354mn TL'nin hafif üzerinde, piyasa beklentisi olan 312mn TL'nin ise
oldukça üzerinde gerçekleşerek iyi bir görüntü sergilemiştir.
Tahminimizdeki sapmada yatırım faaliyetlerinden gelirlerin
beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili olmuştur. Şirketin satış
gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %83,3
oranında artarak 1.836mn TL'ye yükselirken, brüt kar da %128,6'lık
artışla 440,3mn TL'ye yükselmiştir. Böylece brüt kar marjı da
%19,9'dan %24,8'e çıkmıştır. Şirketin operasyonel giderleri %47,6
oranında artarken, diğer faaliyetlerden elde edilen gelirler 4,3mn
TL'den 54,4mn TL'ye yükselmiş ve karlılığı desteklemiştir. Böylece,
şirketin faaliyet karı 152,9mn TL'den 456,4mn TL'ye ulaşmıştır. Ayrıca
bu çeyrekte yatırım faaliyetlerinden 26,8mn TL net gelir elde
edilmiştir. Diğer taraftan finansman tarafında 3Ç2016'da kaydedilen
3,3mn TL'lik gelire karşın 3Ç2017'de 20mn TL gider kaydedilmesi karın
daha yüksek artış kaydetmesine engellemiştir. Üçüncü çeyrek kar
rakamıyla birlikte Petkim'in dokuz aylık ana ortaklık net dönem karı
1.036,8mn TL'ye ulaşmış ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %103
oranında artarak iyi bir görüntü sergilemiştir.
Pegasus (PGSUS, Pozitif): Pegasus'un 2017 yılı 3. çeyrek ana
ortaklık karı 536,8mn TL ile piyasanın 507mn TL olan kar
beklentisinden daha yüksek gelmiş ve olumlu bir görüntü çizmiştir.
3Ç2016'daki ana ortaklık karı 242,8mn TL idi. Satış gelirleri %49,7
artışla 2.053mn TL, satışların maliyeti ise ciro artışından daha düşük
%34,7 artışla 1.278mn TL olmuştur. Brüt kar ise %83,4 artışla 775,1mn
TL'yi göstermiştir. Operasyonel giderlerdeki artış sadece %14,8 olmuş
ve düşük artış faaliyet karı oluşumunu olumlu etkilemiştir. Buna ek
olarak, esas faaliyetlerden geçen seneki 61,4mn TL'lik diğer
giderlerin aksine 2017 3. çeyrekte 41,3mn TL'lik gelir yazılmıştır. Bu
gelişmeler neticesinde faaliyet karı 2,6 kat artışla 723,6mn TL
olmuştur. Öte yandan, yatırımlardan 23,4mn TL gider kaydedilmiştir.
Pegasus'un 3Ç2017 FAVKÖK'ü %77 artışla 906mn TL olurken, FAVKÖK marjı
6,8 puan artışla %44,1'e yükselmiştir. Finansman öncesi faaliyet karı
701mn TL'yi göstermiştir. Pegasus bu çeyrekte 20,7mn TL'lik finansman
gideri yazmış ve vergi öncesi karı 680,3mn TL olmuştur. Geçen sene
aynı çeyrekteki vergi öncesi kar 321,5mn TL idi. 141,9mn TL'lik vergi
gideri sonrasında net kar 538,5mn TL olmuştur. Bu kar içinde 1,7mn
TL'lik kontrol gücü olmayan paylara bağlı kar olması sebebiyle ana
ortaklık payına düşen kar 536,8mn TL'dir. Güçlü 3. çeyrek sonuçlarına
rağmen, Pegasus 2017 yılının ilk 9 ayında 494,2mn TL ana ortaklık karı
kaydetmiştir. 2016'nın ilk 9 ayındaki ana ortaklık karı 39mn TL idi.
Şirket olumlu 3. Çeyrek sonuçları sonrasında yıl sonu beklentilerini
yukarı yönlü revize etmiştir. Buna göre yolcu büyümesi beklentisi
%11-13 aralığından %12-14 aralığına, FAVKÖK marjı beklentisi ise
%21-22 aralığından %23-24 aralığına revize edilmiştir.
Turcas Petrol (TRCAS, Pozitif): Turcas Petrol 2017 yılının üçüncü
çeyreğinde 44,4mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmiş ve bir
önceki yılın aynı dönemindeki 2,8mn TL'lik ana ortaklık karına göre
olumlu bir görüntü sergilemiştir. Yüksek kar kaydedilmesinde
iştiraklerden STAŞ'ın (Shell & Turcas) 3.çeyrekte çok iyi performans
kaydetmesine bağlı olarak özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan
gelirlerin 14,7mn TL'den 59,8mn TL'ye yükselmesi etkili olmuştur.
Diğer taraftan net finansman giderlerinin 3Ç2016'daki 8,5mn TL'den
3Ç2017'de 17,2mn TL'ye yükselmesi karın daha yüksek gelmesini
engellemiştir. Üçüncü çeyrek rakamlarıyla birlikte Şirket'in ilk dokuz
ay ana ortaklık net dönem zararı 24,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir
önceki yılın aynı döneminde şirket 30,1mn TL ana ortaklık net dönem
karı kaydetmişti.
Yazıcılar Holding (YAZIC, Nötr): Holding 3Ç2017'de 25,6mn TL ana
ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı
döneminde holding 48,4mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.
Satış gelirleri %36,9 oranında artan Holding'in brüt karı %39,4
oranında artarak 214,3mn TL olmuştur. Faaliyet karı da %41,4 oranında
artış kaydetmiş ve 142,9mn TL'ye ulaşmıştır. Diğer taraftan net
finansman giderleri 3Ç2016'daki 192,2mn TL'den 3Ç2017'de 205mn TL'ye
yükselmiş ve buna bağlı olarak net dönem zararı 64,1mn olmuştur. Ana
ortaklığa düşen net dönem zararı 25,6mn TL'dir. Üçüncü çeyrek zarar
rakamına karşın Holding ilk dokuz ayda 203,2mn TL ana ortaklık net
dönem karı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde Holding
30,1mn TL ana ortaklık zararı açıklamıştı.
Banvit (BANVT, Pozitif): Banvit'in 2017 3. çeyrek ana ortaklık
karı 2016'nın aynı çeyreğine göre 6,8 kat artışla 111,5mn TL olmuştur.
Satış gelirleri %34,1 oranında artan şirketin brüt karı ise %108,6
oranında artarak 176mn TL'ye yükselmiştir. Şirketin Ocak-Eylül dönemi
net dönem karı ise 217,8mn TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın
aynı döneminde net kar 44,7mn TL idi.
Global Yatırım Holding (GLYHO, Sınırlı Negatif): Holding 3Ç2017'de
21,3mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Bir önceki yılın
aynı döneminde holding 17,8mn TL ana ortaklık net dönem zararı
kaydetmişti. Holding'in brüt karı %11,7 oranında artarak 95,8mn TL'ye
yükselirken, faaliyet karı ise %12,8 oranında azalarak 38,7mn TL'ye
gerilemiştir. 49mn TL'lik net finansman giderine bağlı olarak da
holding 3.çeyrekte zarar kaydetmiştir. Üçüncü çeyrek zarar rakamıyla
birlikte Holding'in ilk dokuz aylık ana ortaklık net dönem zararı
159,1mn TL'ye ulaşmıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde Holding
62,9mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.
Gübre Fabrikaları (GUBRF, Negatif): Şirket 3Ç2017'de 15,1mn TL ana
ortaklık zararı kaydetmiştir. Geçen yılına aynı dönemindeki zarar
32,8mn TL iken, beklenti bu dönem 1mn TL zarar kaydedeceği yönündeydi.
Brüt kar ise aynı dönemler itibariyle %28 oranında artarak 3Ç2017?de
92,5mn TL'ye yükselmiştir. Brüt kar marjı %19 ile geçen yılına aynı
dönemindeki %13 seviyesinin üzerinde gerçekleşmiştir. Diğer taraftan
operasyonel giderlerdeki %31'lik yüksek artış olumsuz etki etmiştir.
Bu çeyrekteki zarara rağmen Şirket'in 2017 yılının ilk dokuz ayındaki
net dönem ana ortaklık karı 9,9mn TL olmuştur. Geçen yılına aynı
döneminde 18,1mn TL ana ortaklık zararı açıklanmıştı.
Göltaş Çimento (GOLTS, Negatif): Şirket 3Ç2017'de 0,9mn TL zarar
kaydetmiştir. Geçen yılına aynı döneminde 4,6mn TL zarar
kaydedilmişti. Şirket'in brüt karı bir önceki yılın aynı dönemine göre
%24 oranında azalarak 3Ç2017'de 15,5mn TL'ye gerilemiştir. Son olarak,
Şirket'in yılın ilk dokuz ayındaki ana ortaklık net dönem karı ise
1,3mn TL ise geçen yıl elde edilen 23,1mn TL ana ortaklık karının
oldukça altında kalmıştır.
Netaş (NETAS, Sınırlı Negatif): Şirket'in 3Ç2017 net dönem zararı
4,1mn TL olarak açıklanmıştır. Geçen sene 3. çeyrekte 5,8mn TL net
dönem zararı kaydedilmişti. Şirketin zarar etmesinin sebebi yüksek
operasyonel giderler ve finansman giderleridir. Netaş'ın satış
gelirleri 3. çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,3
oranında düşerek 195mn TL'ye gerilerken, satışların maliyeti de %4,3
oranında düşüş kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %4,2 artarak
23,9mn TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 0,9 puan artışla
%12,3'ü göstermiştir. Netaş'ın operasyonel giderleri aynı dönemde
%42,2 oranında artmış ve 22mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de
1,2mn TL gider kaydedilmesinin ardından faaliyet karı 747bin TL
olmuştur. Geçen sene aynı dönemdeki faaliyet zararı 3,3mn TL idi.
Finansman tarafında 8,6mn TL'lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların
etkisiyle de vergi öncesi zarar 7,7mn TL seviyesinde gerçekleşirken,
3,6mn TL'lik vergi geliri sebebiyle, net dönem zararı da 4,1mn TL
olmuştur. 3.çeyrek zararı sonrasında Şirket'in 2017 yılının ilk 9
ayındaki net dönem karı 3,3mn TL olmuştur. Geçen sene ilk 9 aydaki net
zarar 2,2mn TL idi.
Odaş Elektrik (ODAS, Negatif): Şirket 3Ç2017'de 13mn TL ana
ortaklık net dönem zararı kaydetmiştir. Bir önceki yılın aynı
döneminde şirket 2,2mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.
Satış gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %2
oranında artan Şirket'in brüt karı ise maliyetlerdeki yüksek artışa
bağlı olarak %22 oranında azalarak 10,3mn TL'ye gerilemiştir. Faaliyet
karı da 11,8mn TL'den 10,5mn TL'ye inmiştir. Net finansman gideri de
17,8mn TL'den 25mn TL'ye yükselmiş ve zarar kaydedilmesinde ana etken
olmuştur. Üçüncü çeyrek zarar rakamıyla birlikte Şirketin ilk dokuz
aylık ana ortaklık net dönem zararı 18,4mn TL olmuştur. Bir önceki
yılın aynı döneminde Şirket 6,7mn TL ana ortaklık net dönem karı
kaydetmişti.
Konya Çimento (KONYA, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 3Ç2017'deki ana
ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı döneminde göre %48
oranında artarak 18,6mn TL'ye yükselmiştir. Şirket'in brüt karı da bir
önceki yıla göre %40 oranında artarak 3Ç2017'de 30mn TL'ye
yükselmiştir. Üçüncü çeyrek karı ile birlikte Şirket'in yılın ilk
dokuz ayındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı
döneminde göre %23 oranında azalarak 21,7mn TL olmuştur.
Katmerciler (KATMR, Pozitif): Şirket'in 3Ç2017'deki ana ortaklık
net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,2mn TL artarak
2,8mn TL'ye yükselmiştir. Katmerciler'in satış gelirleri 3. çeyrekte
bir önceki yılın aynı dönemine göre %52,4 oranında artarak 42,8mn
TL'ye yükselirken, satışların maliyeti ise %31,6 oranında artış
kaydetmiş ve buna bağlı olarak brüt kar %84,1 oranında artarak 20,5mn
TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt kar marjı ise 8,2 puan artışla %47,8'e
yükselmiştir. Katmerciler'in operasyonel giderleri aynı dönemde %47,3
oranında artmış ve 8,5mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden de 2,4mn TL
gelir kaydedilmesinin ardından faaliyet karı %88,3 yükselişle 14,4mn
TL olmuştur. Faaliyet karı marjı 6,4 puan artarak %33,6 olmuştur.
Finansman tarafında 12,8mn TL'lik gider kaydedilmiştir. Tüm bunların
etkisiyle de vergi öncesi net kar 3,3mn TL seviyesinde gerçekleşirken,
net dönem karı da 2,8mn TL olmuştur. Net kat marjı 0,9 puan artışla
%6,6 olmuştur. 3. çeyrek sonuçlarıyla birlikte Katmerciler'in 9 aylık
net dönem karı 8,82mn TL'ye ulaşmıştır. Geçen sene aynı dönemdeki net
dönem karı 8,77mn TL idi.
Tümosan (TMSN, Negatif): Tümosan 2017 yılının 3. çeyreğinde 4,8mn
TL net dönem karı açıklamıştır. Şirket geçen yılın 3. çeyreğinde 9,3mn
TL kar açıklamıştı. Şirket'in satış gelirleri %11,4 oranında artarak
135,9mn TL'ye ulaşsa da maliyetlerin %23,8 oranında artarak 115,1mn
TL'ye yükselmesi sonrasında brüt kar %28,3 oranında azalarak 20,8mn
TL'ye gerilemiştir. Operasyonel giderler ise %18,5 artışla 19,8mn
TL'yi göstermiştir. Diğer faaliyetlerden 4,1mn TL gelir
kaydedilmiştir. Faaliyet karı geçen sene aynı döneme göre %64,5
azalışla 5,2mn TL olurken, finansmandan 669bin TL gelir
kaydedilmiştir. Böylelikle vergi öncesi kar 6,2mn TL olmuştur. 1,4mn
TL'lik vergi gideri sonrasında dönem karı 4,8mn TL ile geçen senenin
%49 altında gerçekleşerek olumsuz bir görüntü çizmiştir. 3. çeyrek
sonuçlarıyla birlikte Tümosan'ın 9 aylık net dönem zararı 7,1mn TL'yi
göstermiştir. Geçen sene aynı dönemdeki net dönem karı 35,9mn TL idi.
Adana Çimento (ADANA, ADBGR, ADNAC, Nötr): Şirket'in 3Ç2017'deki
ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı döneminde göre %17
oranında artarak 34,1mn TL'ye yükselmiştir. Şirket'in brüt karı ise
bir önceki yıla göre %3 oranında azalarak 3Ç2017'de 36mn TL olmuştur.
Üçüncü çeyrek karı ile birlikte Şirket'in yılın ilk dokuz ayındaki net
dönem ana ortaklık karı bir önceki yılın aynı döneminde göre %11
oranında azalarak 91,9mn TL'ye gerilemiştir.
Aslan Çimento (ASLAN, Sınırlı Pozitif): Şirket'in 3Ç2017'deki net
dönem karı bir önceki yılın aynı döneminde göre %53 oranında artarak
19,6mn TL'ye yükselmiştir. Şirket'in brüt karı da bir önceki yıla göre
%14 oranında artarak 3Ç2017'de 32mn TL'ye yükselmiştir. Üçüncü çeyrek
karı ile birlikte Şirket'in yılın ilk dokuz ayındaki net dönem karı
bir önceki yılın aynı döneminde göre %27 oranında azalarak 32,5mn TL
olmuştur.
Nuh Çimento (NUHCM, Sınırlı Negatif): Şirket'in 3Ç2017'deki net
dönem karı bir önceki yılın aynı döneminde göre %22 oranında azalarak
31,9mn TL'ye gerilemiştir. Şirket'in brüt karı da bir önceki yıla göre
%7 oranında azalarak 3Ç2017'de 63,1mn TL'ye düşmüştür. Üçüncü çeyrek
karı ile birlikte Şirket'in yılın ilk dokuz ayındaki net dönem karı
bir önceki yılın aynı döneminde göre %37 oranında azalarak 102,1mn TL
olmuştur.
Net Holding (NTHOL, Pozitif): Holding'in 3Ç2017 ana ortaklık net
dönem karı 18,2mn TL olarak gerçekleşmiş ve bir önceki yılın aynı
dönemindeki 2mn TL'ye göre iyi bir görüntü sergilemiştir. Satış
gelirleri üçüncü çeyrekte bir önceki yıla göre %53 oranında artan
holdingin brüt karı ise %91 oranında artarak 72,3mn TL'ye
yükselmiştir. Operasyonel giderlerdeki görece düşük artışa bağlı
olarak faaliyet karı da 10,1mn TL'den 43,7mn TL'ye yükselmiştir.
Üçüncü çeyrek kar rakamıyla birlikte Holding'in ilk dokuz aylık ana
ortaklık net dönem karı 1,5mn TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı
döneminde Şirket 13,6mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti.
Özak GYO (OZKGY, Pozitif): Şirket'in 3Ç2017'deki ana ortaklık net
dönem karı 22,1mn TL olarak gerçekleşmiş ve geçen yılın aynı döneminde
elde edilen 2,2mn ana ortaklık karın oldukça üzerinde gerçekleşmiştir.
Şirket'in brüt karı bir önceki yıla göre %178 oranında artarak
3Ç2017'de 42mn TL'ye yükselmiştir. Diğer yandan, Şirket'in yılın ilk
dokuz ayındaki ana ortaklık net dönem karı 64,9mn TL olarak
gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı dönemindeki ana ortaklık karı 8,8mn
TL idi.
Sinpaş GYO (SNGYO, Pozitif): Şirket'in 3Ç2017?deki net dönem karı
19,2mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket geçen yılın aynı döneminde
10,1mn TL zarar kaydetmiştir. Brüt kar ise aynı dönemler itibariyle
%195 oranında artarak 3Ç2017'de 55,1mn TL'ye yükselmiştir. Yılın
üçüncü çeyreğindeki kara rağmen Şirket'in 2017 yılının ilk dokuz
ayındaki net dönem zararı 34,3mn TL olmuştur. Geçen yılın aynı
döneminde 27,3mn TL zarar kaydedilmişti.
Ulusoy Un (ULUUN, Sınırlı Negatif): Ulusoy Un 3Ç2017'de 835bin TL
net dönem karı açıklamıştır. Şirket geçtiğimiz yılın aynı döneminde
3,4mn TL net dönem karı açıklamıştı. Satış gelirleri %33,9 artış
kaydetmiştir. Satışların maliyeti ise hasılat artışından daha yüksek
%34,8 oranında yükselmiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda, brüt kar
%16,2 artışla 16,9mn TL, brüt kar marjı ise 0,6 puan düşüşle %3,8
olmuştur. Faaliyet karı ise %10 gerilemiş ve 8,5mn TL olmuştur.
Faaliyet kar marjı 0,9 puan düşüşle %1,9'u göstermiştir. Finansman
giderleri geçen seneki 5,6mn TL'den 3Ç2017'de 8,1mn TL'ye
yükselmiştir. Vergi öncesi kar 617bin TL ile geçen seneki 3,8mn TL'lik
karın altında gerçekleşmiştir. 219bin TL'lik vergi geliri sonrasında
net dönem karı 835bin TL olarak gerçekleşmiştir. 3. çeyrek
sonuçlarıyla birlikte Ulusoy Un'un 9 aylık net dönem karı 13,4mn TL'ye
ulaşmıştır. Geçen sene aynı dönemdeki net dönem karı 6,7mn TL idi.
ürk Tuborg (TBORG, Sınırlı Pozitif): Tuborg'un 2017 3. çeyrek ana
ortaklık karı 2016'nın aynı çeyreğine göre %7,3 artışla 96mn TL
olmuştur. Şirketin Ocak-Eylül dönemi karı ise 216,7mn TL olarak
gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı döneminde net kar 180,9mn TL
idi.

SEKTÖR HABERLERİ

Akaryakıt: Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) 11
Kasım'dan geçerli olmak üzere motorinin litresine 10-12 kuruş zam
yapılacağını açıkladı. (Kaynak: Reuters)

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

BAGFAŞ (BAGFS, Nötr): Yunanistan'a ihraç edilmek üzere Teotrade ve
Yara firmalarından sırasıyla 2.500 ton DAP ve 3.500 ton AS gübresi
siparişleri alınmıştır. Siparişlerin toplam tutarı 1,4mn USD olup,
sevkiyatların Kasım ve Aralık aylarında tamamlanması planlanmaktadır.
Bimeks (BMEKS, Nötr): Bimeks 3Ç2017'de 3mn TL ana ortaklık zararı
kaydetmiştir. Geçtiğimiz yılın 3.çeyreğindeki zarar 1mn TL idi. Brüt
kar ise 2017 yılının 3. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine
göre 3,2 kat artarak 189,2mn TL olarak gerçekleşmesine rağmen brüt kar
marjı 1,6 puan gerilemeyle %18'e gerilemiştir. Faaliyet karı 3,3 kat
artarak 49,4mn TL olmuştur. Finansman giderleri 53,6mn TL'ye
yükselirken, vergi öncesi zarar 4,1mn TL'yi göstermiştir. 3. çeyrek
rakamları ile birlikte şirketin Ocak - Eylül 2017 dönemindeki net
dönem zararı 262mn TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı döneminde 84,4mn
net dönem zararı kaydedilmişti.
Karel Elektronik (KAREL, Pozitif): Şirket'in 3Ç2017?deki net dönem
ana ortaklık karı 7,5mn TL ile bir önceki yılın aynı dönemindeki 0,7mn
TL ana ortaklık karının oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Brüt kar ise
aynı dönemler itibariyle %108 oranında artarak 3Ç2017?de 27,2mn TL'ye
yükselmiştir. Diğer yandan Şirket'in 2017 yılının ilk dokuz ayındaki
net dönem ana ortaklık karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %134
oranında artarak 27,1mn TL olmuştur.
Nurol GYO (NUGYO, Sınırlı Pozitif): Şirket 3Ç2017'de 3,1mn TL kar
açıklamıştır. Geçen yılına aynı çeyreğinde 7,6mn TL zarar
kaydedilmişti. Brüt kar ise aynı dönemler itibariyle %33 oranında
artarak 3Ç2017?de 38,6mn TL'ye yükselmiştir. Öte yandan, Şirket'in
2017 yılının ilk dokuz ayındaki karı 7,5mn TL olmuştur. Geçen yıl
89,4mn TL kar açıklanmıştı.
RTA Laboratuvarları (RTALB, Pozitif): RTA Laboratuvarları'nın 2017
3. çeyrek ana ortaklık net dönem karı 1mn TL olmuştur. Geçen sene aynı
çeyrekte 684bin TL net dönem zararı açıklanmıştır. 3. çeyrek
rakamlarıyla birlikte şirketin 2017 yılındaki ilk 9 aylık karı 3mn TL
olmuştur. 9A2016'daki kar 2,2mn TL idi."

*******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( [email protected] )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey