Ana Sayfa***SERVE*** SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***SERVE*** SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

29 Ocak 2018 - 09:56 borsagundem.com

***SERVE*** SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının 55.000.000.-TL'ye arttırılması ve Esas Sözleşmenin Şirketin Sermayesi başlıklı 6. maddesinin tadili ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.12.2017
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 19.300.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 55.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2023
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 15.12.2017
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 23.01.2018

Ek Açıklamalar
Şirketimiz 08.12.2017 yönetim kurulu kararıyla
?Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:38 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği'nin 4'üncü maddesinde kayıtlı sermaye tavanı için öngörülen 5 yıllık geçerlilik süresinin 31.12.2017 tarihinde sona erecek olması nedeniyle mevcut 19.300.000 Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının güncellenerek 55.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesinin genel kurula önerilmesine ,
?Kayıtlı Sermaye Tavanının artırılması nedeniyle Esas Sözleşmenin 6. Maddesinin tadil edilmesine,
?Tadil taslağı ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulundan ve diğer kuruluşlardan gerekli izinlerin alınmasını takiben Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
karar verilmişti. . Konuyla ilgili, 15.12.2017 tarihinde gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuş. Sermaye Piyasası Kurulunun 23.01.2018 tarih ve 29833736-110.03.03-E.783 sayılı yazısıyla onay verilmiştir
Onay yazısı ekte sunulmaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kayıtlı Sermaye Tavanı 6. madde Tadil.pdf
EK: 2 SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞVURU HK .pdf


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/655960


BIST

-Foreks Haber Merkezi-