Ana Sayfa***SERVE*** SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor----

***SERVE*** SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01 Mart 2018 - 18:15 borsagundem.com

***SERVE*** SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 8.727.283 21.260.374
Satışların Maliyeti
31 -7.953.733 -19.525.841
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
773.550 1.734.533
BRÜT KAR (ZARAR)
773.550 1.734.533
Genel Yönetim Giderleri
33 -611.345 -550.714
Pazarlama Giderleri
33 -2.870.484 -3.118.992
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 574.825 674.039
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -336.150 -418.029
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.469.604 -1.679.163
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 21.569 7.437
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 -7.475 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.455.510 -1.671.726
Finansman Giderleri
37 -363.970 -4.471
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.819.480 -1.676.197
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-353.014 419.115
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-353.014 419.115
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.172.494 -1.257.082
DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.172.494 -1.257.082
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.172.494 -1.257.082
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,27400000 -0,10900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.559.492 23.398 -509.281 -908 755.311 46.480 689.799 -6.534.563 -249.066 5.780.662 5.780.662
Transferler
-249.066 249.066
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.511 436.406 -1.257.082 -823.187 -823.187
Dönem Sonu Bakiyeler
30 11.559.492 23.398 -509.281 -3.419 1.191.717 46.480 689.799 -6.783.629 -1.257.082 4.957.475 4.957.475
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.559.492 23.398 -509.281 -3.419 1.191.717 46.480 689.799 -6.783.629 -1.257.082 4.957.475 4.957.475
Transferler
-1.257.082 1.257.082
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.181 -98.405 -3.172.494 -3.275.080 -3.275.080
Dönem Sonu Bakiyeler
30 11.559.492 23.398 -509.281 -7.600 1.093.312 46.480 689.799 -8.040.711 -3.172.494 1.682.395 1.682.395


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.372.934 -5.739.039
Dönem Karı (Zararı)
-3.172.494 -1.257.082
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-3.172.494 -1.257.082
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
626.705 -209.978
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,17 112.348 90.931
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
106.667 102.501
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
106.667 102.501
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
54.676 15.705
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 54.906 13.180
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -230 2.525
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 353.014 -419.115
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.153.280 -4.238.650
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.545.651 -2.933.019
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
124.200 -30.663
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.421.451 -2.902.356
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-462.195 -2.089.706
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-453.391 -2.012.363
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.804 -77.343
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
990.937 -1.397.390
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-160.835 -37.858
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.938.018 2.293.632
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.976 -138.096
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.934.042 2.431.728
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
54.979 74.660
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
43.250 61.643
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
60.159 61.643
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-16.909 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
16.404 2.153
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
63.107 -212.765
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
63.107 -212.765
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.392.509 -5.705.710
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19.575 -33.329
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
86.316 -234.262
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 102.721
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
89.857 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
89.857 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.541 -336.983
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.541 -336.983
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.176.932 1.981.799
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.176.932 1.981.799
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-109.686 -3.991.502
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-109.686 -3.991.502
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47/b 129.817 4.121.319
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47/b 20.131 129.817


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-3.172.494 -1.257.082
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-102.586 433.895
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30/da 0 459.582
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30/db -4.181 -2.511
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
30/da -98.405 -23.176
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-102.586 433.895
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.275.080 -823.187
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-3.275.080 -823.187


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
47 20.131 129.817
Ticari Alacaklar
339.598 2.991.916
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,7 0 124.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 339.598 2.867.716
Diğer Alacaklar
2.479.234 2.027.569
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,9 2.465.754 2.012.363
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 13.480 15.206
Stoklar
10 406.453 1.397.390
Peşin Ödenmiş Giderler
199.917 39.082
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 199.917 39.082
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 274 33.329
Diğer Dönen Varlıklar
203.759 267.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 203.759 267.400
ARA TOPLAM
3.649.366 6.886.503
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.649.366 6.886.503
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
591.952 591.952
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
591.952 591.952
Diğer Alacaklar
13.942 16.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 13.942 16.892
Maddi Duran Varlıklar
1.583.628 1.820.005
Binalar
14 1.462.233 1.510.001
Taşıtlar
14 98.653 176.826
Mobilya ve Demirbaşlar
14 22.742 89.212
Özel Maliyetler
14 43.966
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5.721 7.657
Diğer Haklar
17 126 126
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 5.595 7.531
Peşin Ödenmiş Giderler
22.135 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 22.135 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 0 364.219
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.217.378 2.800.725
TOPLAM VARLIKLAR
5.866.744 9.687.228
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.158.731 1.981.799
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 3.158.731 1.981.799
Ticari Borçlar
587.481 2.525.499
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,7 342 4.318
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 587.139 2.521.181
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 129.639 74.660
Diğer Borçlar
116.046 72.796
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,9 60.159 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 55.887 72.796
Ertelenmiş Gelirler
18.557 2.153
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 18.557 2.153
Kısa Vadeli Karşılıklar
51.605 34.843
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 41.073 24.081
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 10.532 10.762
ARA TOPLAM
4.062.059 4.691.750
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.062.059 4.691.750
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
75.917 38.003
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 75.917 38.003
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 46.373 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
122.290 38.003
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.184.349 4.729.753
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.682.395 4.957.475
Ödenmiş Sermaye
30/a 11.559.492 11.559.492
Sermaye Düzeltme Farkları
30/b 23.398 23.398
Geri Alınmış Paylar (-)
30/c -509.281 -509.281
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.132.192 1.234.778
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.085.712 1.188.298
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
30da 1.093.312 1.191.717
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30/db -7.600 -3.419
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
30/dc 46.480 46.480
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
689.799 689.799
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
30/e 689.799 689.799
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30/f -8.040.711 -6.783.629
Net Dönem Karı veya Zararı
-3.172.494 -1.257.082
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.682.395 4.957.475
TOPLAM KAYNAKLAR
5.866.744 9.687.228http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664794


BIST

-Foreks Haber Merkezi-