Ana Sayfa***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor----

***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

12 Mart 2018 - 23:16 borsagundem.com

***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
79.542.538 70.140.548 27.669 783.455 -14.925 1.510.885 7.856.558 -103.690.322 -232.429 55.923.977 -391.620 55.532.357
Transferler
21 -232.429 232.429
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 -199.295 11.453 -647.741 -835.583 -35.318 -870.901
Dönem Sonu Bakiyeler
79.542.538 70.140.548 27.669 584.160 -3.472 1.510.885 7.856.558 -103.922.751 -647.741 55.088.394 -426.938 54.661.456
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
79.542.538 70.140.548 27.669 584.160 -3.472 1.510.885 7.856.558 -103.922.751 -647.741 55.088.394 -426.938 54.661.456
Transferler
21 -647.741 647.741
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21 270.741 -411.370 -2.171.748 -2.312.377 -59.344 -2.371.721
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
21 60.457.462 312.271 60.769.733 60.769.733
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
21 212.700 212.700 12.800 225.500
Dönem Sonu Bakiyeler
140.000.000 70.140.548 339.940 854.901 -414.842 1.510.885 8.069.258 -104.570.492 -2.171.748 113.758.450 -473.482 113.284.968


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-47.294.938 -48.866
Dönem Karı (Zararı)
29 -2.231.092 -683.059
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.489.489 1.147.860
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-15 110.173 128.399
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
392.685 946.662
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 175.910 503.753
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 216.775 -424.804
Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler
14 867.713
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
72.897 25.260
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 68.575 25.260
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.322
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-174.136
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -174.136
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
141.485 -705.502
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 141.485 -705.502
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 3.708
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -454.621 103.300
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 1.397.298 649.741
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-46.553.335 -513.667
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.795.487 1.634.785
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8-30 -1.648.592 2.862.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-146.895 -1.227.365
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 49.344
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-71.631.928 631.360
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
18 -19.094.743 -4.118.220
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 46.141.804 134.326
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8-30 -94.761 76.691
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 46.236.565 57.635
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.666
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.329.165 10.800
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 1.329.165 10.800
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.495.480 1.143.938
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-655.626 549.539
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-839.854 594.399
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-47.294.938 -48.866
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.250 51.695
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
11 -106.250
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
100.000 51.695
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
100.000 51.695
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.000
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -1.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
60.911.245
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
21 60.769.733
Alınan Faiz
141.512
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.609.057 2.829
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.609.057 2.829
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 66.974 64.145
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 13.676.031 66.974


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 13.676.031 66.974
Finansal Yatırımlar
7 106.176 106.176
Ticari Alacaklar
15.000.203 13.380.626
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8-30 3.588.283 1.939.691
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 11.411.920 11.440.935
Diğer Alacaklar
97.780 97.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 97.780 97.780
Stoklar
10 71.962.190 547.037
Peşin Ödenmiş Giderler
18 24.363.839 5.269.096
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 21.227
Diğer Dönen Varlıklar
20 2.496.532 1.862.133
ARA TOPLAM
127.723.978 21.329.822
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
127.723.978 21.329.822
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
183.467 183.467
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 183.467 183.467
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 102.543
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 19.435.805 17.516.541
Maddi Duran Varlıklar
13 231.594 1.905.522
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.293.322 16.776.209
Şerefiye
14 5.922.752 5.922.752
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 9.370.570 10.853.457
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 1.796.503 1.186.898
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
37.043.234 37.568.637
TOPLAM VARLIKLAR
164.767.212 58.898.459
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
47.048.447 906.643
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8-30 179.641 274.402
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 46.868.806 632.241
Diğer Borçlar
81.860 72.860
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 81.860 72.860
Ertelenmiş Gelirler
18 220.675 220.675
Kısa Vadeli Karşılıklar
599.155 746.513
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 399.409 519.730
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 199.746 226.783
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 299.019 888.667
ARA TOPLAM
48.249.156 2.835.358
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
48.249.156 2.835.358
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
1.320.165
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.320.165
Uzun Vadeli Karşılıklar
683.137 75.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 651.777 75.655
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 31.360
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 1.005.833 939.442
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
20 223.953 386.548
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.233.088 1.401.645
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
51.482.244 4.237.003
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
113.758.450 55.088.394
Ödenmiş Sermaye
21 140.000.000 79.542.538
Sermaye Düzeltme Farkları
21 70.140.548 70.140.548
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 339.940 27.669
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
440.059 580.688
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
440.059 580.688
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 854.901 584.160
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -414.842 -3.472
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 1.510.885 1.510.885
Diğer Yedekler
21 8.069.258 7.856.558
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -104.570.492 -103.922.751
Net Dönem Karı veya Zararı
29 -2.171.748 -647.741
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 -473.482 -426.938
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
113.284.968 54.661.456
TOPLAM KAYNAKLAR
164.767.212 58.898.459


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 10.898.258 3.460.665
Satışların Maliyeti
22 -9.637.715 -3.290.706
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.260.543 169.959
BRÜT KAR (ZARAR)
1.260.543 169.959
Genel Yönetim Giderleri
23 -3.186.947 -2.758.505
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 1.727.327 3.569.953
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -1.063.411 -749.214
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.262.488 232.193
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 286.083 890.044
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -1.879.736 -1.701.996
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 -3.708
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.859.849 -579.759
Finansman Gelirleri
26 174.136
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-2.685.713 -579.759
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
454.621 -103.300
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 454.621 -103.300
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
29 -2.231.092 -683.059
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.231.092 -683.059
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
29 -59.344 -35.318
Ana Ortaklık Payları
29 -2.171.748 -647.741
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 29 -0,02680000 -0,00860000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-140.629 -187.842
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 284.992 -209.784
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -514.214 14.316
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
88.593 7.626
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 88.593 7.626
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-140.629 -187.842
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.371.721 -870.901
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-59.344 -35.318
Ana Ortaklık Payları
-2.312.377 -835.583http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/668074


BIST
-Foreks Haber Merkezi-