Ana Sayfa***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor----

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

10 Mayıs 2018 - 18:24 borsagundem.com

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -912.462 40.834.735 187.035.653 41.366.949 334.648.157 72.708 334.720.865
Transferler
2.910.283 38.456.666 -41.366.949
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.875.468 -3.875.468 1.749 -3.873.719
Dönem Karı (Zararı)
-3.875.468 -3.875.468 1.749 -3.873.719
Kar Payları
-29.339.640 -29.339.640 -1.000 -29.340.640
Dönem Sonu Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -912.462 43.745.018 196.152.679 -3.875.468 301.433.049 73.457 301.506.506
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -1.219.223 43.745.018 196.678.996 41.923.047 347.451.120 85.743 347.536.863
Transferler
3.202.692 38.720.355 -41.923.047
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.437.983 5.437.983 -437 5.437.546
Dönem Karı (Zararı)
5.437.983 5.437.983 -437 5.437.546
Kar Payları
-32.263.703 -32.263.703 -1.000 -32.264.703
Dönem Sonu Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -1.219.223 46.947.710 203.135.648 5.437.983 320.625.400 84.306 320.709.706


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.628.263 -7.137.783
Dönem Karı (Zararı)
5.437.546 -3.873.719
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.392.887 7.398.666
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12, 13 4.701.084 4.345.036
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
180.085 115.866
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
180.085 115.866
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.084.099 2.096.732
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 180.014 41.801
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 219.000 205.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.685.085 1.849.931
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.709 -207.359
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
21 -1.367.719 -886.959
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 192.400 315.021
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
21 1.172.610 364.579
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-629.278 2.568.807
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-629.278 2.568.807
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
52.652 44.737
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 2.006.954 -1.561.763
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -3.390
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -3.390
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.517.529 -7.524.311
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.952.500 20.291.082
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-360.133 -200.695
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-17.998.830 -22.239.523
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.510.662 -77.684.020
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
32.315.433 74.811.968
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.915.837 -2.503.123
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.010.340 -4.375.914
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.094.503 1.872.791
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.312.904 -3.999.364
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -143.707 -82.992
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -4.540.934 -3.055.427
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.329.328 -6.318.811
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.390
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.390
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.797.197 -7.100.514
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12, 13 -2.797.197 -7.100.514
Alınan Faiz
1.467.869 778.313
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.630 -65.640
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.303.559 34.408.030
Kredilerden Nakit Girişleri
17.303.559 34.408.030
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.303.559 -34.408.030
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.303.559 -34.408.030
Ödenen Faiz
22 -20.630 -65.640
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.278.305 -13.522.234
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.278.305 -13.522.234
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 88.000.713 93.332.354
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 91.279.018 79.810.120


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 91.456.175 79.455.944
Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları
5 942.564 9.135.362
Ticari Alacaklar
83.353.967 95.472.060
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 20.061 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1 83.333.906 95.472.060
Diğer Alacaklar
6.727 70.089
Stoklar
10 80.406.753 62.407.923
Peşin Ödenmiş Giderler
9 3.236.559 535.373
Diğer Dönen Varlıklar
16.1 782.463 681.112
ARA TOPLAM
260.185.208 247.757.863
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
260.185.208 247.757.863
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8.1 1.803.277 1.379.781
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 235.720 288.372
Maddi Duran Varlıklar
12 179.724.710 181.588.121
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 380.451 420.927
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.088.594 1.304.292
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 63.712 294.815
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
183.296.464 185.276.308
TOPLAM VARLIKLAR
443.481.672 433.034.171
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
59.002.486 55.773.650
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 7.833.785 7.840.230
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2 51.168.701 47.933.420
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 753.901 465.098
Diğer Borçlar
34.716.006 2.400.573
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
32.264.704 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.2 2.451.302 2.400.573
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 1.768.161 4.312.365
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.125.225 6.221.140
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 1.790.405 1.790.405
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7.334.820 4.430.735
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16.2 660.745 518.200
ARA TOPLAM
106.026.524 69.691.026
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
106.026.524 69.691.026
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ertelenmiş Gelirler
9 6.616.832 5.664.872
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.778.998 7.570.921
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 7.778.998 7.570.921
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 2.349.612 2.570.489
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.745.442 15.806.282
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
122.771.966 85.497.308
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
320.625.400 347.451.120
Ödenmiş Sermaye
18 4.873.440 4.873.440
Sermaye Düzeltme Farkları
18 61.484.151 61.484.151
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-71.220 -71.220
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
36.911 36.911
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.219.223 -1.219.223
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.219.223 -1.219.223
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.219.223 -1.219.223
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
46.947.710 43.745.018
Yasal Yedekler
43.103.753 39.901.061
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
3.843.957 3.843.957
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
203.135.648 196.678.996
Net Dönem Karı veya Zararı
5.437.983 41.923.047
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
84.306 85.743
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
320.709.706 347.536.863
TOPLAM KAYNAKLAR
443.481.672 433.034.171


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 75.576.297 39.339.378
Satışların Maliyeti
19 -61.407.441 -39.442.476
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.168.856 -103.098
BRÜT KAR (ZARAR)
14.168.856 -103.098
Genel Yönetim Giderleri
-7.106.122 -7.091.542
Pazarlama Giderleri
-1.710.283 -1.440.429
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20.1 1.444.903 1.644.811
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20.2 -2.563.331 -1.853.539
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.234.023 -8.843.797
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-52.651 -44.586
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.181.372 -8.888.383
Finansman Gelirleri
21 4.937.236 6.287.337
Finansman Giderleri
22 -1.674.108 -2.834.436
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.444.500 -5.435.482
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.006.954 1.561.763
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.996.730 -910.542
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-10.224 2.472.305
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.437.546 -3.873.719
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.437.546 -3.873.719
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-437 1.749
Ana Ortaklık Payları
5.437.983 -3.875.468
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.437.546 -3.873.719
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-437 1.749
Ana Ortaklık Payları
5.437.983 -3.875.468http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682823


BIST

-Foreks Haber Merkezi-