Ana Sayfa***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor----

***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10 Mayıs 2018 - 20:08 borsagundem.com

***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
79.542.538 70.140.548 27.669 584.160 -3.472 1.510.885 7.856.558 -103.922.751 -647.741 55.088.394 -426.938 54.661.456
Transferler
-647.741 647.741
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.078 -298.474 -297.396 -17.837 -315.233
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
212.700 212.700 12.800 225.500
Dönem Sonu Bakiyeler
79.542.538 70.140.548 27.669 584.160 -2.394 1.510.885 8.069.258 -104.570.492 -298.474 55.003.698 -431.975 54.571.723
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
140.000.000 70.140.548 339.940 854.901 -414.842 1.510.885 8.069.258 -104.570.492 -2.171.748 113.758.450 -473.482 113.284.968
Transferler
-2.171.748 2.171.748
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-45.012 -150.252 -195.264 -10.529 -205.793
Dönem Sonu Bakiyeler
140.000.000 70.140.548 339.940 854.901 -459.854 1.510.885 8.069.258 -106.742.240 -150.252 113.563.186 -484.011 113.079.175


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.656.734 1.823
Dönem Karı (Zararı)
13 -160.781 -316.311
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-81.089 23.557
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13.666 29.889
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.855
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -2.855
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-7.298 6.466
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34.430 6.466
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-41.728
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-26.011
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-26.011
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
4.329
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 -43.295 -12.798
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-19.625
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.414.864 294.577
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.153.895 -826.257
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4-14 -2.247.671 280.886
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.906.224 -1.107.143
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
39.450 2.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
39.450 2.700
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.245.103 -211.863
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -1.839.778 1.293.007
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-87.186 52.224
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4-14 61.170 42.605
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -148.356 9.619
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-128.352 -15.234
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-190.872 9.895
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
62.520 -25.129
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-13.656.734 1.823
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
47.312
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
47.312
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
47.312
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.011
Alınan Faiz
26.011
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.583.411 1.823
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.583.411 1.823
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 13.676.031 66.974
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 92.620 68.797


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 92.620 13.676.031
Finansal Yatırımlar
106.176 106.176
Ticari Alacaklar
20.156.953 15.000.203
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-14 5.835.954 3.588.283
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 14.320.999 11.411.920
Diğer Alacaklar
97.780 97.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
97.780 97.780
Stoklar
5 78.207.293 71.962.190
Peşin Ödenmiş Giderler
8 26.203.617 24.363.839
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
47.750 21.227
Diğer Dönen Varlıklar
9 2.660.881 2.496.532
ARA TOPLAM
127.573.070 127.723.978
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
127.573.070 127.723.978
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
183.467 183.467
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
183.467 183.467
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
98.214 102.543
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19.435.805 19.435.805
Maddi Duran Varlıklar
6 191.338 231.594
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.292.132 15.293.322
Şerefiye
5.922.752 5.922.752
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.369.380 9.370.570
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 1.846.368 1.796.503
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
37.047.324 37.043.234
TOPLAM VARLIKLAR
164.620.394 164.767.212
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
46.961.261 47.048.447
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-14 240.811 179.641
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 46.720.450 46.868.806
Diğer Borçlar
59.360 81.860
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
59.360 81.860
Ertelenmiş Gelirler
8 220.675 220.675
Kısa Vadeli Karşılıklar
676.094 599.155
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
518.076 399.409
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 158.018 199.746
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 290.477 299.019
ARA TOPLAM
48.207.867 48.249.156
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
48.207.867 48.249.156
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
1.382.115 1.320.165
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.382.115 1.320.165
Uzun Vadeli Karşılıklar
773.831 683.137
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
742.471 651.777
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
7 31.360 31.360
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 1.001.149 1.005.833
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
9 176.257 223.953
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.333.352 3.233.088
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
51.541.219 51.482.244
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
113.563.186 113.758.450
Ödenmiş Sermaye
140.000.000 140.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
70.140.548 70.140.548
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
339.940 339.940
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
395.047 440.059
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
395.047 440.059
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
854.901 854.901
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-459.854 -414.842
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.510.885 1.510.885
Diğer Yedekler
8.069.258 8.069.258
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-106.742.240 -104.570.492
Net Dönem Karı veya Zararı
13 -150.252 -2.171.748
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-484.011 -473.482
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
113.079.175 113.284.968
TOPLAM KAYNAKLAR
164.620.394 164.767.212


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 6.476.876 2.552.213
Satışların Maliyeti
10 -5.753.329 -2.390.614
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
723.547 161.599
BRÜT KAR (ZARAR)
723.547 161.599
Genel Yönetim Giderleri
-1.120.898 -587.010
Pazarlama Giderleri
-16.196
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 424.210 348.759
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -242.819 -252.457
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-232.156 -329.109
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19.624
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-4.329
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-216.861 -329.109
Finansman Gelirleri
26.011
Finansman Giderleri
-13.226
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-204.076 -329.109
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
43.295 12.798
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 43.295 12.798
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-160.781 -316.311
DÖNEM KARI (ZARARI)
-160.781 -316.311
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 -10.529 -17.837
Ana Ortaklık Payları
13 -150.252 -298.474
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç -0,00110000 -0,00380000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-45.012 1.078
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-56.266 1.348
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11.254 -270
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 11.254 -270
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-45.012 1.078
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-205.793 -315.233
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-10.529 -17.837
Ana Ortaklık Payları
-195.264 -297.396http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683034


BIST

-Foreks Haber Merkezi-