Ana Sayfa***SERVE*** SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***SERVE*** SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

23 Mayıs 2018 - 11:36 borsagundem.com

***SERVE*** SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin 20.06.2018 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 23.05.2018
Genel Kurul Tarihi 20.06.2018
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.06.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Abbasağa Mah. Jandarma Mektebi Sok. Kurtel Apt. 16/A Yıldız

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 - Genel Kurul Tutanağı'nın imzası hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi, onaylanması
4 - Bağımsız Denetim Raporunun okunması
5 - Şirket'in 2017 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi, onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri ,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
8 - 2'si Bağımsız Üye olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tespiti ve yeni Yönetim Kurulunun teşkili,
9 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin onaylanması ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi
10 - Şirketin sosyal yardım amacıyla 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımların genel kurulun bilgisine sunulması,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396. maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi
12 - Şirketimizde 2017 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeni ile, 2017 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili 23.05.2018 tarih ve 05 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması,
13 - SPK'nın 23.01.2018 tarih ve 29833736-110.03.03-E.783 sayılı yazısıyla onaylanan 08.12.2017 tarih ve 21 sayılı yönetim kurulu kararı doğrultusunda Şirketimizin mevcut 19.300.000 Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının güncellenerek 55.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesinin onaylanmasına ,
14 - SPK'nın 23.01.2018 tarih ve 29833736-110.03.03-E.783 sayılı yazısı ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.02.2018 tarih ve 500035491-431.02-E-00031720546 sayılı yazısı ile uygun görüş verilen Esas Sözleşmesinin Şirketin Sermayesi başlıklı 6. Maddesine ilişkin tadil metninin Genel Kurul Onayına sunulması,
15 - TTK 376'ya göre şirket sermayesinin %85 kadarının karşılıksız kalması nedeniyle 23.05.2018 tarih ve 04 sayılı yönetim kurulu kararı ile hazırlanan rapor hakkında genel kurula bilgi sunulmasına,
16 - Şirketin 2018 yılı finansal tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için bağımsız denetçinin seçimi,
17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
18 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi
19 - Dilekler ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 3 Tadil Metni .pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/685057


BIST
-Foreks Haber Merkezi-