Ana Sayfa***SERVE*** SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı----

***SERVE*** SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı

01 Haziran 2018 - 15:37 borsagundem.com

***SERVE*** SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Satışı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Satışı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/06/2018
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Ofma Ofis Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Her türlü kırtasiye, bilgisayar, büro mobilya ve malzemelerinin toptan ve perakende ticareti
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
8.650.000.-TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
05.06.2018
Satış Koşulları
Vadeli (Timed)
Satılan Payların Nominal Tutarı
408.800.-TL
Beher Pay Fiyatı
8,8063 TL
Toplam Tutar
3.600.000.-TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
10,08
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
06,78
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
3.008.048.-TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Özkaynaklarda fon olarak değerlendirilecektir
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
Cemalettin Doğan /Yönetim Kurulu Başkanı
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Yönetim Kurulu Başkanı
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
05/06/2018
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Pazarlık usulü nedeniyle
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 01.06.2018 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.  ?OFMA Ofis Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin Ödenmiş sermayesi 8.650.000.- TL olup, Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu % 4,73 oranında ve (beher hisse 25 TL ve 16.352 adet) 408.800 TL tutarında  hisselerle ilgili olarak ?Şirketimize ait olan Ofma Ofis Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. paylarının tamamı için serbest pazarlık usulü ile 3.600.000.- TL  bedelle Sn. Cemalettin Doğan'a satılmasına ve satışla ilgili satış sözleşmesinin hazırlanmasına karar verilmiştir. Hissedarlarımızın ve kamuyoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/686568


BIST

-Foreks Haber Merkezi-