Ana Sayfa***SERVE*** SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi----

***SERVE*** SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

18 Haziran 2018 - 11:16 borsagundem.com

***SERVE*** SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Özet Bilgi 07.06.2018 tarihinde 10:38 saatinde yapılan Şirketimizin ilişkili taraflara önemli varlık satışı ile ilgili olarak ayrılma hakkı kullanımı süreç iptali
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
01.06.2018 tarih ve 2018.07 numaralı yönetim kurulu kararıyla kararlaştırılan Şirketimizin ilişkili taraflara önemli varlık satışı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulunun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı ( II-23,1) Tebliği"nin 5. Maddesinin Ortaklıkların kendi tüzel kişilikleri ile ilgili mal varlığının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya kiraya vermesi veya mal varlığının tümü veya önemli bir bölümü üzerinde ayni hak tesis etmesini içeren "b" bendi ve 6. Maddesinin 5 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi çerçevesinde yeniden yapılan değerlendirmede a) İşleme konu mal varlığının kamuya açıklanan son finansal tablodaki kayıtlı değerinin (591.952 TL) kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına (5.318.859 TL) oranı %11, b) İşlem tutarının (3.600.000 TL) yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması (0,655 TL/pay) baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine (7.571.467,26 TL) oranı %47,54, c) Devredilecek veya kiraya verilecek veya üzerinde ayni hak tesis edilecek mal varlığı unsurunun son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının (Ofma Ofis Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 2017 yılı karı 44.006,15TL x Serve'nin pay/hisse oranı 4,73 = 2.081 TL) olup, son yıllık finansal tablolardaki gelirlere (-3.172.494 TL) oranının %0 olduğu görülmüş ve Tebliğ'de belirtilen önemlilik kriterlerinin altında olduğu tespit edilmiştir. Oluşan değerler Tebliğin birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen sınırların altında kalsa dahi, Tebliğin 6. Maddesi 3. Fıkrasında her durumda yönetim kurulunun mal varlığının ortaklığın faaliyetleri açısından taşıdığı önemi dikkate alarak değerlendirme yapması gerekir maddesi de dikkate alınarak değerlendirme yapılmış ve mal varlığının şirketin faaliyetlerini etkilemediği sonucuna varılmıştır. Tüm bu değerlendirmeler sonucunda Varlık Satışı İşleminin önemlilik kriterlerine uymadığı ve Önemli nitelikteki işlem olmadığı ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak: 07.06.2018 tarihinde 10:38 saatinde yapılan açıklamada 01.06.2018 tarih ve 2018.07 numaralı yönetim kurulu kararıyla kararlaştırılan Şirketimizin varlık satışının önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesi ile ilgili olarak Önemli nitelikteki işlem olmadığı halde ilgili Tebliğin kapsamı sehven yanlış yorumlama neticesinde Ayrılma hakkı kullanım fiyatı doğmadığı halde ayrılma hakkı kullanım fiyatı açıklaması yapılmıştır. Açıklamayı düzeltir ortaklar ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
İptal Edilen Süreç
Ayrılma Hakkı Kullanımı

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/689244


BIST

-Foreks Haber Merkezi-