Ana Sayfa***SERVE*** SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***SERVE*** SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

20 Haziran 2018 - 13:00 borsagundem.com

***SERVE*** SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 23.05.2018
Genel Kurul Tarihi 20.06.2018
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.06.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Abbasağa Mah. Jandarma Mektebi Sok. Kurtel Apt. 16/A Yıldız

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 - Genel Kurul Tutanağı'nın imzası hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi, onaylanması
4 - Bağımsız Denetim Raporunun okunması
5 - Şirket'in 2017 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi, onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri ,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
8 - 2'si Bağımsız Üye olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tespiti ve yeni Yönetim Kurulunun teşkili,
9 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin onaylanması ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi
10 - Şirketin sosyal yardım amacıyla 2017 yılında yaptığı bağış ve yardımların genel kurulun bilgisine sunulması,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396. maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi
12 - Şirketimizde 2017 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeni ile, 2017 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili 23.05.2018 tarih ve 05 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması,
13 - SPK'nın 23.01.2018 tarih ve 29833736-110.03.03-E.783 sayılı yazısıyla onaylanan 08.12.2017 tarih ve 21 sayılı yönetim kurulu kararı doğrultusunda Şirketimizin mevcut 19.300.000 Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının güncellenerek 55.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesinin onaylanmasına ,
14 - SPK'nın 23.01.2018 tarih ve 29833736-110.03.03-E.783 sayılı yazısı ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.02.2018 tarih ve 500035491-431.02-E-00031720546 sayılı yazısı ile uygun görüş verilen Esas Sözleşmesinin Şirketin Sermayesi başlıklı 6. Maddesine ilişkin tadil metninin Genel Kurul Onayına sunulması,
15 - TTK 376'ya göre şirket sermayesinin %85 kadarının karşılıksız kalması nedeniyle 23.05.2018 tarih ve 04 sayılı yönetim kurulu kararı ile hazırlanan rapor hakkında genel kurula bilgi sunulmasına,
16 - Şirketin 2018 yılı finansal tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için bağımsız denetçinin seçimi,
17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
18 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi
19 - Dilekler ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 3 Tadil Metni .pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1-Divan Başkanlığı'na İbrahim Kürşat Doğan Oy Toplayıcılığı'na Sayım Engür ve Yazmanlığa Arzu Besen'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
2-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3-2017 Yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu şirketimizin kurumsal web sitesinde (www.serve.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlanmış ve Şirket merkezinde yasal süresinden itibaren Sn. Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulmuş olduğundan okundu sayılarak, rapor oy birliği ile kabul edilmiştir.
4-2017 Yılına ait Bağımsız Denetim raporu şirketimizin kurumsal web sitesinde (www.serve.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlanmış ve Şirket merkezinde yasal süresinden itibaren Sn. Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulmuş olduğundan okundu sayılarak, rapor oy birliği ile kabul edilmiştir.
5-Şirketin 2017 yılı Finansal Tablolarının şirketimizin kurumsal web sitesinde (www.serve.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlanmış ve Şirket merkezinde yasal süresinden itibaren Sn. Pay Sahiplerimizin ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayınlanmış ve Sn. Hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olduğundan okundu sayılarak oy birliği ile kabul edilmiştir.
6-2017 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildi. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.)
7-Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 100- TL huzur hakkı ödenmesine, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine toplantı başına aylık net 1.650-TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
8-A grubu imtiyazlı hisse senetleri sahiplerinden Artı Yatırım Holding A.Ş.'nin önerdiği Yönetim Kurulu adaylarından 67261080370 TC Kimlik Numaralı Mustafa Uğur Bayraktar 21302187824 TC Kimlik Numaralı İbrahim Kürşat Doğan 40333177154 TC Kimlik Numaralı Maruf Dindar ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri gereği seçilmesi gereken Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak 11719663868 TC Kimlik Numaralı Fehmi Akın ve 18706977342 TC kimlik numaralı Taner Mirza'nın ilk genel kurula kadar Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmesine oybirliği ile karar verildi
9-Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verildi.
10-Sosyal yardım amacıyla 2017 yılında bağış ve yardım yapılmamıştır. Bu konuda bilgi verilmiştir.
11-Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi, oybirliği ile kabul edildi.
12-Şirketimizde 2017 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeni ile, 2017 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili 23.05.2018 tarih ve 05 sayılı Yönetim Kurulu kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
13-SPK'nın 23.01.2018 tarih ve 29833736-110.03.03-E.783 sayılı yazısıyla onaylanan 08.12.2017 tarih ve 21 sayılı yönetim kurulu kararı doğrultusunda Şirketimizin mevcut 19.300.000 Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının güncellenerek 55.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi
14-SPK'nın 23.01.2018 tarih ve 29833736-110.03.03-E.783 sayılı yazısı ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.02.2018 tarih ve 500035491-431.02-E-00031720546 sayılı yazısı ile uygun görüş verilen Esas Sözleşmesinin Şirketin Sermayesi başlıklı 6. Maddesine ilişkin tadil metninin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi
15-TTK 376'ya göre şirket sermayesinin %85 kadarının karşılıksız kalması nedeniyle 23.05.2018 tarih ve 04 sayılı yönetim kurulu kararı ile hazırlanan rapor hakkında genel kurula bilgi sunuldu.
16-Şirketin 2018 yılı finansal tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.nin Bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
17-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi
18-Şirket tarafından 3. kişiler lehine Teminat, Rehin ve İpotek verilmediği hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
19-Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı. Toplantı Divan Başkanı tarafından kapatıldı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı 20062018.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun20062018.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 20.06.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar ekte sunulmaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/689605


BIST

-Foreks Haber Merkezi-