Ana Sayfa***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)----

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

10 Ağustos 2018 - 18:11 borsagundem.com

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/08/2018
Karar Sayısı
1025-4482
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı

Yönetim Kurulumuzun Finansal Tablolar, Ekleri, Faaliyet Raporu ve Konsolide Kar'ın kabulüne ilişkin, 10.08.2018 tarih ve 1025 - 4482 sayılı kararı ile onaylanmış 01.01.2018 - 30.06.2018 dönemine ait
a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca 30 Haziran 2018 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablolarının ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
        Saygılarımızla.
KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
Philippe Daniel LATOURNARIE                    Kadir BÜYÜKKARA
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı                Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702820


BIST

-Foreks Haber Merkezi-