Ana Sayfa***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor----

***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

14 Ağustos 2018 - 22:10 borsagundem.com

***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
79.542.538 70.140.548 27.669 584.160 -3.472 1.510.885 7.856.558 -103.922.751 -647.741 55.088.394 -426.938 54.661.456
Transferler
-647.741 647.741
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -401.967 217.916 -184.051 -26.901 -210.952
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
212.700 212.700 12.800 225.500
Dönem Sonu Bakiyeler
79.542.538 70.140.548 27.669 584.160 -405.439 1.510.885 8.069.258 -104.570.492 217.916 55.117.043 -441.039 54.676.004
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
140.000.000 70.140.548 339.940 854.901 -414.842 1.510.885 8.069.258 -104.570.492 -2.171.748 113.758.450 -473.482 113.284.968
Transferler
-2.171.748 2.171.748
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 36.573 81.247 117.820 -80.088 37.732
Dönem Sonu Bakiyeler
140.000.000 70.140.548 339.940 854.901 -378.269 1.510.885 8.069.258 -106.742.240 81.247 113.876.270 -553.570 113.322.700


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.548.257 53.426
Dönem Karı (Zararı)
13 1.159 191.015
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-56.152 148.344
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27.521 59.403
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
12.795
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -53.258
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
66.053
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-2.500 29.308
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
66.219 29.308
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-68.719
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-31.428
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
6.389
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 -49.304 31.513
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-19.625 28.120
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-13.493.264 -285.933
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.995.144 -4.070.690
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4-14 -3.347.694 -2.745.674
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.647.450 -1.325.016
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.316
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-15.042.889 -211.863
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -5.152.619 3.861.709
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.813.705 -62.477
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4-14 237.824 -66.796
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -5.051.529 4.319
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
509.405 3.600
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
509.405 3.600
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
18.219.302
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-220.930 193.788
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-438.517 198.473
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
217.587 -4.685
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-13.548.257 53.426
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
40.957 -50.002
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-150.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
47.312 99.998
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
47.312 99.998
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.355
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.355
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
31.428
Alınan Faiz
31.428
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.475.872 3.424
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.475.872 3.424
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 13.676.031 66.974
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 200.159 70.398


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 200.159 13.676.031
Finansal Yatırımlar
106.176 106.176
Ticari Alacaklar
22.048.605 15.000.203
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-14 6.935.977 3.588.283
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 15.112.628 11.411.920
Diğer Alacaklar
97.780 97.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
97.780 97.780
Stoklar
5 86.939.026 71.962.190
Peşin Ödenmiş Giderler
8 29.516.458 24.363.839
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27.336 21.227
Diğer Dönen Varlıklar
9 2.928.940 2.496.532
ARA TOPLAM
141.864.480 127.723.978
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
141.864.480 127.723.978
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
180.151 183.467
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
180.151 183.467
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
96.154 102.543
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19.435.805 19.435.805
Maddi Duran Varlıklar
6 185.029 231.594
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.290.942 15.293.322
Şerefiye
5.922.752 5.922.752
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.368.190 9.370.570
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 1.870.034 1.796.503
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
37.058.115 37.043.234
TOPLAM VARLIKLAR
178.922.595 164.767.212
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
42.234.742 47.048.447
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-14 417.465 179.641
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 41.817.277 46.868.806
Diğer Borçlar
59.360 81.860
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
59.360 81.860
Ertelenmiş Gelirler
8 220.675 220.675
Kısa Vadeli Karşılıklar
727.566 599.155
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
596.539 399.409
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 131.027 199.746
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 417.432 299.019
ARA TOPLAM
43.659.775 48.249.156
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
43.659.775 48.249.156
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
1.852.070 1.320.165
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.852.070 1.320.165
Ertelenmiş Gelirler
8 18.219.302
Uzun Vadeli Karşılıklar
703.638 683.137
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
672.278 651.777
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
7 31.360 31.360
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 1.039.204 1.005.833
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
9 125.906 223.953
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.940.120 3.233.088
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
65.599.895 51.482.244
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
113.876.270 113.758.450
Ödenmiş Sermaye
140.000.000 140.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
70.140.548 70.140.548
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
339.940 339.940
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
476.632 440.059
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
476.632 440.059
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
854.901 854.901
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-378.269 -414.842
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.510.885 1.510.885
Diğer Yedekler
8.069.258 8.069.258
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-106.742.240 -104.570.492
Net Dönem Karı veya Zararı
13 81.247 -2.171.748
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-553.570 -473.482
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
113.322.700 113.284.968
TOPLAM KAYNAKLAR
178.922.595 164.767.212


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 11.211.245 6.067.529 4.734.369 3.515.316
Satışların Maliyeti
10 -10.118.118 -5.028.883 -4.364.789 -2.638.269
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.093.127 1.038.646 369.580 877.047
BRÜT KAR (ZARAR)
1.093.127 1.038.646 369.580 877.047
Genel Yönetim Giderleri
-1.922.450 -1.180.978 -801.552 -593.968
Pazarlama Giderleri
-38.596 -22.400
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 1.533.174 969.544 1.108.964 620.785
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -719.264 -576.564 -476.445 -324.107
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-54.009 250.648 178.147 579.757
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19.624 85.779 85.779
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-113.899 -113.899
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-6.389 -2.060
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-40.774 222.528 176.087 551.637
Finansman Gelirleri
31.428 5.417
Finansman Giderleri
-38.799 -25.573
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-48.145 222.528 155.931 551.637
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
49.304 -31.513 6.009 -44.311
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
49.304 -31.513 6.009 -44.311
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.159 191.015 161.940 507.326
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.159 191.015 161.940 507.326
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 -80.088 -26.901 -69.559 -9.064
Ana Ortaklık Payları
13 81.247 217.916 231.499 516.390
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 13 0,00000000 0,00240000 0,00120000 0,00640000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
36.573 -401.967 81.585 -403.045
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
45.717 -502.459 101.983 -503.807
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.144 100.492 -20.398 100.762
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -9.144 100.492 -20.398 100.762
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
36.573 -401.967 81.585 -403.045
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
37.732 -210.952 243.525 104.281
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-80.088 -26.901 -69.559 -9.064
Ana Ortaklık Payları
117.820 -184.051 313.084 113.345http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/703744


BIST
-Foreks Haber Merkezi-