Ana Sayfa***SERVE*** SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor----

***SERVE*** SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

24 Ekim 2018 - 18:18 borsagundem.com

***SERVE*** SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 378.777 8.696.032 131.481 1.321.654
Satışların Maliyeti
19 -306.641 -7.784.050 -41.596 -1.197.604
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
72.136 911.982 89.885 124.050
BRÜT KAR (ZARAR)
72.136 911.982 89.885 124.050
Genel Yönetim Giderleri
20 -592.994 -461.783 -171.649 -157.229
Pazarlama Giderleri
20 -597.587 -2.390.517 -127.725 -725.635
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 486.829 427.280 248.287 114.099
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -106.986 -225.603 -27.931 -40.265
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-738.602 -1.738.641 10.867 -684.980
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 3.016.390 11.473 8.342 11.473
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -164 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.277.624 -1.727.168 19.209 -673.507
Finansman Gelirleri
24 0 0 0 0
Finansman Giderleri
24 -488.012 -204.478 -66.595 -78.496
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.789.612 -1.931.646 -47.386 -752.003
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-47.572 -382.970 95.274 -109
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -47.572 -382.970 95.274 -109
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.742.040 -2.314.616 47.888 -752.112
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.742.040 -2.314.616 47.888 -752.112
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.742.040 -2.314.616 47.888 -752.112
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 18 0,15000000 -0,20000000 0,00000000 -0,07000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 18 0,15000000 -0,20000000 0,00000000 -0,07000000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.559.492 23.398 -509.281 -3.419 1.191.717 46.480 689.799 -6.783.629 -1.257.082 4.957.475 4.957.475
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
11.559.492 23.398 -509.281 -3.419 1.191.717 46.480 689.799 -6.783.629 -1.257.082 4.957.475 4.957.475
Transferler
18 -1.257.082 1.257.082
Dönem Karı (Zararı)
18 -2.314.616 -2.314.616 -2.314.616
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18 -1.086 -27.783 -28.869 -28.869
Dönem Sonu Bakiyeler
18 11.559.492 23.398 -509.281 -4.505 1.163.934 46.480 689.799 -8.040.711 -2.314.616 2.613.990 2.613.990
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 11.559.492 23.398 -509.281 -7.600 1.093.312 46.480 689.799 -8.040.711 -3.172.494 1.682.395 1.682.395
Transferler
18 -3.172.494 3.172.494
Dönem Karı (Zararı)
1.742.040 1.742.040 1.742.040
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-34.445 177.274 142.829 142.829
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
18 509.281 406.360 915.641 915.641
Dönem Sonu Bakiyeler
18 11.559.492 23.398 406.360 -42.045 1.270.586 46.480 689.799 -11.213.205 1.742.040 4.482.905 4.482.905


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-236.235 -1.403.307
Dönem Karı (Zararı)
1.742.040 -2.314.616
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
18 1.742.040 -2.314.616
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
423.831 527.873
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 -2.534 86.372
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
78.825 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7-25 98.983 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7-25 -20.158 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
299.968 58.531
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 84.812 58.843
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 215.156 -312
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 47.572 382.970
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.609.916 383.436
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.404.249 2.108.656
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.531.637 -27.617
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 127.388 2.136.273
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 310.626 -216.642
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
310.626 -216.642
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 217.843 913.594
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 172.434 -513.996
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
100.827 -1.970.477
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 279.550 -4.318
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -178.723 -1.966.159
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 45.506 471
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.344 -20.240
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
17 -60.159 -20.240
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
17 22.815 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
10 -15.559 17.544
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 64.526
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 64.526
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-444.045 -1.403.307
Alınan Faiz
23 207.810 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 37.986
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 41.527
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 41.527
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -3.541
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 0 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 0 -3.541
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
534.414 1.286.700
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.030.255 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 1.030.255 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-495.841 1.286.700
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -495.841 1.286.700
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
298.179 -78.621
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
298.179 -78.621
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 20.131 129.817
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 318.310 51.196


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.742.040 -2.314.616 47.888 -752.112
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
111.407 -28.869 37.290 -9.261
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25 177.274 0 98.045 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -34.445 -1.358 -50.237 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
25 0 -27.783 0 -9.261
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-31.422 272 -10.518 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
25 -39.000 0 -21.570 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
25 7.578 272 11.052 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
111.407 -28.869 37.290 -9.261
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.853.447 -2.343.485 85.178 -761.373
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18 0 0
Ana Ortaklık Payları
18 1.853.447 -2.343.485 85.178 -761.373


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 318.310 20.131
Ticari Alacaklar
7 3.743.847 339.598
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-26 3.531.637 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 212.210 339.598
Diğer Alacaklar
8 2.147.039 2.479.234
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8-26 2.145.472 2.465.754
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.567 13.480
Stoklar
9 188.610 406.453
Peşin Ödenmiş Giderler
10 49.618 199.917
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10-26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 49.618 199.917
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 280 274
Diğer Dönen Varlıklar
17 239.264 203.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 239.264 203.759
ARA TOPLAM
6.686.968 3.649.366
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6.686.968 3.649.366
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 591.952
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
10 0 591.952
Diğer Alacaklar
7 0 13.942
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 13.942
Maddi Duran Varlıklar
12 1.713.409 1.583.628
Binalar
12 1.661.911 1.462.233
Taşıtlar
12 36.738 98.653
Mobilya ve Demirbaşlar
12 14.760 22.742
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 33.150 5.721
Diğer Haklar
13 126 126
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 33.024 5.595
Peşin Ödenmiş Giderler
0 22.135
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 22.135
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.746.559 2.217.378
TOPLAM VARLIKLAR
8.433.527 5.866.744
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.662.890 3.158.731
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.662.890 3.158.731
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.662.890 3.158.731
Ticari Borçlar
7 688.308 587.481
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-26 279.892 342
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 408.416 587.139
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 175.145 129.639
Diğer Borçlar
8 52.191 116.046
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8-26 0 60.159
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 52.191 55.887
Ertelenmiş Gelirler
10 2.998 18.557
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10-26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 2.998 18.557
Kısa Vadeli Karşılıklar
14-15 42.226 51.605
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 42.226 41.073
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 0 10.532
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
3.623.758 4.062.059
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.623.758 4.062.059
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
102.428 75.917
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 102.428 75.917
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 224.436 46.373
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
17 0 0
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
326.864 122.290
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.950.622 4.184.349
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.482.905 1.682.395
Ödenmiş Sermaye
18 11.559.492 11.559.492
Sermaye Düzeltme Farkları
18 23.398 23.398
Geri Alınmış Paylar (-)
18 0 -509.281
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
406.360 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.275.021 1.132.192
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.228.541 1.085.712
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 1.270.586 1.093.312
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -42.045 -7.600
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
18 46.480 46.480
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
689.799 689.799
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
18 689.799 689.799
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -11.213.205 -8.040.711
Net Dönem Karı veya Zararı
1.742.040 -3.172.494
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.482.905 1.682.395
TOPLAM KAYNAKLAR
8.433.527 5.866.744http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715343


BIST

-Foreks Haber Merkezi-