Ana Sayfa***SERVE*** SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim----

***SERVE*** SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

02 Kasım 2018 - 14:04 borsagundem.com

***SERVE*** SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantımızda Ayrılma hakkı kullanmak isteyen pay sahibi bulunmadığından ayrılma hakkı süreci tamamlanmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Esas sözleşmenin Maksat Mevzu başlıklı 3. maddesinin tadili
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.05.2018
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Var
Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 02.11.2018
Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı? Onaylandı

Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
B Grubu, SERVE, TRASERVE91T0 0,6762

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 22.05.2018 tarih ve 2018/03 sayılı Yönetim Kurulu Kararında yer alan esas sözleşmemizin Maksat Mevzuu başlıklı 3. Maddesinin tadili işlemi Sermaye Piyasası Kurulunun 06.08.2018 Tarih ve 29833736-110.03.03-E.8488
sayılı yazısında belirtildiği üzere 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu' nun 23. ve 24'üncü maddeleri ile Kurulun II-23.1 sayılı ?'Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği' çerçevesinde önemli nitelikte işlem sayıldığından Şirketimiz Ortaklarına ayrılma hakkı tanınmıştı.
Şirketimizin bugün yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında ayrılma hakkı kullanmak isteyen pay sahibi bulunmadığından Ayrılma Hakkı Süreci tamamlanmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/717230


BIST

-Foreks Haber Merkezi-