Ana Sayfa***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor----

***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09 Kasım 2018 - 20:12 borsagundem.com

***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
79.542.538 70.140.548 27.669 584.160 -3.472 1.510.885 7.856.558 -103.922.751 -647.741 55.088.394 -426.938 54.661.456
Transferler
-647.741 647.741
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -365.488 155.353 -210.135 -31.275 -241.410
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
212.700 212.700 12.800 225.500
Dönem Sonu Bakiyeler
79.542.538 70.140.548 27.669 584.160 -368.960 1.510.885 8.069.258 -104.570.492 155.353 55.090.959 -445.413 54.645.546
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
140.000.000 70.140.548 339.940 854.901 -414.842 1.510.885 8.069.258 -104.570.492 -2.171.748 113.758.450 -473.482 113.284.968
Transferler
-2.171.748 2.171.748
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -149.871 -681.324 -831.195 -213.901 -1.045.096
Dönem Sonu Bakiyeler
140.000.000 70.140.548 339.940 854.901 -564.713 1.510.885 8.069.258 -106.742.240 -681.324 112.927.255 -687.383 112.239.872


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.318.794 60.378
Dönem Karı (Zararı)
13 -895.225 124.078
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
96.191 323.767
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29.086 85.010
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
37.487
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -28.566
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
66.053
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
87.330 140.976
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
156.049 90.976
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-68.719
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
50.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-32.798
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-32.798
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
7.081
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 -12.370 29.661
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-19.625 68.120
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.519.760 -387.467
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-62.898.419 -4.147.949
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4-14 -7.030.159 -2.620.697
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-55.868.260 -1.527.252
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.154
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-20.188.045 -211.863
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -16.866.553 3.694.950
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.934.461 3.334
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4-14 65.048 -55.910
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -2.999.509 59.244
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.240 -6.666
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.604.274 6.300
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
155.898
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.448.376 6.300
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
90.763.636
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.991.798 274.427
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.156.626 288.050
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
164.828 -13.623
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-13.318.794 60.378
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
73.755 -50.000
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-150.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
47.312 100.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
47.312 100.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.355
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.355
Alınan Faiz
32.798
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.245.039 10.378
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.245.039 10.378
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 13.676.031 66.974
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 430.992 77.352


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 430.992 13.676.031
Finansal Yatırımlar
106.176 106.176
Ticari Alacaklar
77.927.188 15.000.203
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-14 10.618.442 3.588.283
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 67.308.746 11.411.920
Diğer Alacaklar
97.780 97.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
97.780 97.780
Stoklar
5 92.084.182 71.962.190
Peşin Ödenmiş Giderler
8 41.230.392 24.363.839
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30.615 21.227
Diğer Dönen Varlıklar
9 4.643.770 2.496.532
ARA TOPLAM
216.551.095 127.723.978
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
216.551.095 127.723.978
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
189.621 183.467
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
189.621 183.467
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
95.462 102.543
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19.435.805 19.435.805
Maddi Duran Varlıklar
6 183.464 231.594
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.290.942 15.293.322
Şerefiye
5.922.752 5.922.752
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.368.190 9.370.570
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 1.878.987 1.796.503
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
37.074.281 37.043.234
TOPLAM VARLIKLAR
253.625.376 164.767.212
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
44.113.986 47.048.447
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-14 244.689 179.641
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 43.869.297 46.868.806
Diğer Borçlar
209.358 81.860
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
155.898
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
53.460 81.860
Ertelenmiş Gelirler
8 3.886.195 220.675
Kısa Vadeli Karşılıklar
761.218 599.155
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
630.191 399.409
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
7 131.027 199.746
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 371.484 299.019
ARA TOPLAM
49.342.241 48.249.156
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
49.342.241 48.249.156
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
2.796.941 1.320.165
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.796.941 1.320.165
Ertelenmiş Gelirler
8 87.098.116
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.024.284 683.137
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
992.924 651.777
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
7 31.360 31.360
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 1.038.479 1.005.833
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
9 85.443 223.953
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
92.043.263 3.233.088
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
141.385.504 51.482.244
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
112.927.255 113.758.450
Ödenmiş Sermaye
140.000.000 140.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
70.140.548 70.140.548
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
339.940 339.940
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
290.188 440.059
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
290.188 440.059
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
854.901 854.901
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-564.713 -414.842
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.510.885 1.510.885
Diğer Yedekler
8.069.258 8.069.258
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-106.742.240 -104.570.492
Net Dönem Karı veya Zararı
13 -681.324 -2.171.748
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-687.383 -473.482
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
112.239.872 113.284.968
TOPLAM KAYNAKLAR
253.625.376 164.767.212


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 11.295.525 7.284.611 84.280 1.217.082
Satışların Maliyeti
10 -10.170.555 -5.880.311 -52.437 -851.428
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.124.970 1.404.300 31.843 365.654
BRÜT KAR (ZARAR)
1.124.970 1.404.300 31.843 365.654
Genel Yönetim Giderleri
-3.165.863 -1.829.241 -1.243.413 -648.263
Pazarlama Giderleri
-185.217 -146.621
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 2.733.321 1.274.163 1.200.147 304.619
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -1.409.454 -577.363 -690.190 -799
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-902.243 271.859 -848.234 21.211
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19.624 85.779
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-203.899 -90.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-7.081 -692
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-889.700 153.739 -848.926 -68.789
Finansman Gelirleri
32.798 1.370
Finansman Giderleri
-50.693 -11.894
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-907.595 153.739 -859.450 -68.789
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
12.370 -29.661 -36.934 1.852
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 12.370 -29.661 -36.934 1.852
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-895.225 124.078 -896.384 -66.937
DÖNEM KARI (ZARARI)
-895.225 124.078 -896.384 -66.937
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 -213.901 -31.275 -133.813 -4.374
Ana Ortaklık Payları
13 -681.324 155.353 -762.571 -62.563
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 13 -0,00640000 0,00160000 -0,00640000 0,00080000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-149.871 -365.488 -186.444 36.479
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-187.339 -456.860 -233.056 45.599
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
37.468 91.372 46.612 -9.120
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 37.468 91.372 46.612 -9.120
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-149.871 -365.488 -186.444 36.479
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.045.096 -241.410 -1.082.828 -30.458
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-213.901 -31.275 -133.813 -4.374
Ana Ortaklık Payları
-831.195 -210.135 -949.015 -26.084http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/719266


BIST

-Foreks Haber Merkezi-