Ana Sayfa***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler----

***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

03 Aralık 2018 - 09:18 borsagundem.com

***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.06.2012, 27.02.2013 ve 31.12.2015
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
06.02.2013
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
27.02.2013
Davanın Konusu
İtirazın iptalı davası
Karşı Taraf(lar)
Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş. (Özelleşme öncesi Toroslar Edas? Gaziantep I?l Müdürlüg?ü)
Davanın Tutarı
6.821.383,50 TL
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
2,70
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Gaziantep Asliye Ticaret Mahkemesi - 2013/397
Davanın Duruşma Tarihi
-------
Alınan Karar
Tenzip
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
------
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
------
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Ortaklığın faaliyetine etkisi olmayacaktır.
Açıklamalar

Daha önce, ilk olarak 06.06.2012 tarihinde olmak üzere muhtelif tarihlerde ve finansal tablo dipnotlarımızda, S¸irketimize, Toroslar Edas¸ Gaziantep I·l Müdürlüg?ü tarafından, Gaziantep 12'nci I·cra Müdürlüg?ü vasıtasıyla, 6.821.383.50 TL tutarında bir ilamsız takipte ödeme emri gönderildiği, ilgili kuruma tüm borçlarımızın 6111 sayılı kanun kapsamında yapılandırıldığı, bu sebeple yapılandırma dışında tarafımıza gönderilen bu ödeme emrine karşı itirazda bulunduğumuzu ve Kurumun itirazın iptali davası açtığı, açılan davanın lehimize bilirkişi raporları olmasına rağmen yerel mahkemede aleyhimize sonuçlandığı, yerel mahkeme kararının Yargıtay'da temyiz edildiği bildirilmiştir. İlk açıklamamızdan bu güne kadar geçen 6,5 yıllık sürede hukuki süreçlerin henüz tamamlanmamış olması, devam eden davanın ticari faaliyetlerimize menfi etkisi ve hukuki sürecin ne kadar daha süreceğinin öngörülememesi sebebi ile davanın diğer tarafı  Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş. (Özelleşme öncesi Toroslar Edas¸ Gaziantep I·l Müdürlüg?ü) ile sulh anlaşması yapılmış olup, anlaşmaya göre 06.06.2012 tarihinde 6.821.383.50 TL olarak başlatılan ve bugüne kadar üzerine faiz tahakkuk eden takip dosyası için toplam 2.500.000 TL ödeme yapılacaktır. Ödemeler 5 eşit taksitte yapılacak olup, 2. taksit ödemesini müteakip davacı dava dosyalarından feragat edecektir.
Kamuoyunun bilgilerini sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/722524


BIST

-Foreks Haber Merkezi-