Ana Sayfa***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor----

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor

24 Ocak 2019 - 18:23 borsagundem.com

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 4.027.753 8.727.283
Satışların Maliyeti
19 -1.836.594 -7.953.733
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.191.159 773.550
BRÜT KAR (ZARAR)
2.191.159 773.550
Genel Yönetim Giderleri
20 -880.970 -611.345
Pazarlama Giderleri
20 -670.497 -2.870.484
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 495.751 574.825
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -267.139 -336.150
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
868.304 -2.469.604
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 3.017.002 21.569
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -224 -7.475
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.885.082 -2.455.510
Finansman Giderleri
24 -778.702 -363.970
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.106.380 -2.819.480
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
15.066 -353.014
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 15.066 -353.014
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.121.446 -3.172.494
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.121.446 -3.172.494
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.121.446 -3.172.494
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,27000000 -0,27000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 11.559.492 23.398 -509.281 -3.419 1.191.717 46.480 689.799 -6.783.629 -1.257.082 4.957.475 4.957.475
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
18 11.559.492 23.398 -509.281 -3.419 1.191.717 46.480 689.799 -6.783.629 -1.257.082 4.957.475 4.957.475
Transferler
-1.257.082 1.257.082
Dönem Karı (Zararı)
-3.172.494 -3.172.494 -3.172.494
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.181 -98.405 -102.586 -102.586
Dönem Sonu Bakiyeler
18 11.559.492 23.398 -509.281 -7.600 1.093.312 46.480 689.799 -8.040.711 -3.172.494 1.682.395 1.682.395
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 11.559.492 23.398 -509.281 -7.600 1.093.312 46.480 689.799 -8.040.711 -3.172.494 1.682.395 1.682.395
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
18 11.559.492 23.398 -509.281 -7.600 1.093.312 46.480 689.799 -8.040.711 -3.172.494 1.682.395 1.682.395
Transferler
-3.172.494 3.172.494
Dönem Karı (Zararı)
3.121.446 3.121.446 3.121.446
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-33.717 170.599 136.882 136.882
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
509.281 406.360 915.641 915.641
Dönem Sonu Bakiyeler
18 11.559.492 23.398 0 406.360 -41.317 1.263.911 46.480 689.799 -11.213.205 3.121.446 5.856.364 5.856.364


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-641.043 -1.372.934
Dönem Karı (Zararı)
18 3.121.446 -3.172.494
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
229.281 626.705
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 34.565 112.348
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
169.984 106.667
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7-25 169.984 106.667
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
39.798 54.676
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 58.188 54.906
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -18.390 -230
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -15.066 353.014
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.280.856 1.153.280
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.232.119 2.545.651
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 0 124.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.232.119 2.421.451
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
988.900 -462.195
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 0 -453.391
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
988.900 -8.804
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 406.453 990.937
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 199.224 -160.835
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
151.715 -1.938.018
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -342 -3.976
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
152.057 -1.934.042
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 84.068 54.979
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.138.015 43.250
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
17 568.424 60.159
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
569.591 -16.909
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
10 -17.112 16.404
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 63.107
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 63.107
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-930.129 -1.392.509
Alınan Faiz
23 289.086 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 19.575
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.834 86.316
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -3.541
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 -3.541
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.834 89.857
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -13.834 89.857
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
655.272 1.176.932
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.030.255 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 1.030.255 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-374.983 1.176.932
Kredilerden Nakit Girişleri
6 -374.983 1.176.932
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
395 -109.686
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
395 -109.686
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 20.131 129.817
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 20.526 20.131


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.121.446 -3.172.494
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
106.768 -102.586
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
170.599 -98.405
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-33.717 -4.181
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-30.114 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7.418 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-37.532 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
106.768 -102.586
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.228.214 -3.275.080
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.228.214 -3.275.080


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 20.526 20.131
Ticari Alacaklar
7.571.717 339.598
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7-26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 7.571.717 339.598
Diğer Alacaklar
1.675.866 2.479.234
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8-26 0 2.465.754
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.675.866 13.480
Stoklar
9 0 406.453
Peşin Ödenmiş Giderler
22.828 199.917
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10-26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 22.828 199.917
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 310 274
Diğer Dönen Varlıklar
32.133 203.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 32.133 203.759
ARA TOPLAM
9.323.380 3.649.366
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.323.380 3.649.366
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
27 0 591.952
Diğer Alacaklar
0 13.942
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 13.942
Maddi Duran Varlıklar
12 1.572.213 1.583.628
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 37.401 5.721
Peşin Ödenmiş Giderler
0 22.135
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.609.614 2.217.378
TOPLAM VARLIKLAR
10.932.994 5.866.744
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.568.250 3.158.731
Ticari Borçlar
739.196 587.481
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7-26 0 342
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 739.196 587.139
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 213.707 129.639
Diğer Borçlar
1.240.737 116.046
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8-26 628.583 60.159
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 612.154 55.887
Ertelenmiş Gelirler
1.445 18.557
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10-26 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
10 1.445 18.557
Kısa Vadeli Karşılıklar
63.778 51.605
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 40.665 41.073
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 23.113 10.532
ARA TOPLAM
4.827.113 4.062.059
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.827.113 4.062.059
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
89.241 75.917
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 89.241 75.917
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 160.276 46.373
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
249.517 122.290
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.076.630 4.184.349
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.856.364 1.682.395
Ödenmiş Sermaye
18 11.559.492 11.559.492
Sermaye Düzeltme Farkları
18 23.398 23.398
Geri Alınmış Paylar (-)
18 0 -509.281
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 406.360 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.269.074 1.132.192
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.269.074 1.132.192
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 1.263.911 1.093.312
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -41.317 -7.600
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 46.480 46.480
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 689.799 689.799
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -11.213.205 -8.040.711
Net Dönem Karı veya Zararı
18 3.121.446 -3.172.494
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.856.364 1.682.395
TOPLAM KAYNAKLAR
10.932.994 5.866.744http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/735047


BIST

-Foreks Haber Merkezi-