Ana Sayfa***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi----

***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

31 Ocak 2019 - 15:51 borsagundem.com

***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.01.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24/01/2019
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Var
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
İhlas Chınasılkroadgroup Commodıty Dış Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Yurt içi ve yurt dışı ticaret
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
50.000
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
31.01.2019
Edinme Koşulları
Diğer (Other)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
15.000
Beher Payın Alış Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
15.000
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%30
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%30
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%30
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0006
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%013
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
İştirak
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi

Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Kuruluş
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Kuruluş
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Daha o¨nce, 24.01.2019 tarihinde yapılan o¨zel durum ac¸ıklamasında, şirketimiz İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş.'nin %30, iştirakimiz İhlas China Silk Road Group Finansal Danışmanlık A.Ş.'nin %20 ve CSSM Co. LTD.'nin %50 ortaklığı ile sermayesi 50 bin TL olan İhlas Chınasılkroadgroup Commodıty Dış Ticaret A.Ş. şirketini kurmaya karar verildiği  bildirilmis¸ti.
So¨z konusu s¸irketin kurulus¸ is¸lemi İhlas Chınasılkroadgroup Commodıty Dış Ticaret Anonim Şirketi ünvanı ile bugün (31.01.2019) tamamlanmıs¸tır.
Kurulus¸u gerc¸ekles¸tirilen s¸irketin faaliyet konusu özetle şu şekildedir. Ulusal ve uluslararası piyasalarda her türlü emtianın ticaretini yapmak, bu faaliyet ile ilgili e-ticaret platformları oluşturmak, geliştirmek ve etkin bir şekilde kullanmak, ticari faaliyetlerde bulunmak bunun yanı sıra yurtiçi ve yurtdışı yeraltı ve yerüstü maden ve tabi kaynakların aranması, çıkarılması, işlenmesi, e- ticaret platformları da dahil her türlü alanda ticareti, depolama, lojistiği ve bu konularda mühendislik hizmetleri dahil danışmanlık hizmetlerinde bulunmaktır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/736345


BIST

-Foreks Haber Merkezi-