Ana Sayfa***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor----

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

28 Şubat 2019 - 18:48 borsagundem.com
-306.761 41.923.047 41.616.286 14.035 41.630.321
Dönem Karı (Zararı)
41.923.047 41.923.047 14.051 41.937.098
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-306.761 -306.761 -16 -306.777
Kar Payları
18 -28.813.323 -28.813.323 -1.000 -28.814.323
Dönem Sonu Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -1.219.223 43.745.018 196.678.996 41.923.047 347.451.120 85.743 347.536.863
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -1.219.223 43.745.018 196.678.996 41.923.047 347.451.120 85.743 347.536.863
Transferler
3.202.692 38.720.355 -41.923.047
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-531.185 34.993.710 34.462.525 17.083 34.479.608
Dönem Karı (Zararı)
34.993.710 34.993.710 18.096 35.011.806
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-531.185 -531.185 -1.013 -532.198
Kar Payları
18 -31.694.653 -31.694.653 -1.000 -31.695.653
Dönem Sonu Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -1.750.408 46.947.710 203.704.698 34.993.710 350.218.992 101.826 350.320.818


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.789.798 45.376.248
Dönem Karı (Zararı)
35.011.806 41.937.098
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
32.745.810 33.656.925
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 18.382.276 17.513.965
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.235.358 80.365
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22.2 3.235.358 80.365
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
452.546 1.634.148
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 297.939 1.336.658
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 107.688 -119.167
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
46.919 416.657
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.198.853 2.377.911
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -3.153.738 -2.915.353
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 747.619 4.249.706
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
22.2 207.266 1.043.558
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.880.108 2.369.949
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
3.880.108 2.369.949
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 151.500 -10.847
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 9.043.779 10.697.318
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
23 -200.904 -1.005.884
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-31.349.372 -18.763.957
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.190.781 -30.276.527
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-978.743 650.410
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-32.921.463 -6.005.945
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.761.857 9.727.563
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
37.427 -885.837
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.439.231 8.026.379
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.433.097 5.462.644
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.006.134 2.563.735
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
36.408.244 56.830.066
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -805.184 -579.173
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -14.871.742 -11.039.420
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
58.480 164.775
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.667.478 -18.061.138
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
300.001 3.062.017
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
300.001 3.062.017
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.328.991 -23.869.255
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12, 13 -19.328.991 -23.869.255
Alınan Faiz
3.361.512 2.746.100
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-31.858.095 -32.538.697
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
102.898.545 1.638.443.681
Kredilerden Nakit Girişleri
102.898.545 1.638.443.681
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-102.898.545 -1.638.443.681
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-102.898.545 -1.638.443.681
Ödenen Temettüler
18 -31.695.653 -28.814.323
Ödenen Faiz
25 -162.442 -3.724.374
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.735.775 -5.223.587
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-26.735.775 -5.223.587
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 88.000.713 93.224.300
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 61.264.938 88.000.713


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 61.334.471 79.455.944
Finansal Yatırımlar
5 0 9.135.362
Ticari Alacaklar
89.552.341 95.472.060
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 4.892.427 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1 84.659.914 95.472.060
Diğer Alacaklar
8.1 625.236 70.089
Stoklar
10 95.329.386 62.407.923
Peşin Ödenmiş Giderler
9 835.817 535.373
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 492.792 0
Diğer Dönen Varlıklar
16.1 2.980.699 681.112
ARA TOPLAM
251.150.742 247.757.863
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
251.150.742 247.757.863
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8.1 1.803.372 1.379.781
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 136.872 288.372
Maddi Duran Varlıklar
12 182.342.792 181.588.121
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 513.874 420.927
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.713.761 1.304.292
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 619.515 294.815
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
187.130.186 185.276.308
TOPLAM VARLIKLAR
438.280.928 433.034.171
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
60.078.802 55.773.650
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 7.360.236 7.840.230
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2 52.718.566 47.933.420
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.270.368 465.098
Diğer Borçlar
8.2 2.438.000 2.400.573
Türev Araçlar
5 3.566.822 0
Ertelenmiş Gelirler
9 4.176.937 6.054.118
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 0 4.312.365
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.865.070 6.221.140
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.139.203 2.633.765
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 3.725.867 3.587.375
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16.2 0 128.954
ARA TOPLAM
78.395.999 75.355.898
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
78.395.999 75.355.898
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
7.824.778 7.570.921
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 7.824.778 7.570.921
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 1.739.333 2.570.489
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.564.111 10.141.410
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
87.960.110 85.497.308
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
350.218.992 347.451.120
Ödenmiş Sermaye
18 4.873.440 4.873.440
Sermaye Düzeltme Farkları
18 61.484.151 61.484.151
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-71.220 -71.220
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
36.911 36.911
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.750.408 -1.219.223
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.750.408 -1.219.223
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
46.947.710 43.745.018
Yasal Yedekler
43.103.753 39.901.061
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
3.843.957 3.843.957
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
203.704.698 196.678.996
Net Dönem Karı veya Zararı
34.993.710 41.923.047
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
101.826 85.743
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
350.320.818 347.536.863
TOPLAM KAYNAKLAR
438.280.928 433.034.171


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 372.728.488 337.829.071
Satışların Maliyeti
19 -299.142.076 -261.479.359
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
73.586.412 76.349.712
BRÜT KAR (ZARAR)
73.586.412 76.349.712
Genel Yönetim Giderleri
20.1 -32.787.627 -28.648.927
Pazarlama Giderleri
20.2 -6.751.247 -6.818.768
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22.1 3.987.521 5.262.187
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22.2 -7.228.831 -2.454.559
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.806.228 43.689.645
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 1.022.744 1.514.728
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 -151.500 10.847
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
31.677.472 45.215.220
Finansman Gelirleri
24 33.721.182 17.766.567
Finansman Giderleri
25 -21.343.069 -10.347.371
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
44.055.585 52.634.416
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-9.043.779 -10.697.318
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -10.066.585 -12.465.588
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 1.022.806 1.768.270
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35.011.806 41.937.098
DÖNEM KARI (ZARARI)
35.011.806 41.937.098
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
18.096 14.051
Ana Ortaklık Payları
34.993.710 41.923.047
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-532.198 -306.777
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -665.248 -383.471
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
17 133.050 76.694
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-532.198 -306.777
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
34.479.608 41.630.321
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17.083 14.035
Ana Ortaklık Payları
34.462.525 41.616.286http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743362


BIST
-Foreks Haber Merkezi-