Ana Sayfa***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)----

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

28 Şubat 2019 - 18:50 borsagundem.com

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/02/2019
Karar Sayısı
1030
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı

Yönetim Kurulumuzun, 28.02.2019 tarihli 1030 sayılı kararı ile onaylanmış
a) Şirketimizin, 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 dönemine ait, bağımsız denetimden geçmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan finansal tablolarının, faaliyet raporunun ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih, 2/49 sayılı kararı gereğince, KAP üzerinde Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) bildirimleri ile yayınlanan Kurumsal Yönetim raporlamasının tarafımızca incelendiğini,
 
b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla.
 
KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.
 
         Kadir BÜYÜKKARA
Emine ÜSTÜNDAĞ
Genel Müdür
    
    
            
Grup Muhasebe Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743369


BIST
-Foreks Haber Merkezi-