Ana Sayfa***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor ----

***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11 Mart 2019 - 20:57 borsagundem.com

***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
79.542.538 70.140.548 27.669 584.160 -3.472 1.510.885 7.856.558 -103.922.751 -647.741 55.088.394 -426.938 54.661.456
Transferler
-647.741 647.741
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21, 29 270.741 -411.370 -2.171.748 -2.312.377 -59.344 -2.371.721
Sermaye Arttırımı
21 60.457.462 312.271 60.769.733 60.769.733
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
21 212.700 212.700 12.800 225.500
Dönem Sonu Bakiyeler
140.000.000 70.140.548 339.940 854.901 -414.842 1.510.885 8.069.258 -104.570.492 -2.171.748 113.758.450 -473.482 113.284.968
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
140.000.000 70.140.548 339.940 854.901 -414.842 1.510.885 8.069.258 -104.570.492 -2.171.748 113.758.450 -473.482 113.284.968
Transferler
-2.171.748 2.171.748
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
21, 29 -199.529 -1.773.039 -1.972.568 -178.008 -2.150.576
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
21 -418.280 -418.280 -418.280
Dönem Sonu Bakiyeler
140.000.000 70.140.548 339.940 436.621 -614.371 1.510.885 8.069.258 -106.742.240 -1.773.039 111.367.602 -651.490 110.716.112


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.567.967 -47.294.938
Dönem Karı (Zararı)
29 -1.951.047 -2.231.092
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.220.631 1.489.489
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-15 421.523 110.173
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.753.197 392.685
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.422.945 175.910
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 330.252 216.775
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
108.185 72.897
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 176.904 68.575
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-68.719 4.322
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
32.813 -174.136
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -32.853 -174.136
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
65.666
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.341.038 141.485
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 -2.341.038 141.485
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 7.871 3.708
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -2.183.558 -454.621
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 -19.624 1.397.298
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.396.289 -46.553.335
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-63.530.504 -1.795.487
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8-30 -3.933.741 -1.648.592
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-59.596.763 -146.895
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -11.708
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-21.553.964 -71.631.928
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
18 -11.312.657 -19.094.743
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.804.213 46.141.804
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8-30 -86.182 -94.761
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -3.718.031 46.236.565
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.666
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.346.272 1.329.165
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
166.923
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.179.349 1.329.165
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
91.506.628
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.036.143 -1.495.480
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.142.955 -655.626
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
106.812 -839.854
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-13.567.967 -47.294.938
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
40.956 -7.250
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
11 -106.250
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
47.312 100.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
47.312 100.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.356 -1.000
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.356
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -1.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
32.853 60.911.245
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
21 60.769.733
Alınan Faiz
32.853 141.512
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.494.158 13.609.057
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.494.158 13.609.057
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 13.676.031 66.974
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 181.873 13.676.031


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 181.873 13.676.031
Finansal Yatırımlar
7 106.176 106.176
Ticari Alacaklar
77.107.762 15.000.203
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8-30 7.522.024 3.588.283
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 69.585.738 11.411.920
Diğer Alacaklar
97.780 97.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 97.780 97.780
Stoklar
10 93.185.902 71.962.190
Peşin Ödenmiş Giderler
18 35.676.496 24.363.839
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 30.623 21.227
Diğer Dönen Varlıklar
20 4.630.091 2.496.532
ARA TOPLAM
211.016.703 127.723.978
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
211.016.703 127.723.978
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
195.175 183.467
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 195.175 183.467
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 94.672 102.543
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 21.386.277 19.435.805
Maddi Duran Varlıklar
13 144.811 231.594
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.913.053 15.293.322
Şerefiye
14 5.922.752 5.922.752
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 8.990.301 9.370.570
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 4.786.069 1.796.503
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
41.520.057 37.043.234
TOPLAM VARLIKLAR
252.536.760 164.767.212
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
43.244.234 47.048.447
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8-30 93.459 179.641
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 43.150.775 46.868.806
Diğer Borçlar
198.493 81.860
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
9-30 166.923
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 31.570 81.860
Ertelenmiş Gelirler
18 309.631 220.675
Kısa Vadeli Karşılıklar
792.171 599.155
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 661.144 399.409
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 131.027 199.746
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
20 396.029 299.019
ARA TOPLAM
44.940.558 48.249.156
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.940.558 48.249.156
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
2.549.804 1.320.165
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 2.549.804 1.320.165
Ertelenmiş Gelirler
18 91.417.672
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.109.451 683.137
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.078.091 651.777
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
16 31.360 31.360
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 1.765.478 1.005.833
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
20 37.685 223.953
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
96.880.090 3.233.088
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
141.820.648 51.482.244
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
111.367.602 113.758.450
Ödenmiş Sermaye
21 140.000.000 140.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 70.140.548 70.140.548
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 339.940 339.940
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-177.750 440.059
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-177.750 440.059
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 436.621 854.901
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -614.371 -414.842
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 1.510.885 1.510.885
Diğer Yedekler
21 8.069.258 8.069.258
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-106.742.240 -104.570.492
Net Dönem Karı veya Zararı
29 -1.773.039 -2.171.748
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21 -651.490 -473.482
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
110.716.112 113.284.968
TOPLAM KAYNAKLAR
252.536.760 164.767.212


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 17.859.678 10.898.258
Satışların Maliyeti
22 -16.342.574 -9.637.715
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.517.104 1.260.543
BRÜT KAR (ZARAR)
1.517.104 1.260.543
Genel Yönetim Giderleri
23 -5.274.771 -3.186.947
Pazarlama Giderleri
23 -204.670
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 3.667.090 1.727.327
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -6.158.215 -1.063.411
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.453.462 -1.262.488
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 2.424.494 286.083
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -63.832 -1.879.736
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 -7.871 -3.708
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.100.671 -2.859.849
Finansman Gelirleri
26 32.853 174.136
Finansman Giderleri
27 -66.787
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.134.605 -2.685.713
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.183.558 454.621
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 2.183.558 454.621
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.951.047 -2.231.092
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.951.047 -2.231.092
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
29 -178.008 -59.344
Ana Ortaklık Payları
29 -1.773.039 -2.171.748
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 29 -0,01390000 -0,02680000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-617.809 -140.629
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-414.762 284.992
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-249.410 -514.214
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
46.363 88.593
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 46.363 88.593
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-617.809 -140.629
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.568.856 -2.371.721
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-178.008 -59.344
Ana Ortaklık Payları
-2.390.848 -2.312.377http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747069


BIST
-Foreks Haber Merkezi-