Ana Sayfa***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor----

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

10 Mayıs 2019 - 18:11 borsagundem.com

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -1.219.223 43.745.018 196.678.996 41.923.047 347.451.120 85.743 347.536.863
Transferler
3.202.692 38.720.355 -41.923.047
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.219.223 47.361.030 352.889.103 85.306 352.974.409
Dönem Karı (Zararı)
5.437.983 5.437.983 -437 5.437.546
Kar Payları
18 -32.263.703 -32.263.703 -1.000 -32.264.703
Dönem Sonu Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -1.219.223 46.947.710 203.135.648 5.437.983 320.625.400 84.306 320.709.706
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -1.750.408 46.947.710 203.704.698 34.993.710 350.218.992 101.826 350.320.818
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.645.712 -2.645.712 -2.645.712
Transferler
659.588 34.334.122 -34.993.710
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.327.725 -4.327.725 6.903 -4.320.822
Dönem Karı (Zararı)
-4.327.725 -4.327.725 6.903 -4.320.822
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
18 -60.000 -60.000
Dönem Sonu Bakiyeler
4.873.440 61.484.151 -71.220 36.911 -1.750.408 47.607.298 235.393.108 -4.327.725 343.245.555 48.729 343.294.284


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.686.390 4.613.043
Dönem Karı (Zararı)
-4.320.822 5.437.546
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.415.915 9.377.667
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 12.282.286 4.685.865
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
104.639 180.085
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20.2 104.639 180.085
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.975.156 3.084.099
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 127.708 180.014
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20.1 -60.000 219.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.907.448 2.685.085
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
939.835 -2.709
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22 -582.738 -1.367.719
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 839.605 192.400
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
20.2 682.968 1.172.610
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.566.822 -629.278
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-3.566.822 -629.278
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 18.230 52.651
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -1.337.409 2.006.954
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.826.940 -5.517.529
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
21.072.745 11.619.756
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-670.738 -1.027.390
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.743.674 -17.998.830
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.661.926 2.432.202
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
537.831 1.372.570
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
638.822 -1.915.837
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.271.428 -3.010.340
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.910.250 1.094.503
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.731.847 9.297.684
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -59.223 -143.707
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -1.895.320 -4.540.934
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-21.805.793 -1.329.328
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.436.062 -2.797.197
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -22.436.062 -2.797.197
Alınan Faiz
630.269 1.467.869
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.690.377 -20.630
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
116.723.880 17.303.559
Kredilerden Nakit Girişleri
116.723.880 17.303.559
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-102.898.545 -17.303.559
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-102.898.545 -17.303.559
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.645.712
Ödenen Faiz
-489.246 -20.630
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.801.806 3.263.085
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.801.806 3.263.085
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 61.264.938 88.000.713
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 45.463.132 91.263.798


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 45.485.134 61.334.471
Ticari Alacaklar
68.668.477 89.552.341
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 423.266 4.892.427
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.1 68.245.211 84.659.914
Diğer Alacaklar
8.1 733.157 625.236
Stoklar
10 101.073.060 95.329.386
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.914.059 835.817
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 2.195.881 492.792
Diğer Dönen Varlıklar
16.1 2.553.004 2.980.699
ARA TOPLAM
222.622.772 251.150.742
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
222.622.772 251.150.742
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8.1 2.366.194 1.803.372
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 118.641 136.872
Maddi Duran Varlıklar
12 191.981.358 182.342.792
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 1.029.084 513.874
Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.771.826 1.713.761
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 1.055.989 619.515
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
198.323.092 187.130.186
TOPLAM VARLIKLAR
420.945.864 438.280.928
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.949.741 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.949.741 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.949.741 0
Ticari Borçlar
35.087.992 60.078.802
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 5.691.575 7.360.236
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7.2 29.396.417 52.718.566
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.072.922 1.270.368
Diğer Borçlar
8.2 2.975.828 2.438.000
Türev Araçlar
5 0 3.566.822
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 6.087.188 4.176.937
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.712.518 6.865.070
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.419.091 3.139.203
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 7.293.427 3.725.867
ARA TOPLAM
58.886.189 78.395.999
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
58.886.189 78.395.999
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.875.594 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.875.594 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9.875.594 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
8.243.622 7.824.778
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 8.243.622 7.824.778
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 646.175 1.739.333
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
18.765.391 9.564.111
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
77.651.580 87.960.110
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
343.245.555 350.218.992
Ödenmiş Sermaye
18 4.873.440 4.873.440
Sermaye Düzeltme Farkları
18 61.484.151 61.484.151
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-71.220 -71.220
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
36.911 36.911
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.750.408 -1.750.408
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.750.408 -1.750.408
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
47.607.298 46.947.710
Yasal Yedekler
43.763.341 43.103.753
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
3.843.957 3.843.957
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
235.393.108 203.704.698
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.327.725 34.993.710
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
48.729 101.826
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
343.294.284 350.320.818
TOPLAM KAYNAKLAR
420.945.864 438.280.928


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 54.907.812 75.576.297
Satışların Maliyeti
-52.994.067 -61.407.441
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.913.745 14.168.856
BRÜT KAR (ZARAR)
1.913.745 14.168.856
Genel Yönetim Giderleri
-8.010.982 -7.106.122
Pazarlama Giderleri
-1.079.946 -1.710.283
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20.1 443.284 1.396.767
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20.2 -1.046.734 -2.563.331
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.780.633 4.185.887
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 10.750 48.136
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 -18.230 -52.651
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.788.113 4.181.372
Finansman Gelirleri
22 6.937.152 4.937.236
Finansman Giderleri
23 -4.807.270 -1.674.108
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.658.231 7.444.500
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.337.409 -2.006.954
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -192.231 -1.996.730
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 1.529.640 -10.224
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.320.822 5.437.546
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.320.822 5.437.546
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.903 -437
Ana Ortaklık Payları
-4.327.725 5.437.983
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.320.822 5.437.546
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.903 -437
Ana Ortaklık Payları
-4.327.725 5.437.983http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763003


BIST

-Foreks Haber Merkezi-