Ana Sayfa***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor----

***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10 Mayıs 2019 - 18:52 borsagundem.com

***IHLGM*** İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
140.000.000 70.140.548 339.940 854.901 -414.842 1.510.885 8.069.258 -104.570.492 -2.171.748 113.758.450 -473.482 113.284.968
Transferler
-2.171.748 2.171.748
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 -45.012 -150.252 -195.264 -10.529 -205.793
Dönem Sonu Bakiyeler
140.000.000 70.140.548 339.940 854.901 -459.854 1.510.885 8.069.258 -106.742.240 -150.252 113.563.186 -484.011 113.079.175
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
140.000.000 70.140.548 339.940 436.621 -614.371 1.510.885 8.069.258 -106.742.240 -1.773.039 111.367.602 -651.490 110.716.112
Transferler
-1.773.039 1.773.039
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13 104.657 3.513.409 3.618.066 -12.157 3.605.909
Sermaye Arttırımı
196.000.000 12.000 196.012.000 196.012.000
Dönem Sonu Bakiyeler
336.000.000 70.140.548 351.940 436.621 -509.714 1.510.885 8.069.258 -108.515.279 3.513.409 310.997.668 -663.647 310.334.021


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-97.758.484 -13.656.734
Dönem Karı (Zararı)
13 3.501.252 -160.781
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.180.997 -81.089
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
101.381 13.666
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-59.886 -2.855
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 -59.886 -2.855
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
243.220 -7.298
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
250.644 34.430
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-7.424 -41.728
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.604.057 -26.011
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.607.785 -26.011
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.728 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
8.734 4.329
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 -1.870.389 -43.295
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-19.625
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-98.078.739 -13.414.864
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
315
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.626.159 -5.153.895
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4-14 -729.491 -2.247.671
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-21.896.668 -2.906.224
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-34.491.965 -6.245.103
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -40.237.638 -1.839.778
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.176.743 -87.186
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4-14 78.523 61.170
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 -8.255.266 -148.356
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-122.946
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
109.650 39.450
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-18.975
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
128.625 39.450
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10.402.628
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.935.881 -128.352
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-2.710.609 -190.872
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-225.272 62.520
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-97.758.484 -13.656.734
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.590.877 73.323
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-3.750
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
47.312
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
47.312
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.158
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.158
Alınan Faiz
1.607.785 26.011
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
196.012.000
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
196.012.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
99.844.393 -13.583.411
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
99.844.393 -13.583.411
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 181.873 13.676.031
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 100.026.266 92.620


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 100.026.266 181.873
Finansal Yatırımlar
105.861 106.176
Ticari Alacaklar
99.793.807 77.107.762
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4-14 8.251.515 7.522.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 91.542.292 69.585.738
Diğer Alacaklar
97.780 97.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
97.780 97.780
Stoklar
5 127.677.867 93.185.902
Peşin Ödenmiş Giderler
8 75.914.134 35.676.496
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
271.298 30.623
Diğer Dönen Varlıklar
9 7.100.025 4.630.091
ARA TOPLAM
410.987.038 211.016.703
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
410.987.038 211.016.703
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
195.175 195.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
195.175 195.175
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
89.688 94.672
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
21.386.277 21.386.277
Maddi Duran Varlıklar
6 150.569 144.811
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.819.072 14.913.053
Şerefiye
5.922.752 5.922.752
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.896.320 8.990.301
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 6.624.321 4.786.069
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
43.265.102 41.520.057
TOPLAM VARLIKLAR
454.252.140 252.536.760
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
35.067.491 43.244.234
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-14 171.982 93.459
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 34.895.509 43.150.775
Diğer Borçlar
179.518 198.493
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
147.948 166.923
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
31.570 31.570
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 762.207 309.631
Kısa Vadeli Karşılıklar
617.238 792.171
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
493.635 661.144
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
7 123.603 131.027
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 383.981 396.029
ARA TOPLAM
37.010.435 44.940.558
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
37.010.435 44.940.558
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
2.678.429 2.549.804
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.678.429 2.549.804
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 101.367.724 91.417.672
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.096.707 1.109.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.065.347 1.078.091
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
7 31.360 31.360
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
12 1.759.506 1.765.478
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
9 5.318 37.685
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
106.907.684 96.880.090
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
143.918.119 141.820.648
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
310.997.668 111.367.602
Ödenmiş Sermaye
336.000.000 140.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
70.140.548 70.140.548
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
351.940 339.940
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-73.093 -177.750
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-73.093 -177.750
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
436.621 436.621
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-509.714 -614.371
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.510.885 1.510.885
Diğer Yedekler
8.069.258 8.069.258
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-108.515.279 -106.742.240
Net Dönem Karı veya Zararı
13 3.513.409 -1.773.039
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-663.647 -651.490
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
310.334.021 110.716.112
TOPLAM KAYNAKLAR
454.252.140 252.536.760


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 20.258.665 6.476.876
Satışların Maliyeti
10 -18.459.015 -5.753.329
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.799.650 723.547
BRÜT KAR (ZARAR)
1.799.650 723.547
Genel Yönetim Giderleri
-1.762.654 -1.120.898
Pazarlama Giderleri
-20.477 -16.196
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11 1.128.749 424.210
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -1.109.623 -242.819
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.645 -232.156
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19.624
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-8.734 -4.329
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
26.911 -216.861
Finansman Gelirleri
1.607.785 26.011
Finansman Giderleri
-3.833 -13.226
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.630.863 -204.076
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.870.389 43.295
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 1.870.389 43.295
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.501.252 -160.781
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.501.252 -160.781
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 -12.157 -10.529
Ana Ortaklık Payları
13 3.513.409 -150.252
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 13 0,01480000 -0,00110000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
104.657 -45.012
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
130.822 -56.266
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-26.165 11.254
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -26.165 11.254
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
104.657 -45.012
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.605.909 -205.793
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13 -12.157 -10.529
Ana Ortaklık Payları
13 3.618.066 -195.264http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763250


BIST

-Foreks Haber Merkezi-