Ana Sayfa***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

02 Temmuz 2019 - 17:48 borsagundem.com

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin 31.07.2019 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 02.07.2019
Genel Kurul Tarihi 31.07.2019
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.07.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Yeşilce Mah. Dalgıç Sok. No:3/5 Kat:1

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Tutanağı'nın imzası hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi, onaylanması,
4 - Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5 - Şirket'in 2018 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi, onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
8 - 2'si Bağımsız Üye olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tespiti ve yeni Yönetim Kurulunun teşkili,
9 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin onaylanması ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi
10 - Şirketin sosyal yardım amacıyla 2018 yılında yaptığı bağış ve yardımların genel kurulun bilgisine sunulması,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396. maddeleri gereğince gerekli izinlerin verilmesi,
12 - Şirketimizde 2018 yılı faaliyetlerinden oluşan karın, geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi ve 2018 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili 02.07.2019 tarih ve 05 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması
13 - TTK 376'ya göre şirket sermayesinin %53,87 kadarının karşılıksız kalması nedeniyle 02.07.2019 tarih ve 06 sayılı yönetim kurulu kararı ile hazırlanan rapor hakkında genel kurula bilgi sunulması,
14 - Şirketin 2019 yılı finansal tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için bağımsız denetçinin seçimi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi
17 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 02.07.2019 tarihli yönetim kurulu toplantısında 2018 faaliyet yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısının 31.07.2019 tarihinde Saat 11.00'de Yeşilce Mah. Dalgıç Sok. No.:3/5 Kat:1 Kağıthane İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.
Pay sahipleriminize ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/771095


BIST

-Foreks Haber Merkezi-